Betongdrömmar – och andra inblickar i 1970-talets arkitektur

stor utställningssal

Välkommen på en utflykt till 1970-talets Finland 17.5.–15.10.2023!

Under det här årtiondet drömde man om ekonomisk tillväxt, välbefinnande och jämlikhet. Förorten var för många som flyttat till staden med arbetet den nya hemorten. I de moderna vardagsrummen njöt man av den ökade fritiden genom att titta på tv. I arkitekternas arbetsrum fick de samhälleliga drömmarna en konkret form – på ett mer effektivt sätt än någonsin förut.

Betongdrömmar belyser arkitektur och tidsfenomen under det omstridda decenniet. Den berättar om de ideal och samhälleliga framsteg som styrde arkitekternas arbete under den tid då välfärdssamhället byggdes, städerna växte och byggandet av bostäder var som livligast. Mycket av det gamla fick ge vika för större hus och mer effektiva trafikleder. Den industriella systemarkitekturen som betonade upprepning och likformighet samt rutnätsplanen som bredde ut sig åt olika håll passar in i tidens allmängiltighetsetos.

Betongdrömmar inbjuder oss till att förnimma 1970-talets anda. Utställningen som visas lockar en att föreställa sig hur de första invånarna kände inför ett välutrustat förortshem, byggt av betongelement med tillhörande lekparker. Man kan se 1970-talspärlor som representerar skilda byggnadstyper – teatrar, stadshus, universitetsbyggnader, kyrkor, fabriker och vattentorn. Utställningen utmanar besökaren att fundera över värdet av detta byggnadsbestånd idag, när det har nått en ålder där grundrenovering kan vara aktuell. Det är här mångsidigheten och pluralismen i tidens arkitektur öppnar upp för diskussion.

Betongdrömmar fortsätter på serien av utställningar i Arkitekturmuseet som behandlar gångna årtiondens arkitektur, och i vilken vi nu har nått fram till 1970-talet. Den har kuraterats av Arkitekturmuseets forskningschef Petteri Kummala, utställningsamanuens Jutta Tynkkynen samt Anni Vartola, teknologie doktor och äldre lektor i arkitektur vid Aalto-universitetet.

Utställningsarkitektur och grafisk design: Tuomas Siitonen och Johannes Nieminen / Kombo

Betongdrömmar
och andra inblickar i 1970-talets arkitektur
Finlands arkitekturmuseum 17.5.2023–15.10.2023

Läs pressmeddelandet för utställningen >>

Foto: Kuva: Volker von Bonin / Helsinfors Stadsmuseum