Marius Schultén

21.12.1890, Helsinki - 30.01.1978, Helsinki

Marius Max af Schultén kirjoitti ylioppilaaksi 1910 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1915. Hän teki opintomatkan Italiaan, Ranskaan ja Skandinaviaan.

Opiskeluaikanaan af Schultén työskenteli Jung & Bomansonin toimistossa ja valmistuttuaan Sigurd Frosteruksen apulaisena. 1919 hän perusti oman toimiston arkkitehti Matti Finellin kanssa. Yhteistyö jatkui vuoteen 1924 , minkä jälkeen af Schultén työskenteli monien tunnettujen arkkitehtien toimistoissa aina vuoteen 1947. Hän avusti mm. Oiva Kalliota, Eino Forsmania, Andersin & Flinckenbergiä, Cronstedt, Schultz & Röneholmia, Bertel Liljeqvistiä, Lars Sonckia, Uno Ullbergia ja Jung & Jungia. Lisäksi hän työskenteli Valtionrautateiden ja Sparfrämjandet i Stockholmin palveluksessa.

Marius af Schulténin töistä voidaan mainita asuinrakennukset Lohjan ja Kotkan tehdasalueille sekä Atlas-pankki Ouluun. 1930-luvun tuotanto käsittää pääasiassa huviloita ja yksityistaloja. 1940-50 luvun vaihteessa hän suunnitteli Stockmannin tavaratalon laajennusta Frosteruksen jälkeen. af Schultén kirjoitti aktiivisesti sanoma- ja aikakauslehtiin ja toimi Arkkitehti-lehden vakinaisena avustajana 1930-luvun alussa. Hän kirjoitti kirja-arvosteluja ja Helsinkiä koskevia artikkeleita ja puolusti kotikaupunkinsa uhattuja ja arvokkaita rakennuksia.

af Schultén osallistui kirjojen ”Vår stad” ja ”Vårt Riddarhus” toimitustyöhön sekä kirjoitti kirjan ”Helsingfors, stad vid havet”. Tämän lisäksi hän toimitti vuodesta 1952 lähtien sarjaa ”Tekniska Föreningen i Finlands Förhandlingar” sekä Christ-Janerin Eliel Saarisesta kirjoittaman kirjan suomenkielisen version.

Marius af Schulténin 1915 tekemän diplomityön aiheena oli tavaratalo. Se muistuttaa volyymiltään jo selvästi Stockmannin tavarataloa, josta juuri tuolloin oli tulossa arkkitehtuurikilpailu. Hän on myös päivännyt joukon luonnoksia Stockmannin tavarataloksi, mutta ainakaan palkintosijalle hänen mahdollinen ehdotuksensa ei ole yltänyt. Vasta 1950-luvun puolivälissä Marius af Schultén saattoi jälleen palata tavarataloaiheeseen, sillä arkkitehti Frosteruksen kuoltua laajennussuunnitelma siirtyi hänen tehtäväkseen. Hänen laajennussuunnitelmansa oli täynnä sodanjälkeistä kehitysoptimistia. Eräässä vaihtoehdossa siihen kuului jopa valtava pilvenpiirtäjä Pohjoisesplanadin kulmaan. Perspektiivikuvissa vilisevät virtaviivaiset autot ja raideliikenteenkin hän oli nostanut Mannerheimintiellä ilmaradaksi.

Arkkitehtuurimuseo voi olla kiitollinen hänelle myös siitä, että hän otti huolehtiakseen Jung & Jung -toimiston piirustuksista. Kun museo perustettiin, af Schultén toimitti kokoelman museolle.