Guidade turer 

Upplev utställningen Garden Futures: design som växer i sällskap med en guide på en öppen publikguidning på plats eller på nätet! På guidningen bekantar vi oss med utställningen genom att tillsammans diskutera. På plats går det att delta i en publikguidning för priset av en museibiljett utan förhandsbokning. Anmäl dig till guidningen vid museets kundtjänstlucka då du anländer. På nätet är publikguidningen avgiftsfri för alla. 

Utställningen Garden Futures: design som växer delar upp sig på båda museibyggnaderna. Utställningshelheten som visas i Arkitekturmuseets byggnad behandlar trädgården som en plats för hopp och för att föreställa sig bättre framtider. Guidningen slutar i det operativa utrymmet där deltagarna får möjlighet att lämna sitt eget spår som en del av utställningen. Utställningshelheterna som visas i Designmuseets byggnad behandlar många slags historier, verkligheter och världar som öppnar sig genom trädgårdarna. 

Vi ordnar publikguidningar bland utställningens olika helheter vid olika tidpunkter i båda museibyggnaderna. Om du vill bekanta dig med hela utställningen tillsammans med en guide, kan du för priset av en inträdesbiljett delta i öppna publikguidningar som följer på varandra. 

Guidningarna får inte videofilmas eller sparas.  

längd: 45 min 
språk: finska, engelska, svenska, ryska, lätt finska, finska med syntolkning, tolkning till finskt teckenspråk
rekommenderad målgrupp: öppen för alla
rekommenderad gruppstorlek: 25 pers (anmälan till guidningen vid kundtjänstluckan)
förverkligandesätt: på platsen i Arkitekturmuseets byggnad (lilla och stora utställningssalen, 2 våningen), i Designmuseets byggnad (2 våningen) eller på nätet
pris: 0/12/20 € 

Publikguidningar på finska 

Tisdagar på Designmuseet kl 17 och på Arkitekturmuseet kl 18 (utom gratistisdagar, då publikguidning ordnas på lätt finska, tolkad till finskt teckenspråk eller som syntolkning) samt lördagar på Arkitekturmuseet kl 13 och på Designmuseet kl 14. 

Publikguidningar på lätt finska 

Gratistisdag 26.3.2024 på Arkitekturmuseet kl 18. 

Publikguidningar med tolkning till finskt teckenspråk 

Gratistisdag 30.1.2024 på Arkitekturmuseet kl 18. 

Publikguidningar på finska med syntolkning 

Gratistisdag 27.2.2024 på Arkitekturmuseet kl 18. 

Publikguidningar på engelska 

Lördagar på Arkitekturmuseet kl 14 och på Designmuseet kl 15 (med undantag av lördagar då publikguidningar ordnas på svenska eller ryska) samt gratistisdagar på Designmuseet kl 19. 

Publikguidningar på svenska 

Lördagar 13.1.2024, 10.2.2024, 9.3.2024 på Arkitekturmuseet kl 14 och på Designmuseet kl 15. 

Publikguidningar på ryska 

Lördagar 20.1.2024, 17.2.2024, 16.3.2024 på Arkitekturmuseet kl 14 och på Designmuseet kl 15. 

Publikguidningar på nätet 

Om du av en eller annan orsak inte kan ta dig till Helsingfors för att besöka utställningen Garden Futures: design som växer, kan du också besöka den genom vår distansguidning! Distansguidningarna förverkligas som direktsändningar via Designmuseets och Arkitekturmuseets Facebook-konton den första onsdagen i varje månad kl 17–17.30. 

Kommande publikguidningar online 

Onsdag 3.1.2024 på finska kl 17–17.30 Paradis och politik –guidning på nätet 
Onsdag 7.2.2024 på svenska kl 17–17.30 Hopp och bättre framtider –guidning på nätet 
Onsdag 6.3.2024 på engelska kl 17–17.30 Paradis och politik –guidning på nätet 

Att följa distansguidningen på museet 

Distansguidningen är i första hand ämnad att följas via nätet, men om man så önskar kan man också följa den på plats. På plats kan besökarna ställa frågor till guiden i slutet av rundturen eller efter guidningen. Vi strävar till att filma distansguidningen så att vi väjer undan för de övriga besökarna på utställningen.