Arkisto palvelee ennakkovarauksella tiistaista torstaihin. 

Arkkitehtuurimuseo ottaa vastaan suomalaisten arkkitehtien kokoelmalahjoituksia. Ota yhteys: anna.autio@mfa.fi

Suur-merijoen kirjasto

Piirustukset

Arkkitehtuurimuseon piirustuskokoelma käsittää noin puoli miljoonaa piirustusta. Kyseessä ei ole viranomaisarkisto, vaan kokoelma käsittää arkkitehdeilta saatua, työskentelyprosessien aikana syntynyttä materiaalia – luonnoksia, pää- ja työpiirustuksia, detaljeja.

Piirustuskokoelmassa on yli 1000 suunnittelijanimikettä. Arkkitehtien kokoelmat on luetteloitu eri tarkkuuksilla, mutta kunkin arkkitehdin kohdalla on mainittu ne kohteet, joista arkistossa on piirustuksia. Tärkeimmät kokoelmat on luetteloitu piirustuskohtaisesti.

Piirustuskokoelma karttuu pääasiassa lahjoitusten avulla. Tunnetuimpien arkkitehtien kokoelmat on pyritty saamaan museolle kokonaisuuksina. Kaikkein vanhimpia piirustuksia on vain hajanaisesti (mm. Engel, Höijer). Jugendkaudelta ja 1900-luvun alkupuolelta museon kokoelmissa on useita suuria kokonaisuuksia kuten Sigurd Frosteruksen, Armas Lindgrenin, S.A. Lindqvistin, Eliel Saarisen ja Lars Sonckin piirustuskokoelmat, myöhemmältä ajalta mm. Aulis Blomstedtin, P.E. Blomstedtin, Erik Bryggmannin, Hilding Ekelundin, Jarl Eklundin, Aarne Ervin, Yrjö Lindegrenin, Viljo Revellin ja Martti Välikankaan huomattavat kokoelmat.

Raili ja Reima Pietilän koko tuotannon käsittävä piirustusarkisto on lahjoitettu museolle ja luetteloitu Opetusministeriön tuella. Se on tutkijoiden käytössä kuten myös Aarno Ruusuvuoren piirustusarkisto.

Alvar Aallon piirustukset eivät kuulu museon kokoelmiin. Aallon piirustukset omistaa Alvar Aalto Säätiö, www.alvaraalto.fi, jossa ne ovat sopimuksesta tutkijoiden nähtävissä.

Arkkitehtuurimuseon piirustukset ovat tutkijoiden käytössä ennaltavarattuna ajankohtana, josta voi sopia puhelimitse. Piirustuksista voi tarvittaessa tilata kopioita.

Piirustuksia koskevissa kysymyksissä sinua palvelee Antti Aaltonen.
Ota yhteyttä: antti.aaltonen@mfa.fi.

Suur-merijoen kirjasto
09-154, Aarne Ervi, Aarne Ervin 50-vuotispäiväjuhla

Valokuvat

Museon valokuvakokoelmassa on kuvia pääsääntöisesti vain suomalaisesta arkkitehtuurista. Valokuvia on yhteensä 120 000.

Vaikka kokoelma ajallisesti painottuu vuoden 1900 jälkeiseen arkkitehtuuriin, on arkistossa runsaasti kuvia myös keskiajan kirkoista, linnoista, 1500–1700-luvun
kirkoista, ruukeista ja talonpoikaisarkkitehtuurista. Ne ovat tulleet museolle erilaisten julkaisujen ja projektien yhteydessä.

Arkiston valokuvista ja dioista voi tilata digitaalisia kopioita niin julkaistavaksi kuin tutkimuskäyttöön tai näyttelyihin. Toimitetut kuvat ovat korkeatasoisia, toimitusaika on noin viikko. Arkkitehtuurimuseolla on julkaisuoikeus suureen osaan mustavalkokuvista, värikuvien oikeudet ovat pääsääntöisesti valokuvaajilla. Henkilökunta välittää pyydettäessä asiakkaille valokuvaajien yhteystiedot. Arkiston hinnat on porrastettu käyttötarkoituksen mukaan.

