Martti Välikangas

01.08.1893, Kuopion mlk - 09.05.1973, Helsinki

Martti Välikangas (1906 asti Buddén) kirjoitti ylioppilaaksi 1911 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1917.

Vuonna 1921 hän teki Jukka Sirénin kanssa opintomatkan Italiaan. Tämän lisäksi hän matkusti 1925 Espanjaan ja Pohjois-Afrikkaan. Muita matkakohteita olivat Ranska, Saksa ja Skandinavian maat. Italian-matkallaan Välikangas ihastui suuresti pieneen keskiaikaiseen Gubbion vuoristokaupunkiin. Hän suositteli kaupunkia samana vuonna Italiaan matkaavalle Hilding Ekelundille, ja tämä noudattikin ystävänsä neuvoa.

Heti valmistuttuaan Välikangas työskenteli puoli vuotta Jusowkassa Venäjällä. Vuonna 1918 hän oli AB Brändö Villastadin palveluksessa, jonkin aikaa Gösta Juslénilla ja 1918-1920 Frosteruksen ja Gripenbergin toimistossa. Välikankaalla oli oma toimisto Helsingissä vuodesta 1920 lähtien. Vuosina 1937-40 hän toimi Rakennushallituksen yliarkkitehtina. Tämän jälkeen hän siirtyi Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön palvelukseen Viipurin rakennuspiirin päälliköksi. Tässä virassa hän johti valtiollista jälleenrakennustoimintaa 1942-44.

Välikangas toimi pitkään Turun linnan restaurointivaltuuskunnan puheenjohtajana. Arkkitehti-lehden päätoimittaja hän oli vuosina 1928-30 ja vaikutti tässä ominaisuudessa funktionalismin läpimurtoon Suomessa.

Välikangas osallistui 1920- ja 30-luvulla moniin arkkitehtuurikilpailuihin. Hän oli kiinnostunut mm.koulu- ja kirkkoarkkitehtuurista. 1923 hän sai ensimmäisen palkinnon Hilding Ekelundin kanssa Tallinnan teknikumin kilpailussa ja 30-luvun puolella hän sijoittui kärkipäähän Käpylän ja Temppeliaukion kirkkokilpailuissa.

Välikankaan merkittävin työ on 1920-25 rakennettu Käpylän puutarhakaupunki. Hän sai työn tehdäkseen keväällä 1920 ollessaan vasta 26-vuotias. Käpylään rakennettiin 165 asuinrakennusta työläisille. Ne tehtiin puusta, koska pelättiin, että kivirakennusten tekemiseen ei riittäisi ammattitaitoista työväkeä. Rakennukset koottiin standardiosista, ja niissä on pyritty luomaan vaikutelma punamullalla maalatuista talonpoikaistaloista. Myös Italian-matkalla saadut kokemukset ovat nähtävissä näissä 1920-luvun klassisismia edustavissa rakennuksissa. Rakenteeltaan yksinkertaiset asuintalot on koristeltu girlandeilla, temppelinpäädyillä ja rotundoilla ja yhdistetty toisiinsa aidoilla ja arkadeilla. Puutarhakaupunkiaatteen mukaisesti alueella on runsaasti kasvillisuutta. Rakennusten värityksen suunnitteli taiteilija Bruno Tuukkanen.

Vuonna 1924 Välikangas suunnitteli Helsinkiin Sturen- ja Hauhonkadulle suurkortteli-ideaan perustuvat vuokratalot.

Välikangas osallistui valtion edustajana Olympiakylän suunnitteluun yhdessä Hilding Ekelundin kanssa. Hän oli mukana työssä vuosina 1939-41, jonka jälkeen valmistuneet rakennukset ovat Ekelundin käsialaa.

Välikankaan muista töistä mainittakoon Helsingin ratsastushalli, Savonlinnan keskussairaala, Helsingin V yhteiskoulu Apollonkatu 11, asuinkerrostalo Vuorikatu 9, asuinkerrostalo Abrahaminkadun ja Eerikinkadun kulmassa sekä useita rakennuksia Mikkeliin.

Välikankaan piirustusarkisto oli alun perin järjestetty siten, että esim. ovet, ikkunat, portaat jne. olivat omissa kansioissaan. Samoin oli luokiteltu erikseen talot maaseudulle, huvilat jne. Johdonmukaisessa jaottelussa jopa eri rakennusten perspektiivikuvat olivat yhdessä nipussa.

Puu-Käpylän piirustusten lisäksi Arkkitehtuurimuseon kokoelmaan kuuluu mm. Välikankaan ehdotus Stadion-kilpailuun 1933. Myös Välikankaan piirustusvälineet ovat museon kokoelmissa.