D-Ark Labb 

Muualla

Du hittar oss på bottenvåningen i Designmuseet, Högbergsgatan 23.

Kom med och skapa framtidens museum!  D-Ark Labbet är Arkitekturmuseets och Designmuseets experimentella rum där vi inbjuder dig att tolka museets samlingar tillsammans med oss och dela din uppfattning.

Vi strävar efter att i framtiden göra allt mer inspirerande utställningar och åstadkomma ännu mer levande möten i samband med arkitektur och formgivning. 

Därför inbjuder vi dig att tillsammans med oss experimentera och fundera på: 
Vad är intressanta sätt att visa museisamlingar på utställningar?
Varför är arkitektur och design viktiga?
Vilka upplevelser, minnen och betydelser förknippas med föremålen?
Vad borde museet bevara i sina samlingar och varför?
Vems röst hörs inte i museets samlingar? 

Vad finns i D-Ark Labbet? 

A&DO Labb är en inspirerande och aktiverande utställning där du kan fundera över vad en bra närmiljö är.  A&DO Lab, som turnerade i Finland från 2021 till 2023 som en del av Designmuseets museovisionsprojekt, fungerar speciellt som hemvist för skolgruppsbesök. Skolprogrammet kommer att offentliggöras i augusti.

I Utställningslabbet kan du ta del av innehåll om olika teman som byts ut några gånger i året. Den nyöppnade utställningen ”Bästa Möjliga Modell – Designsmuseets första föremål”, kuraterad av konsthistorikern Leena Elina Valkeapää, bjuder in till att utforska Designmuseets tidigaste samlingar från 1870-talet.

I Diskussionslabbet kan du föra en dialog om och vara i direkt kontakt med museiföremålen. I rummet finns bekanta designklassiker men också överraskande plock ur samlingen.  

Arkitekturmuseets och Designmuseets samlingar i siffror

Arkitekturmuseet och Designmuseet, med sina internationellt unika samlingar, slogs samman i början av 2024. Museernas samlingar omfattar nu:

75 000 föremål
550 000 ritningar
280 000 fotografier
850 miniatyrmodeller


Kuratorer: Leena Svinhufvud, Petteri Kummala
A&DO Labb Kuratorer och pedagogiskt koncept: Arja-Liisa Kaasinen, Hanna Kapanen, Leena Svinhufvud, Linda Zweygberg 
Utställningsarkitektur: Marjut Alitalo
Design av Utställningslabbet: Kerttu Lundell
Grafisk design och visualisering: Salla Bedard, Dog Design (A&DO Labb)
Tack till: Eero Aarnio Originals, Yrkeshögskolan Metropolia: Tania Chumaira, Markku Luotonen, Finska kulturfonden, museets andra experter som deltog i genomförandet av D-Ark Labb, alla parter som deltog i gemensamma planeringen