Kulturens fadderbarn  

Alla barn i Helsingfors som är födda 2020 och därefter har en egen kulturfadder.  Kulturfaddern bjuder in barnet till minst två evenemang per år. Evenemangen planeras så att de passar barnets utvecklingsnivå, och de stöder hela familjens välmående.  Kulturfaddern bestäms enligt barnets födelseår. Det finns över 30 konst- och kulturaktörer. Kulturfaddrarna utvecklar verksamheten tillsammans med familjerna, mödra- och barnrådgivningsbyråerna samt experter inom småbarnspedagogiken. Fadderskapet fortsätter tills barnet börjar skolan.  

Om barnet bor i Helsingfors och är fött 2020 eller därefter kan du anmäla hen till fadderbarn på adressen kummilapset.hel.fi  

Kulturfaddrarna för Helsingforsbebisar som föds 2023 är:  
Finlands Arkitekturmuseum, Designmuseet, Helsingfors stadsmuseum, Finlands Nationalmuseum, Föreningen för kulturarvsfostran i Finland och Helsingfors universitetsmuseum. 
 
Evenemangen är avgiftsfria för familjerna.  

Tjänsten Kulturens fadderbarn administreras av Helsingfors kultur- och fritidssektor och stöds av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.  

Mer information

https://kummilapset.hel.fi/sv/home   
kulttuurin.kummilapset@hel.fi