Kollektivet Uusi kaupunki: EXPO2100 – Hem och stad i framtiden

studio

Hur är det om framtiden inte ännu är förlorad? Hurdana förändringar och beslut måste idag göras i vårt samhälle och vår byggda miljö så att morgondagen ska vara ljus?

Allting som vi bygger måste göras hållbart. De byggnader som nu håller på att byggas – eller åtminstone de material som används i dem – måste bevaras för att kunna användas under hundratals år. Arkitekterna måste förbättra sin förutseendeförmåga och de måste ha förmågan att se långt förbi nuet. Den byggda miljön måste utvecklas på naturens bärkrafts villkor på ett sådant sätt att miljön ökar välbefinnandet såväl för människan som för alla de andra arterna.

Till all lycka finns det många rutter till den hållbara framtiden. Kollektivet Uusi Kaupunkis sex team föreställer sig sex olika slags visioner för boendet år 2100. I en gemensam scenariobild gestaltar man förutsättningarna för strävan till en hållbar framtid och visar vilka slags alternativ och val som kan producera en bra byggd miljö och hemtrevliga hem.  

Kollektivet Uusi Kaupunki 

Kollektivet Uusi Kaupunki är ett samföretag bestående av 9 arkitektbyråer, känd som en pionjär inom de inkluderande metoderna och en demokratiserare av stadsplaneringen. För den stora publiken har kollektivet blivit känt för de talrika öppna workshopar och evenemang som har ordnats runt om i Finland och Europa samt för tv-serien ”Kaupunki uusiksi” som visades på YLE år 2015 och som följde kollektivets arbete. Kollektivet Uusi Kaupunki mottog det prestigefyllda Pietilä-priset år 2016 samt Yhdyskuntasuunnittelun Ruusu (Föreningens för Samhällsplanering Ros) år 2014. 

Utställningen EXPO2100 baserar sig på kollektivets senaste forskningsprojekt, som har möjliggjorts av Askos stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto, Nordiska Kulturfonden, Kulturfonden för Finland och Norge samt Norsk-Finsk Kulturfond. I förverkligandet av utställningen deltog sex av de arkitektbyråer som hör till kollektivet Uusi Kaupunki: AOR, Avarrus, JADA, Kaleidoscope & Arkkitehdit Tommila, MUUAN samt Virkkala de Vocht.  

Kollektivet Uusi Kaupunki: EXPO2100 – Hemmet och staden i framtiden visas i Arkitekturmuseets Studio 25.11.2022–2.4.2023. Artiklar och podcaster som kompletterar utställningen publiceras på sidan expo2100.fi på utställningens öppningsdag. Utställningen har fritt inträde.