Fill This Space sommarskolor

Fill This Space är en fem dagars sommarskola för alla 16–20-åringar som är intresserande av arkitektur och byggd miljö. I skolan får du vara med och reflektera över frågor som gäller den byggda miljön tillsammans med professionella på musei- och arkitekturområdet samt arkitektstuderande. Dagsprogrammet planeras i enlighet med deltagarnas önskemål och intressen.  

År 2023 ordnar Finlands Arkitekturmuseum sommarskolor tillsammans med kollektivet You Tell Me, Vanda konstmuseum Artsi och EMMA – Esbo moderna konstmuseum. 

Skolverksamheten ordnas på finska och engelska. Deltagandet är kostnadsfritt. Ansökan till nästa sommars skolor öppnar 1.4.2023. Den elektroniska ansökningsblanketten publiceras på Arkitekturmuseets sidor.

Vaaleanpunainen otus halaa Arkkitehtuurimuseon keltaista logoa.

”Sommarskolan var verkligen lyckad och jag känner att jag har lärt mig mycket nytt, och i och med det har mitt intresse för arkitektur och planering levt upp ännu mer. I gruppen var det trevligt att diskutera och arbeta med de här frågorna tillsammans.” – deltagare 2022 

Registrera dig som utbildningskompanjon!

Stöd den kostnadsfria sommarskolverksamheten för unga tillsammans med oss! Läs mer