Martta Martikainen-Ypyä

19.09.1904, Iisalmi - 17.12.1992, Helsinki

Martta Irene Martikainen kirjoitti ylioppilaaksi 1924 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1932. Opiskeluaikanaan hän työskenteli arkkitehti Kaarlo Borgin sekä Carolus Lindbergin toimistoissa.

Vuosina 1928-36 hän toimi Puolustusministeriön rakennustoimiston arkkitehtina. Hänen tämän kauden päätyönsä on Puolustusvoimain autopataljoonan kasarmi ja autohalli Helsingissä. Martikainen-Ypyä perusti arkkitehtimiehensä Ragnar Ypyän kanssa arkkitehtitoimiston 1936 Viipuriin, josta toimisto muutti Helsinkiin 1939.

Sodan jälkeen Martta Martikainen-Ypyä toimi johtavana arkkitehtina Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadslånebyråssa (HSB) Tukholmassa 1944-49.

Martta Martikainen-Ypyän ja Ragnar Ypyän töistä ks. Ragnar Ypyä.

Martta Martikainen-Ypyä lahjoitti Ypyöiden toimiston koko piirustuskokoelman Arkkitehtuurimuseolle (ent. Suomen rakennustaiteen museo) 1982. Laaja aineisto on myöhemmin vielä täydentynyt.