Valokuva-asioissa sinua palvelee Arkkitehtuurimuseon kuvapalvelu.
Ota yhteyttä: anna.autio@mfa.fi

09-154, Aarne Ervi, Aarne Ervin 50-vuotispäiväjuhla
Kuva arkistokaapeista

Kilpailut

Arkkitehtuurimuseoon on tallennettu Suomessa 1800-luvun puolestavälistä lähtien pidettyihin arkkitehtuurikilpailuihin liittyvä tieto. Kirjalliset dokumentit, kuvat, kuvakopiot piirustuksista ja liitteet on saatu Arkkitehtiliitolta ja osin arkkitehtien lahjoittamien piirustusjäämistöjen mukana. Safalta on saatu materiaali niistä kilpailuista, joissa liiton jäsen on ollut tuomaristossa.

Kilpailuihin liittyviä asiakirjoja ovat: kilpailuohjelma, arvostelupöytäkirja ja liitteet sekä myöhemmältä ajalta myös “Arkkitehtuurikilpailuja” -julkaisu, joka on ilmestynyt Arkkitehti-lehden liitteenä.

Kilpailuihin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee Joona Rantasalo.
Ota yhteyttä: joona.rantasalo@mfa.fi.

Kuva arkistokaapeista
Kuva pysyvästä näyttelystä, etualalla pienoismalli Futurosta.

Pienoismallit

Arkkitehtuurimuseon pienoismallikokoelma on yksi suurimmista Suomessa. Kokoelmaan kuuluu noin 850 mallia, joista suurin osa on saatu museolle arkkitehtuurikilpailuihin liittyvän materiaalin mukana. Museolle on myös lahjoitettu yksittäisiä malleja, tai niitä on saatu piirustuslahjoitusten yhteydessä. Arkkitehdit ovat myös deponoineet mallejaan museon arkiston säilytettäviksi. Oman kokonaisuutensa muodostavat arkistossa olevat valokuvat, jotka esittävät kadonneita pienoismalleja.

Kokoelma karttuu jatkuvasti. Kokoelmien vanhin malli on Lars Sonckin suunnitteleman Turun Mikaelinkirkon pienoismalli, joka on peräisin 1890-luvulta. Uusimmat mallit ovat 2000-luvulta.

Museon arkistosalissa olevassa pysyvässä näyttelyssä on esillä eri-ikäisiä ja kokoisia malleja. Ne kertovat havainnollisesti eri vuosikymmenien ihanteista ja rakennusmateriaaleista.

Pienoismalliasioissa sinua palvelee Antti Aaltonen.
Ota yhteyttä: antti.aaltonen@mfa.fi.

Kuva pysyvästä näyttelystä, etualalla pienoismalli Futurosta.
Uno Ullberg lähikuva näyttelyvitriinistä, jossa arkkitehdin koulutöitä

Arkiston kokoelmapolitiikka

Arkkitehtuurimuseon kokoelmapolitiikka on päivitetty viimeksi 2018.

 

Arkiston kokoelmapolitiikka (PDF 6.2.2019)
Uno Ullberg lähikuva näyttelyvitriinistä, jossa arkkitehdin koulutöitä

Arkiston hinnasto

Tutkija tutkii piirustusta.

Valokuvat, piirustukset ja muut asiakirjat

Julkaisukuvat (korkearesoluutioinen, painokelpoinen tiedosto), sisältävät tekijänoikeus- ja käyttömaksun

  • Museot, oppilaitokset, yhdistykset ja järjestöt 25 € / kuva (sis. ALV)
  • Rakennushistoriaselvitykset ja inventoinnit 25 € / kuva (sis. ALV)
  • Muu julkaisukäyttö 100 € / kuva (sis. ALV)

Tekijänoikeus- ja käyttömaksu oikeuttaa kuvan käyttöön yhdessä julkaisumuodossa. Kuvan muusta käytöstä peritään tekijänoikeus- ja käyttömaksu -50 %

Paljousalennus yli 20 julkaisukuvan tilauksesta 25 %

Käyttäjän tulee luovuttaa Arkkitehtuurimuseolle kaksi kappaletta tuotetta, jossa aineistoa on käytetty

Asiantuntijapalvelut

Luennot, sisältötyö ja muut asiantuntijapalvelut 100 €/h (+ ALV)

Museon kokoelmissa olevan materiaalin lainaaminen näyttelyihin ym.

Museon kokoelmissa olevan originaaliaineiston lainaaminen erillisen sopimuksen mukaan. Pyydämme toimittamaan lainapyynnöt viimeistään 6 kuukautta ennen laina-ajan alkua.

Pienoismallit: 500 €

Ota yhteyttä intendentti Anna Autioon, arkisin kello 9–16
+358 45 7731 0478, anna.autio@mfa.fi

 

Tutkija tutkii piirustusta.