Pilvilinnoja

Pöydälle jääneet suunnitelmat ovat monesti arkkitehtuurin historian kannalta jopa mielenkiintoisempia kuin toteutetut suunnitelmat.

Pilvilinnoja – pöydälle jääneitä suunnitelmia

Jälleenrakennus

Tietoa jälleenrakennuskauden alkupuolen pientalosuunnittelusta, sen arkkitehtuurin pääpiirteistä ja tärkeimmistä organisaatioista.

Jälleenrakennuskausi

Museon rakennus

Magnus Scherfbeckin suunnittelema Arkkitehtuurimuseo on toimiva esimerkki historiallisesti arvokkaan rakennuksen uusiokäytöstä.

Arkkitehtuurimuseon rakennus

Julistekokoelma

Museon omiin näyttelyihin liittyvät julisteet edustavat tasokasta taidegrafiikkaa, joka peilaa kunkin vuosikymmenen graafisia tyylisuuntia.

ARKKITEHTUURIMUSEON JULISTEKOKOELMA

Koulut

Tietoa koulurakentamisen historiasta Suomessa: kuinka yhteiskunnalliset tapahtumat ja pedagogiset uudistukset yhdistyvät kullekin aikakaudelle ominaisiin tyylillisiin ihanteisiin.

Koulurakentamisen historiaa

Kaupungintalot

Arkkitehtuurimuseon piirustuskokoelmasta, kuvakokoelmasta ja kilpailuarkistosta kerättyä aineistoa kunnan- ja kaupungintaloista.

Kunnan- ja kaupungintalot

Maisema-arkkitehtuuri

Tietoa suomalaisen maisema-arkkitehtuurin vaiheista, ammatillistumisesta ja ominaispiirteistä. Luettelo puutarhasuunnitelmista Arkkitehtuurimuseon kokoelmissa.

Maisema-arkkitehtuuri ja puutarhasuunnittelu

Töölön porrashuoneet

Funktionalismin läpimurto 1930-luvun taitteessa löi leimansa Töölön rakennuskantaan. Sivulle on koottu tietoa “töölöläisfunkiksesta” sekä erityisesti Töölön art deco -porrashuoneista.

TÖÖLÖN ART DECO -PORRASHUONEET

Rakennussuojelu

Arkkitehtuurimuseon tietopaketti johdattaa suomalaisen rakennussuojelun toimintaperiaatteisiin, esittelee suojeluun osallistujat ja opastaa kuinka ympäristön vaalimiseen voi itse vaikuttaa.

Rakennusperintö suojelun kohteena (PDF)

Seurantalot

Sivusto esittelee Arkkitehtuurimuseon kokoelmien kunnan- ja seurantaloihin liittyvää aineistoa. Tiedot on kerätty piirustuskokoelmasta, kuvakokoelmasta ja kilpailuarkistosta sekä kirjaston lehtikokoelmasta.

SEURANTALOT

Tapiola

Tietoa Tapiolan puutarhakaupungin suunnittelusta, suunnittelijoista ja alueista. Sivusto pohjaa Arkkitehtuurimuseon näyttelyyn Varhainen Tapiola – kaupunki puistossa.

Tapiolan puutarhakaupunki

Vesitornit

Vesitorni on monella paikkakunnalla erityinen maamerkki ja maisemaa kokoava elementti. Sivusto esittelee Arkkitehtuurimuseon vesitorneihin liittyvää aineistoa.

Vesitornit