Länge leve Wivi Lönn!

stor utställningssal

Kuva Wivi Lönnin 70-vuotisjuhlasta

I år är det 150 år sedan arkitekt Wivi Lönn föddes. Finlands kvinnliga arkitekters förening Architecta grundades för 80 år sedan. Jubileumsårets utställning granskar arkitekturens kvinnohistoria genom att gå närmare in på Wivi Lönns exemplariska livsverk. Länge leve Wivi Lönn! Länge leve Architecta! Länge leve de kvinnliga arkitekterna! Länge leve könens jämställdhet i arkitekturen! 

Wivi Lönn var den första kvinnliga arkitekten i Finland som självständigt ledde sin egen arkitektbyrå. Utställningen Länge leve Wivi Lönn! celebrerar den glastakskrossande arkitektens karriär och dess betydelse för generationerna av kvinnliga arkitekter som följde efter henne. Lönns arkitektur och liv lyfts fram som en del av en vidare samhällelig inramning och av en könsmedveten historieskrivning över arkitekturen. 
 
Utställningen har också som festföremål Finlands kvinnliga arkitekters förening Architecta som grundades på Lönns födelsedagsfest 1942 och som ännu är verksam. Världens första förening för kvinnliga arkitekter har under åttio år erbjudit sina medlemmar både professionellt stöd samt en plattform för historieskrivningen över de finländska kvinnliga arkitekterna. För utställningen har också samlats plock ur det feministiska arkitekturtänkandets utveckling från 1970-talet till idag. 
 
Utställningen har kuraterats som ett samarbete mellan Arkitekturmuseets samlingsamanuens Anna Autio, utställningsamanuens Jutta Tynkkynen och chefen för utställningstjänsterna Marja Rautaharju samt konsthistorikern och doktorandforskaren Hanna Tyvelä. Som utställningsplanerare verkade designare Hanna Anonen