Tällä sivulla on koottuna oppimiseen ja arkkitehtuuriin liittyviä hankkeita, joissa Arkkitehtuurimuseo on ollut ja on mukana.

Arkkitehtuuria laatikon ulkopuolella

Arkkitehtuuria laatikon ulkopuolella: Mitä voisimme rakentaa yhdessä?

Arkkitehtuurimuseolla ja Designmuseolla on yhteinen hanke, jonka nimi on Arkkitehtuuria laatikon ulkopuolella. Hankkeessa opettelemme, miten museot voisivat tehdä yhteistyötä kaupunkilaisten kanssa museorakennuksen ulkopuolella, muualla kaupungissa. Haluamme kokeilla uusia tapoja puhua arkkitehtuurista ja oppia, miten museot voisivat tukea paikallisia yhteisöjä kuten kaveriporukoita, naapureita, aktivisteja tai vaikka koripallojoukkuetta.

Lue lisää
Arkkitehtuuria laatikon ulkopuolella: Mitä voisimme rakentaa yhdessä?

Kulttuurikaverit

Haluaisitko tulla vierailulle museoon, mutta yksin meneminen tuntuu vaikealta? Lähde museoon kulttuurikaverin kanssa! Vapaaehtoinen, Helsingin kaupungin kouluttama kulttuurikaveri tulee seuraksi kulttuuritapahtumaan, varaa liput ja tarvittaessa avustaa tai opastaa tapahtumapaikalle. Sekä kulttuurikaverin että hänen kanssaan saapuvan asiakkaan museovierailu on maksuton.

Lue lisää

Kulttuurin kummilapset

Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo toimivat vuonna 2023 syntyneiden helsinkiläislasten kulttuurikummeina. Kulttuurikummi kutsuu lapsen joka vuosi vähintään kahteen tapahtumaan. Tapahtumat suunnitellaan lapsen kehitysvaiheelle sopiviksi, ja ne tukevat koko perheen hyvinvointia. Kulttuurikummi määräytyy lapsen syntymävuoden mukaan. Kummius jatkuu siihen asti, kunnes lapsi aloittaa koulun. Tapahtumat ovat perheille maksuttomia.

Lue lisää

Alusta-paviljonki

Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon välisellä museopihalla pääsee kesällä nauttimaan yli tuhannen kasvin loistosta. Suomi/Koivisto arkkitehtien Alusta-paviljonki kutsuu pohtimaan paikkaamme osana ihmistä laajempaa yhteisöä. Paviljonki tarjoaa tilan ihmisen ja muunlajisten eliöiden kohtaamisille museopihalla 2022–2024.

Lue lisää

Arkkitehtuurin monet tarinat

Setan mielenosoitus Eduskuntatalon portailla. Kuvioituna Arkkitehtuurin monet tarinat -hankkeen palloilla (liukuväri)

Kenen tarinoita kerromme, kun kerromme tarinoita suomalaisen arkkitehtuurin historiasta? Mitä on vielä jäänyt kertomatta? Arkkitehtuurin monet tarinat -hankkeessa 2021–2023 Arkkitehtuurimuseo etsi mukaan kutsuttujen yhteisöjen kanssa tapoja rikastaa museon kertomia tarinoita näkökulmilla, jotka eivät vielä olleet edustettuina museossa. Alustana keskustelulle toimi Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -näyttely museon 3. kerroksessa. Hanke sai päätöksensä huhtikuussa 2023 yhteisen Arkkitehtuuri kuuluu kaikille -podcast-sarjan ja verkkojulkaisun muodossa.

Lue lisää
Setan mielenosoitus Eduskuntatalon portailla. Kuvioituna Arkkitehtuurin monet tarinat -hankkeen palloilla (liukuväri)

A&DO

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus kutsui ihmisiä oppimaan arkkitehtuurista ja muotoilusta vuosina 2020–2023.  Suomen kulttuurirahaston tukemassa Museovisio-hankkeessa arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta kehitettiin valtakunnallisesti. Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo toteuttivat hankkeen puitteissa kokoelmalähtöisen ja pedagogisen A&DO-konttinäyttelyn, joka kiersi Suomea. Näyttely oli esillä kuudella paikkakunnalla aina kuusi viikkoa kerrallaan.

Lue lisää