YLEISTA KUNNAN- JA KAUPUNGINTALOT SIVUSTOSTA

Tämän sivuston tarkoituksena on esitellä Arkkitehtuurimuseon kokoelmien kunnan- ja kaupungintaloihin liittyvää aineistoa. Tiedot on kerätty piirustuskokoelmasta, kuvakokoelmasta ja kilpailuarkistosta. Vanhin museon piirustuskokoelmassa oleva piirustus, joka liittyy kaupungintaloihin on arkkitehti Bertha Enwaldin 1894 lopputyönään tekemä ”Pörssi, kaupungintalo ja tulli”. Vuosisadan vaihteessa ”raatihuone” tai ”kaupungintalo” olikin suosittu lopputyön aihe Polyteknisessä opistossa. Museon kokoelmista näitä koulu- ja lopputöitä löytyy peräti kuusi kappaletta vuosilta 1904–09.

Birger Brunilan julkisivupiirustus raatihuoneesta.

Birger Brunila: Raatihuone, 1900-luvun alku.

Eniten kunnan- ja kaupungintalojen piirustuksia on 1930-luvulta – kohteita on peräti 24. Osasyynä tähän on se, että monet nuoret arkkitehdit osallistuivat Kotkan kaupungintalosta 1931 pidettyyn kilpailuun.

Erkki Huttusen ulkoperspektiivipiirustus Kotkan kaupungintalosta.

Erkki Huttunen: Kaupungintalo, Kotka 1933-34.

Arkkitehtuurikilpailuja järjestettiin yleensä merkittävistä julkisista rakennuksista. Kunnan- ja kaupungintaloista alettiin pitää kilpailuja jo varsin varhain, 1800-luvun lopulla. Varhaisin kilpailu, josta kilpailuarkistossa löytyy tietoa, on Viipurin kaupungintalosta 1898 pidetty kilpailu, jonka voittivat Usko Nyström ja Vilho Penttilä. Kaiken kaikkiaan arkistossa on tiedot 47:stä kilpailusta, joista myöhäisin on Kemijärven kaupungintalokilpailu vuodelta 1991.

Valokuvia vanhoista ja uusista rakennuksista on runsaasti. Niiden tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, koska museon kokoelmat on luetteloitu osin päällekkäin sen jälkeen kun kuvia on alettu tallentaa digitaaliseen muotoon. Arkistosta löytyy kuitenkin mustavalko- ja värikuvia yli 70:stä kunnan- ja kaupungintalosta.

Eksteriöörikuva Mikkelin kaupungintalosta. Rakennus on keltainen ja kaksikerroksinen, tyyliltään se edustaa jugendia.

Selim A. Lindqvist: Kaupungintalo, Mikkeli 1912. Kuva: Timo Kilpeläinen.

 

LÄHTEET

Tietopaketin sisällössä on käytetty seuraavaa lähdettä:

Lauri Putkonen (toim): Päätöksen paikka–Kunnantalot ja kaupungintalot. Euroopan rakennusperintöpäivät 2009.

Josta seuraavia artikkeleita:

Satu-Kaarina Virtala: ”Yhteiset asiat–Yhteiset talot”

Hannu Soikkanen:”Pitäjäntuvat, kunnantuvat ja kunnantalot”

Laura Kolbe:”Kaupungintalo kunnallisen itsehallinnon symbolisena rakennuksena”