Ett brokigt årtionde – Affischer från 1970-talets arkitekturutställningar

studio

1970-talet intar Arkitekturmuseet i Helsingfors under våren! Ett förhandssmakprov på 1970-talets visuella värld erbjuder Ett brokigt årtionde – affischer från 1970-talets arkitekturutställningar som öppnar i Studion. Den ger huvudrollen åt imponerande affischgrafik ur museets samlingar.

Under höjdpunkten av affischkonsten under 1970-talet var affischer en viktig del av marknadsföring och kommunikation för utställningar. De återspeglar inte bara sin tids stil och visuella värld, utan också utvecklingen inom arkitektur och samhälle.

Under åren 1970–1979 såg man så svindlande många som åttio utställningar ordnade av Finlands arkitekturmuseum vilka omspände en mångfald av teman. Utställningsaffischerna inbjuder en till att förutom tidens estetik också på ett mer vidsträckt sätt utforska vilka slags teman som ansågs värda en arkitekturutställning.

Den har kuraterats av Arkitekturmuseets intendent Anna Autio och amanuens Joona Rantasalo.

Ett brokigt årtionde
Affischer från 1970-talets arkitekturutställningar
Studion 13.4–28.5
.2023