Jouko Ylihannu

25.08.1912, Viipuri - 03.12.1987

Jouko Valio Ylihannu syntyi Viipurin maalaiskunnassa ja kirjoitti ylioppilaaksi Viipurin klassillisesta lyseosta vuonna 1931. Hän muutti Helsinkiin opiskelemaan ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1937. Jo opiskeluaikanaan Ylihannu oli pestautunut arkkitehtitoimistoon, missä pääsi monipuolisesti opettelemaan arkkitehdin työtä erilaisten projektien parissa. Arkkitehti Jalmari Peltosen toimistossa vuosina 1935-1937 työskennellessään hän pääsi ansioluettelonsa mukaan suunnittelemaan asuinrakennuksia, kouluja, maatalousrakennuksen ja laboratoriorakennuksen.

Ylihannu teki monia lyhyehköjä työsuhteita useille eri taholle. Valmistuttuaan hän muutti takaisin Viipuriin ja sai töitä Viipurin kaupungin rakennuskonttorista, missä työskenteli vuodet 1938-1940 ja 1942. Samanaikaisesti hän teki töitä arkkitehtitoimistossa Martikainen-Ypyä & Ypyä asuinrakennuksia, kouluja ja yksityistaloja suunnitellen. Hän työskenteli lyhyen aikaa myös Turun kaupungin rakennustoimistossa (1940-1941) ja puolustusministeriön jälleenrakennustoimistossa (1941). Sodan aikana hän toimi muun muassa jälleenrakennustehtävissä ja armeijan talo- ja korsurakennustoiminnan valvojana. Vuosina 1944-1945 Ylihannu suunnitteli asuin- ja liikerakennuksia sekä tehtaita jälleen Martikainen-Ypyä & Ypyän arkkitehtitoimistossa ja siirtyi vuonna 1945 Suomen Matkailijayhdistyksen ja Matkaravinto Oy:n arkkitehdiksi. Tehtävään liittyen hän toimi jäsenenä myös VR:n komiteassa, joka tutki ja suunnitteli asemaravintoloiden peruskorjauksia (1950-1951). Hän ehti toimia myös Teknillisen korkeakoulun rakennusopin assistenttina vuosina 1949-1951.

Jouko Ylihannu suunnitteli lukuisia julkisia ja yksityisiä rakennuksia. Hänen urallaan merkittävässä osassa olivat matkailurakennukset kuten asemat ja majoitusrakennukset. Hän kokosi omissa nimissään myös muutamia näyttelyitä kuten Suomen matkailuyhdistyksen 60-vuotisnäyttelyn Helsingissä, “Lappi nousee” –näyttelyn matkailuosaston Helsingissä ja Suomen matkailuosaston Kööpenhaminan teollisuusmessuilla. Hän osallistui ehdotuksillaan useisiin kilpailuihin ja menestyi muun muassa maalaistalojen tyyppikilpailun A-sarjassa ja Kuopion Peräniemen ulkoravintolan piirustuskilpailussa. Jälkimmäiseen hän osallistui yhdessä arkkitehti Outi Yli-Jaman kanssa. Jouko Ylihannu oli Suomen arkkitehtiliiton, Sauna-Seuran, Reserviupseeriliiton ja Suomen matkailijayhdistyksen jäsen.

Arkkitehti Jouko Ylihannun sukulaiset lahjoittivat hänen laajan, yli neljä vuosikymmentä käsittävän piirustusjäämistönsä Arkkitehtuurimuseolle (ent. Suomen rakennustaiteen museo) vuonna 1994. Pari vuotta myöhemmin Matkailuliitolta saatiin lisää piirustuksia, joista laajan osan käsittävät 1940-1950-luvuilla rakennetut Lapin kohteet.