Katri Luostarinen

1915, Kerimäki - 1991

Katri Luostarinen oli suomalaisen maisema-arkkitehtuurin uranuurtaja. Hänen tuotantonsa oli hyvin monipuolinen. Se sisältää sekä pienipiirteisiä yksityispuutarhoja, asuinalueiden pihaympäristöjä, hautausmaita, julkisten rakennusten ympäristöjä, että laaja-alaisia tiemaisemia ja maankäytön suunnitteluun liittyviä vihersuunnitelmia. Katri Luostarisen piirustuskokoelmassa on noin viisi sataa suunnitelmaa ja suunnitelmaluonnosta. Lisäksi aineistossa on työpiirustuksia, istutusluetteloita, karttoja ja opiskeluaikaisia töitä.

Opiskeluaikanaan Luostarinen työskenteli Maatalousseurojen Keskusliiton maatalojen puutarhojen suunnittelijana ja aloitti puutarhanhoidon opettajana kotitalousopettajaopistossa, missä hän myös valmistuttuaan toimi kolme vuotta. Tämän jälkeen hän työskenteli itsenäisenä maisema- ja puistosuunnittelijana vuodesta 1948 alkaen. Hän kirjoitti artikkeleita alan lehtiin ja julkaisi 1951 kirjan Puutarha ja maisema. Luostarinen oli mukana perustamassa vuonna 1946 Suomen Puutarha-arkkitehdit -yhdistystä ja jonka sihteerinä hän toimi 1947–53.

Katri Luostarisen ura painottui opetustehtäviin vuosina 1969–83. Hänet nimitettiin Teknillisen korkeakoulun maisemasuunnittelun vanhemmaksi assistentiksi vuonna 1969. Vuosina 1977–78 hän hoiti maisemasuunnittelun apulaisprofessorin virkaa, johon hänet myös nimitettiin 1978. Hän oli virassa vuoteen 1983 asti.

Kirjoittaja: Anna Autio
Julkaistu: 6.3.2024