Garden Futures: Design som växer

stor utställningssal

Garden Futures: Design som växer är Arkitekturmuseets och Designmuseets första samarbetsutställning på vägen mot en ny arkitektur- och designmuseum. Den sprider ut sig i båda museerna och erövrar utställningsutrymmena både på Kaserngatan och Högbergsgatan från 10.11. 2023. 

Utställningen är uppdelad i två museibyggnader, båda som kan besökas med en biljett i samma dag. Du kan börja ditt besök och köpa biljetten från vilket museum som helst. Veckovisa guidade turer arrangeras varje för utställningen både på Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet.

Garden Futures: Design som växer som närmar sig trädgårdarna via arkitekturen, formgivningen och konsten är Vitra Design Museums, Wüstenrot Foundations och Nieuwe Instituts vandringsutställnig och Helsingfors är det första vandringsmålet.

Utställningen Garden Futures visar på att det privataste trädgården är på många sätt att de är bundna till den omkringliggande samhället. Brytningen som är på gång får en att se på trädgården ur en annan synvinkel: istället för ett romantisk flyktställe granskas nu trädgården till exempel genom aktivism, social rättvisa och naturens mångformighet. Fram lyfts till exempel det hur många av de grundväxter som vi kännser i västhar rötterna djupt i kolonialismen.  

På utställningen får man förutom design som hänvisar till trädgården och landskapsarkitektur också konstverk som behandlar konstverk. Vandringsutställningens internationella synvinklar stöds med lokala exempel och projekt.  

Garden Futures: Design som växer 

På Arkitekturmuseet och Designmuseet 10.11.2023-31.3.2024 

Utställningen skapats i samarbete:  
Vitra Design Museum, the Wüstenrot Foundation och Nieuwe Institut.  

Kuratering:  
Vitra Design Museum: Viviane Stappmanns, Nina Steinmüller 
Nieuwe Institut: Marten Kuipers, Maria Heinrich  

Kuratering i Finland:  
Arkitekturmuseet och Designmuseet: Anna Autio, Ksenia Kaverina och Harry Kivilinna  

Utställningstexter

Via utställningstexterna du kan bekanta dig med de olika temana i utställningen som dyker in i trädgårdarnas värld. Du kan antingen utforska utställningens tematexter före ditt besök, läsa dem på din egen apparat när du rör dig i utställningsutrymmet, eller återkomma till dem på nytt efter museibesöket. Läs utställningtexterna

Tack till: Empirica forskningsgrupp / Aalto-universitetet, Grano, Tikkurila, Versowood, VM-Carpet

Evenemang

KOKIMO Gardening

I Garden Futures utställningen

KOKIMO Gardening Gourmet (2024) är en performanceinstallation vid middagsbordet. Verket skapar en relation till årstiderna, trädgårdskonceptet, utställningsrummet, Vitra Garden Futures -utställningen och dess verk och objekt. Genom trädgården och årstiderna utforskar verket audiovisuella, rumsliga och kulinariska perspektiv och stimulerar upplevelsen på ett multisensoriskt sätt.

Föreställningar i mars 2024.

KOKIMO Gardening Gourmet

Koloniträdgården

Boka Koloniträdgården för ditt evenemang

Vill du organisera ett evenemang i Arkitekturmuseet? Skulle du vilja prova något nytt eller testa till exempel en workshopkoncept med låg tröskel? Behöver du utrymme för en liten föreläsning, peer learning, en filmklubb eller en musikföreställning? Vill du starta en läsecirkel, presentera en uppsats, organisera en boklansering eller samlas kring ett ämne? Koloniträdgården i Garden Futures-utställningen erbjuder utrymme för olika grupper samt för små evenemang relaterade till arkitektur, design, byggd miljö, kultur, konst och vetenskap.

Boka Koloniträdgården