JOHDANTO

1800-luvun puolivälin jälkeen alettiin kouluille sekä maaseudulla että kaupungeissa rakentaa omia rakennuksia. Pieniä maaseutukouluja saatettiin pystyttää tyyppipiirustusten mukaan tai talkoilla, mutta suurempien koulujen suunnittelu annettiin alusta lähtien arkkitehtien tehtäväksi – usein valtion tai kunnan palveluksessa olevien. Koulujen suunnittelu muuttui kuitenkin yhä haastavammaksi ja 1900-luvun alusta lähtien alettiin koulurakennusten suunnittelua kilpailuttaa. Tämä tapa on säilynyt nykypäiviin asti.

Koulurakentamisen historiaa käsittelevä sivusto jakautuu viiteen osioon, 1800-luvun lopulta 1970-luvulle. Kussakin osiossa esitellään koulujen rakentamiseen vaikuttaneita yhteiskunnallisia tapahtumia sekä niiden suunnittelua ohjanneita pedagogisia uudistuksia. Samalla tuodaan esiin kullekin aikakaudelle ominaisia tyylillisiä ihanteita. Kaikki sivustoa kuvittavat piirustukset ja valokuvat ovat Arkkitehtuurimuseon omista kokoelmista.

Tietopaketti liittyy Arkkitehtuurimuseon näyttelyyn Maailman paras koulu (8.6.– 25.9.2011)

LÄHTEET

Tietopaketin sisällössä on käytetty seuraavia lähteitä:

Pekka Elo et.al (toim): Oma koulu –tutki ja opi. Museovirasto ja Opetushallitus 1999.

Leena Makkonen: Opintiellä – Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880–1980. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2004:14.

Wille Mikkola (toim): Koulurakennusten suunnittelu –Sitran koulurakennustutkimuksen loppuraportti. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto. Sarja B, no: 17, Helsinki 1974.

Henrik Lilius: Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa – Kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itsenäisyydenajan alkuun. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakausikirja 83, Helsinki 1982