Nils Erik Wickberg

10.09.1909, Helsinki - 11.07.2002, Helsinki

Nils Erik Wickberg kirjoitti ylioppilaaksi Ruotsalaisesta normaalilyseosta vuonna 1928 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1936. Arkkitehtina Wickberg keskittyi pääasiassa vanhojen rakennusten restauroimiseen. Hän teki merkittävän uran myös opettajana sekä kirjailijana ja oli Arkkitehti-lehden toistaiseksi pitkäaikaisin päätoimittaja 1940- ja 1950-luvuilla.

Nils Erik Wickberg suuntasi opintomatkansa Pietariin, Baltiaan, Saksaan, Tanskaan ja Ruotsiin. Jo kouluikäisenä rakennustaiteesta kiinnostunut Wickberg perehtyi opinnoissaan arkkitehtuurin historian tutkimukseen ja myöhemmin hän loikin merkittävän uran tehdessään tunnetuksi Helsingin arkkitehtuuria. Erityisesti barokin ja uusklassismin arkkitehtuuri kiehtoi Wickbergiä. Hän arvosti suuresti arkkitehti Carl Ludvig Engelin elämäntyötä. Wickberg oli yksi rakennussuojelun uranuurtajista muun muassa kantaaottavien sanomalehtikirjoitustensa kautta. Sanoma- ja aikakauslehtikirjoituksissaan hän kommentoi ja kritisoi ajankohtaisia rakennushankkeita ja kaupunkisuunnittelua korostaen aina rakennusperinnön historiallisia taustoja. Hänen ensimmäinen laaja sanomalehtikirjoituksensa vuonna 1931 käsitteli Töölönlahden aluetta. Hän oli historiallisten aikakausien ja ympäristöjen asiantuntija ja jakoi tietämystään mielellään myös muille. Wickberg valittiin Teknillisen korkeakoulun rakennustaiteen historian ja tyyliopin professorin virkaan vuonna 1956, missä hän toimi eläkkeelle jäämiseensä vuoteen 1972 saakka.

Nils Erik Wickberg yhdisti rakennusten restaurointiin painottuvassa arkkitehtuurisuunnittelussaan historian ja kohteelta vaadittavan toimivuuden. Hän sai restauroitavakseen monia kansallisesti merkittäviä arvokohteita. Wickbergin suunnitelmiin lukeutuvat esimerkiksi Korppoon keskiaikaisen kirkon ja Tampereen vanhan kirkon restauroinnit 1950-luvulla. 1960-luvulla hän laati Porvoon tuomiokirkon restaurointisuunnitelman, jota ei kuitenkaan koskaan toteutettu. Wickberg laati myös värityssuunnitelmia Helsingin empirekeskustaan ja 1960-luvulla alkanut Hämeen linnan restaurointi työllisti arkkitehdin liki kolmenkymmenen vuoden ajaksi.

Nils Erik Wickberg oli laaja-alainen kulttuuripersoonallisuus. Hän julkaisi runo- ja aforismikokoelmia, omaelämäkerrallisen romaanin, valokuvasi rakennuksia ja teki maalauksia. Hän sävelsi myös piano- ja laulusarjoja, joita on myös levytetty. Wickberg sai valtionpalkinnot sekä rakennustaiteesta että kirjallisuudesta. Arkkitehtuurimuseossa (ent. Suomen rakennustaiteen museo) järjestettiin retrospektiivinen näyttely arkkitehdin elämäntyöstä 1.2.-5.3.1995.

Arkkitehtuurimuseossa on runsaasti Nils Erik Wickbergin jäämistöstä 2003-2004 saatua aineistoa. Museossa säilytetään muun muassa koulutöitä, useita kilpailuja, akvarelleja ja valokuvia.