Else Aropaltio

05.08.1914, Turku - 07.07.2008, Helsinki

Else Aili Aropaltio (os. Hannus) kirjoitti ylioppilaaksi Turun tyttölyseosta vuonna 1933 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1943. Valmistuttuaan Else Aropaltio perusti oman arkkitehtitoimiston vuonna 1945, vaikka 1940-luvulla nainen arkkitehtitoimiston johdossa oli harvinaisuus. Else Aropaltion uraa muokkasi tiivis yhteistyö rakennusliikkeen omistaneen aviopuolison varatuomari Paavo Aropaltion kanssa.

Else Aropaltio suunnitteli aktiivisesti ja keskittyi helsinkiläiseen asuinrakennusarkkitehtuuriin. Aropaltio tunnetaan erityisesti Lauttasaaren kaupunginosan kehittäjänä, minne hän suunnitteli viitisenkymmentä kerrostaloa alunperin Birger Brunilan vuonna 1913 laatiman asemakaavan ehdoilla. Ensimmäiset 1950-luvun muotokieltä noudattelevat kerrostalot nousivat Otavantielle.

Monet Aropaltion suunnittelemista rakennuksista Lauttasaaressa ovat tätä nykyä asemakaavassa suojeltuja. Näihin lukeutuvat muun muassa Lauttasaaren Isokaarella puistomaisella alueella sijaitsevat yhdeksän kerrostaloa, jotka kaarimaisesti sijoiteltuina muodostavat keskenään idyllisen kokonaisuuden. Else Aropaltio suunnitteli asuinrakennuksen myös perheelleen. Vuonna 1948 suunnittelemassaan omakotitalossa hän keskittyi kokonaisuuteen, jossa myös sisustuksen pienimmät yksityiskohdat oli otettu tarkasti huomioon. Aropaltio tunnettiinkin naisena, jonka tyylitaju näkyi kaikkialla – niin arkkitehtuurissa, sisustamisessa kuin pukeutumisessakin.

Aropaltion ura ajoittui sodan jälkeiseen aikaan, jolloin jälleenrakennuskauden määräykset ja ihanteet ohjasivat arkkitehdin työtä. Muun muassa Arava-säännökset toivat omat ehtonsa asuinrakennusten suunnitteluun pääkaupungissakin. Aropaltio onnistui kuitenkin yhdistämään ajan vaatimukset asumisviihtyvyyteen ja estetiikkaan ja suunnitteli toimivia sekä aikaa kestäviä rakennuksia.

Kielitaitoinen Else Aropaltio oli kiinnostunut myös ulkomaisesta arkkitehtuurista ja hän suuntasi opintomatkansa vuosina 1937-1953 niin Pohjois-, Etelä- kuin Keski-Euroopan maihin. Aktiivinen arkkitehti kuului Suomen arkkitehtiliittoon SAFA:an ja hän oli myös Architectan jäsen, jossa hän toimi arkistonhoitajana.

Arkkitehtuurimuseossa (ent. Suomen rakennustaiteen museo) säilytetään vuonna 1994 lahjoitettua Else Aropaltion suppeahkoa piirustuskokoelmaa, joka käsittää 1940-1960-luvut. Myös museon valokuvakokoelmassa on kuvia Aropaltion suunnitelmista ja toteutetuista rakennuksista.