Arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaukset

Poimintoja Suomen uusimman arkkitehtuurin kärjestä on esitelty näyttelyssä ja sen yhteydessä julkaistavassa kirjassa kahden vuoden välein vuodesta 2002 lähtien. Valitut kohteet edustavat monipuolisesti arkkitehtuurin eri osa-alueita ja vaihtelevat kooltaan pienrakennuksista kokonaisiin alueisiin ja aluesuunnitelmiin.

Näyttelyt ovat ensin esillä Arkkitehtuurimuseossa Helsingissä ja sitten lähtevät kiertoon. Sisältöä avataan myös tapahtumatoiminnalla. Englanninkielisenä julkaistavassa kirjassa on arkkitehtuurikohteiden esittelyjen lisäksi koti- ja ulkomaisten kirjoittajien näkemyksiä suomalaisesta nykyarkkitehtuurista.
 
Kutakin katsausta varten nimetään asiantuntijajury, joka valitsee esiteltävät kohteet. Niinpä jokainen katsaus on sen juryn jäsenten yhteinen kannanotto. Juryn työn pohjana ovat sille lähetetyt ehdotukset, joita pyydetään arkkitehdeilta ja arkkitehtuurista kiinnostuneilta, mutta se voi valita myös muita kohteita.

Katso edellisiin Katsauksiin valitut kohteet
Katso edellisten Katsaus-näyttelyiden kierrot
 
Katsauksen järjestävät yhdessä Arkkitehtuurimuseo, Suomen arkkitehtiliitto SAFA ja Alvar Aalto -säätiö, ja sen tuomariston muodostaa kansainvälinen kokoonpano arkkitehtuurin ammattilaisia.

Tulossa: Suomen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaus 2020