C. O. Cronstedt

29.07.1889, Helsinki - 1979

Arkkitehti Carl Olof Anton Cronstedt syntyi Helsingissä pankkiirin perheeseen. Ruotsinkielisen perheen poika kirjoitti ylioppilaaksi Svenska Normallyceumista vuonna 1907 ja ryhtyi opiskelemaan arkkitehtuuria. Vuosina 1907-1908 hän opiskeli Polyteknillisessä opistossa ja jatkoi opintojaan Dresdenin Teknillisessä korkeakoulussa. Valmistuttuaan hän palasi Suomeen ja alkoi luomaan uraansa.

Opiskelunsa päätyttyä Cronstedt palkattiin arkkitehdiksi veljekset Thoménin arkkitehtitoimistoon, missä hän työskenteli vuosina 1914-1918. Hän työskenteli arkkitehtina myös Frosterus & Gripenbergin toimistossa (1918-1924) ennen ryhtymistään osakkaaksi arkkitehtuuritoimisto Cronstedt, Schultz & Röneholmiin vuonna 1924, jossa toimi itsenäisenä arkkitehtina aina vuoteen 1930.

Cronstedt, Schultz & Röneholmin toimiston aikanaan Cronstedt osallistui lukuisiin kilpailuihin, joista voitti myös monia palkintoja kuten esimerkiksi Kuopion kansakoulun ja Atlaspankin kilpailuissa. Cronstedt suunnitteli rakennuksia niin pääkaupunkiin Helsinkiin kuin maaseudullekin. Arkkitehti-lehdessä julkaistussa 50-vuotisonnittelussa hänen toteutuneista suunnitelmistaan merkittävimmiksi mainittiin joukko Helsinkiin rakennettuja asuinkerrostaloja, Ahlströmin liike- ja pankkitalo Iso Robertinkadun ja Fredrikinkadun kulmassa sekä Askolinin hautakappeli. Cronstedt ansioitui myös vanhojen rakennusten modernisoijana.

Yhteisen arkkitehtitoimiston lopetettua Cronstedt teki mittavan uran Rakennushallituksessa, jossa hän työskenteli ylimääräisenä piirtäjänä vuodesta 1930, ylimääräisenä arkkitehtina vuodesta 1943 ja toimistoarkkitehtina helmikuusta 1948. Hän erosi Rakennushallituksen palveluksesta heinäkuussa 1956 ja toimi tämän jälkeen yksityisenä arkkitehtina.

C. O. Cronstedt teki suunnittelijan uransa ohella myös opetustyötä. Rakennushallituksessa työskennellessään hän toimi samanaikaisesti rakennuspiirustuksen opettajana Ateneumissa vuosina 1937-1949. Hän osallistui ammattikunnan toimintaan kuulumalla ruotsinkielisten arkkitehtien Tekniska Föreningen i Finland –järjestöön.

Arkkitehtuurimuseolla (ent. Suomen rakennustaiteen museo) on C.O. Cronstedtin perikunnan vuonna 1979 lahjoittama kokoelma, joka käsittää lähinnä Cronstedtin omia suunnitelmia, mutta mukana on myös hänen yhteistöitään Schultzin ja Röneholmin kanssa. Lahjoituksen mukana saatiin myös monien muiden suunnittelijoiden piirustuksia.