Registrera dig som utbildningskompanjon!

Stöd den kostnadsfria sommarskolverksamheten för unga tillsammans med oss! 

Fill This Space är en fem dagars sommarskola för alla 16–20-åringar som är intresserande av arkitektur och byggd miljö. I skolan får du vara med och reflektera över frågor som gäller den byggda miljön tillsammans med professionella på musei- och arkitekturområdet samt arkitektstuderande. Dagsprogrammet planeras i enlighet med deltagarnas önskemål och intressen. 

År 2023 ordnar Finlands Arkitekturmuseum sommarskolor tillsammans med kollektivet You Tell Me, Vanda konstmuseum Artsi och EMMA – Esbo moderna konstmuseum. 

Att delta i sommarskolorna är gratis för unga. Finansieringen samlas in bland utbildningskompanjonerna i form av utbildningssedlar. Genom att köpa en utbildningssedel på 150 euro + moms erbjuder du en ung människa gratis deltagande i sommarskolan. Som utbildningskompanjon kan du påverka! 

Läs mer om Fill This Space sommarskolor >

Som utbildningskompanjon får du till ditt förfogande: 

Kommunikationsmaterial: 

  • Presentation av sommarskolan och dess nyckelbudskap som stöd för byråns egen kommunikation (finska och engelska) 
  • 1–2 kommunikationsbilder av sommarskolan 
  • Gemensamma ID:n för sociala medias publikationer 

Synlighet: 

  • Logosynlighet och en länk på Arkitekturmuseets nätsidor 
  • Anteckning i sociala media (1–3 publikationer, 1–3 berättelser) 
  • Logosynlighet och omnämnande i sommarskolornas utställning Studio i Arkitekturmuseet 

Dokumentationsmaterial: 

  • Rapport om sommarskolornas verksamhet som stöd för byråns egen kommunikation (finska och engelska) 
  • 5–10 foton som visar sommarskolornas verksamhet som stöd för byråns egen kommunikation 

Erbjudande av utbildningsplats 

Anmäl dig och berätta hur många utbildningsplatser du vill erbjuda per epost före den 15.3: leena.pallasoja@mfa.fi