Guidade turer 

Upplev utställningen FIX: Lappa och Laga i sällskap med en guide på en öppen publikguidning på plats eller på nätet! På guidningen bekantar vi oss med utställningen genom att tillsammans diskutera. På plats går det att delta i en publikguidning för priset av en museibiljett utan förhandsbokning. Anmäl dig till guidningen vid museets kundtjänstlucka då du anländer. På nätet är publikguidningen avgiftsfri för alla. 

Vi ordnar publikguidningar bland utställningens olika helheter vid olika tidpunkter i båda museibyggnaderna. Om du vill bekanta dig med hela utställningen tillsammans med en guide, kan du för priset av en inträdesbiljett delta i öppna publikguidningar som följer på varandra. 

Guidningarna får inte videofilmas eller sparas.  

längd: 45 min 
språk: finska, engelska, svenska, ryska, lätt finska, finska med syntolkning, tolkning till finskt teckenspråk
rekommenderad målgrupp: öppen för alla
rekommenderad gruppstorlek: 25 pers (anmälan till guidningen vid kundtjänstluckan)
förverkligandesätt: på platsen i Arkitekturmuseets byggnad (lilla och stora utställningssalen, 2 våningen), i Designmuseets byggnad (2 våningen) eller på nätet
pris: 0/12/20 € 

Publikguidningar på finska 

Tisdagar på Designmuseet kl 17 och på Arkitekturmuseet kl 18 (utom gratistisdagar, då publikguidning ordnas på lätt finska, tolkad till finskt teckenspråk eller som syntolkning) samt lördagar på Arkitekturmuseet kl 13 och på Designmuseet kl 14.

Publikguidningar på lätt finska 

Gratistisdag 25.6.2024 och 24.9.2024 på Arkitekturmuseet kl 18.  

Publikguidningar med tolkning till finskt teckenspråk 

Gratistisdag 30.7.2024 och 29.10.2024 på Arkitekturmuseet kl 18. 

Publikguidningar på finska med syntolkning 

Gratistisdag 28.5.2024, 27.8.2024 och 26.11.2024 på Arkitekturmuseet kl 18. 

Publikguidningar på engelska 

Lördagar på Arkitekturmuseet kl 14 och på Designmuseet kl 15 (med undantag av lördagar då publikguidningar ordnas på svenska eller ryska) samt gratistisdagar på Designmuseet kl 19. 

Publikguidningar på svenska 

Lördagar 11.5.2024, 8.6.2024 (inställt), 13.7.2024, 10.8.2024, 14.9.2024, 12.10.2024, 9.11.2024 och 14.12.2024 på Arkitekturmuseet kl 14 och på Designmuseet kl 15. 

Publikguidningar på ryska 

Lördagar 18.5.2024, 15.6.2024, 20.7.2024, 17.8.2024, 21.9.2024, 19.10.2024, 16.11.2024 och 21.12.2024 på Arkitekturmuseet kl 14 och på Designmuseet kl 15.