Arkkitehtuurimuseota ylläpitää itsenäinen säätiö, Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö sr – Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum sr. Säätiön tarkoituksena on Suomen rakennustaiteen edistäminen, vaaliminen ja tukeminen. Toimintavaransa museo saa pääosin valtionapuna. Museon hallintoelimet ovat edustajisto ja hallitus.

Edustajisto
Edustajistoon kuuluu seitsemäntoista korkeakoulujen, laitosten ja yhdistysten nimeämää jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta. Lue lisää

Hallitus
Hallitus on seitsenhenkinen. Museosäätiön edustajisto valitsee hallitukseen neljä jäsentä, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA kaksi ja henkilökunnan kokous yhden. Jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta. Lue lisää

Valiokunnat
Hallitus nimeää vuosittain kolme valiokuntaa museon toiminnan tueksi. Valiokunnat ovat: näyttelypalveluiden valiokunta, tutkimusvaliokunta ja yleisötyön valiokunta. Lue lisää

Lue Arkkitehtuurimuseon säätiön säännöt

Museonjohtaja
Carina Jaatinen Johtaja +358 50 551 9940