Olli Pöyry

30.06.1912, Oulu - 11.01.1973, Oulu

Olli Pöyry kirjoitti ylioppilaaksi Tampereen lyseosta vuonna 1931 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1937. Valmistumisensa jälkeen hän toimi piirtäjänä Kulutusosuuskuntien Keskusliitossa ja työskenteli professori Jussi Paatelan sekä Alvar Aallon arkkitehtitoimistoissa. Vuodesta 1939 lähtien hän toimi itsenäisenä arkkitehtina oman arkkitehtitoimistonsa nimissä ja laati jälleenrakennuskaudella uusia tyyppipiirustuksia myös Jälleenrakennustoimiston nimissä. Olli Pöyry oli arkkitehti Marja Pöyryn (os. Paatela) puoliso ja arkkitehti Matti Pöyryn isä.

Olli Pöyryn opintomatkat suuntautuivat Ruotsiin, Saksaan, Ranskaan, Hollantiin ja Tanskaan. Pöyry menestyi arkkitehtuurikilpailuissa muun muassa Viipurissa, jossa hän voitti Karjalan ja Ilmarisen yhteisen pääkonttorin suunnittelukilpailun vuonna 1938. Kun hän voitti toisen palkinnon Rake Oy:n asuin- ja liiketalokilpailussa vuonna 1939, merkitsi se alkua itsenäiselle arkkitehtiuralle. Voitokas ehdotus valittiin lopulta asuinkerrostalon toteutuksen pohjaksi ja Asunto-osakeyhtiö Tullinpuomin talosta tuli yksi Helsingin 1940-luvun kerrostaloarkkitehtuurin maamerkeistä.

Olli Pöyry oli kierrätyskulttuurin edelläkävijä arkkitehtuurin saralla. Hän hyödynsi Enzo-Gutzeit Oy:n näyttelypaviljongin rakenteita suunnitelmassaan Suomen Pursiseuran paviljongille Nihtisaareen vuonna 1950. Suunnittelutyö Pursiseuralle oli Pöyrylle mieluisa myös siksi, että purjehdusharrastus oli rakas myös hänelle itselleen. Vapaa-ajan rakennusten suunnitteluun Pöyry oli perehtynyt jo vuonna 1947 laatiessaan ainoana suomalaisena kilpailuehdotuksen Lontoon Kristallipalatsin alueen arkkitehtuurikilpailuun.

Olli Pöyry toimi myös opetustehtävissä. Vuonna 1942 hän aloitti lehtorina entisessä opinahjossaan Teknillisessä korkeakoulussa, missä häntä arvostettiin oppilaiden keskuudessa. Monet Pöyryn oppilaat menestyivät sittemmin omalla urallaan ja hän oli muun muassa arkkitehti Arto Sipisen ja arkkitehti Juha Leiviskän tärkeimpiä opettajia. Vuonna 1960 Olli Pöyry muutti takaisin synnyinkaupunkiinsa Ouluun, jonne oli perustettu yliopisto kahta vuotta aiemmin. Vuonna 1958 perustetun yliopiston arkkitehtuurin professorina toimiessaan hän kehitti arkkitehtuuriopetusta nykyaikaisempaan suuntaan.

Olli Pöyry toimi palkintotuomarina arkkitehtuurikilpailuissa. Hän oli myös Suomen arkkitehtiliiton SAFA:n kirjastotoimikunnan jäsen, Ornamon jäsen sekä Suomen Taideteollisuusyhdistyksen sihteeri (1942-1944). Pöyry kirjoitti runsaasti artikkeleita ammattijulkaisuihin ja toimi Arkkitehti-lehden toimittajana.

Arkkitehtuurimuseossa (ent. Suomen rakennustaiteen museo) on sukulaisen vuonna 2001 lahjoittama Olli Pöyryn laaja piirustuskokoelma. Kokoelmaan kuuluu kilpailuehdotuksia, laajalti opiskeluaikaisia ja varhaisia töitä sekä esimerkiksi Pohjois-Karjalan keskussairaalan piirustukset vuodelta 1962.

© 2009 Arkkitehtuurimuseo/ Aura Kivilaakso