Pekka Pitkänen

09.10.1927, Turku - 05.04.2018, Turku

Pekka Olavi Pitkänen kirjoitti ylioppilaaksi Turun Suomalaisesta Yhteiskoulusta vuonna 1946 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1953. Opiskeluaikanaan Pitkänen oli töissä Erkki Huttusen ja Erik Bryggmanin toimistoissa. Oman toimiston hän perusti Olli Vahteran kanssa Turkuun vuonna 1954. Kummallakin arkkitehdilla oli omat projektinsa ja omat avustajansa, ja yhteistoimisto purettiin vuonna 1962, kun molemmat tarvitsivat lisää tilaa eikä yleiskulujen jakaminen ollut enää tarpeellista. Vuosina 1972–1985 Pitkäsellä oli oman toimiston lisäksi yhteinen toimisto Ola Laihon ja Ilpo Raunion kanssa. Opiskeluaikanaan Pitkänen osallistui ekskursioille Ruotsiin ja Tanskaan sekä Saksan ja Itävallan kautta Italiaan. Myöhemmin hän teki opintomatkoja eri puolille Eurooppaa, Yhdysvaltoihin, Egyptiin ja Japaniin.

Pitkänen osallistui arkkitehtuurikilpailuihin aktiivisesti koko uransa ajan, ja merkittävä osa hänen toimeksiannoistaan tuli kilpailujen kautta. Ensimmäisen kilpailunsa hän voitti jo opiskeluaikanaan vuonna 1951, mikä johti myös Pitkäsen ensimmäiseen varsinaiseen suunnittelutyöhön: vanhusten asuntola valmistui Helsingin Munkkiniemeen vuonna 1953. Uran loppupuolella kilpailuvoittojen kautta toteutuneita töitä ovat Harjavallan kirkko (1984) ja Iisalmen kulttuurikeskus (1989). Pitkänen toimi myös palkintotuomarina useissa arkkitehtuurikilpailuissa.

Pääosa Pitkäsen tuotannosta sijoittuu Turkuun, jonne hän on suunnitellut etenkin asuinrakennuksia. Pitkänen on laatinut Suikkilan lähiön pohjoisosan yleissuunnitelman, ja muutamaa rakennusta lukuun ottamatta lähiön rakennukset ovat Pitkäsen toimiston suunnittelemia. Sen lisäksi toimisto on suunnitellut asuinrakennuksia niin Turun muihin lähiöihin kuin keskustaan ja muutamia kohteita muualle Suomeen. Julkisivujen nauhamaiset ikkuna- ja parvekelinjat ja tehostevärien harkittu käyttö yksityiskohdissa ovat Pitkäsen kerrostaloille tyypillisiä piirteitä. Asuinrakennukset ovat kuitenkin vain yksi osa hänen tuotannostaan, johon kuuluu myös teollisuus- ja liikerakennuksia sekä julkisia rakennuksia päiväkodeista kirkkoihin.

Pekka Pitkänen on tunnettu ennen kaikkea betoniarkkitehtuuristaan. Hänen merkittävimpänä työnään pidetään Turun Pyhän Ristin kappelia, joka valmistui vuonna 1967. Kappelin suunnittelun Pitkänen sai tehtäväkseen voittamalla vuonna 1963 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun. Matala rakennus koostuu kolmesta erikokoisesta siunauskappelista, sivutiloista ja krematoriosta. Julkisivuissa ja sisäpinnoissa vuorottelevat esivalmistetut betonilaatat ja puhtaaksi valettu betoni. Pelkistetyn kappelin yksityiskohdissa on käytetty tummennettua pronssia ja tammea. Pitkänen suunnitteli myös Turun hautausmaan laajennuksen, joka kappelin kanssa muodostaa yhtenäisen maisemakokonaisuuden. Pitkänen käytti betonia taitavasti monenlaisissa kohteissa, joista hyviä esimerkkejä ovat Åbo Akademin ylioppilaskunnan opiskelija-asuntola Domus Aboensis (1965), Helsingin Osakepankin Kemiön konttori (1968) ja vuonna 2015 purettu Turun jätteidenpolttolaitos (1975).

Vuonna 1970 Pekka Pitkänen voitti Eduskuntatalon laajennuksen suunnittelukilpailun Ola Laihon ja Ilpo Raunion kanssa. Kolmesta osasta koostuva laajennus valmistui vuonna 1978. Kilpailuvoiton myötä perustettu Arkkitehtitoimisto Pitkänen–Laiho–Raunio suunnitteli myös Eduskuntatalon peruskorjauksen (1984) sekä Turkuun tuomiokirkon peruskorjauksen (1979) ja Henrikin kirkon (1980).

1980-luvun alkupuolelta lähtien Pitkänen keskittyi liike- ja julkisten rakennusten suunnitteluun. Hänen viimeisin työnsä on Turun oikeustalo, joka valmistui vuonna 1997. Oikeustalokortteli muodostuu 1890-luvulla rakennetusta korkkitehtaasta, valkoiseksi rapatusta virastosiivestä ja harmaalla graniitilla verhotusta oikeussalisiivestä. Pitkäsen arkkitehtuurille tyypillisesti oikeustalon julkisivut on jäsennelty selkeästi, sisätiloissa värejä on käytetty harkitusti ja luonnonvaloa on hyödynnetty taitavasti.

Pitkänen toimi Suomen Arkkitehtiliiton hallituksen jäsenenä vuonna 1971 ja luottamusvaliokunnan puheenjohtajana vuosina 1984–1985. Vuonna 1982 Pitkäselle myönnettiin rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinto tunnustuksena pitkäaikaisesta, laaja-alaisesta ja laadukkaasta työstä arkkitehtina. Professorin arvonimen Pitkänen sai vuonna 1988.

Pekka Pitkäsen piirustukset on saatu Arkkitehtuurimuseoon lahjoituksina vuosina 2002–2003, 2016 ja 2017. Laaja kokoelma sisältää piirustuksia 1950-luvulta 1990-luvulle saakka mukaan lukien Pyhän Ristin kappelin piirustukset.

Kirjoittaja: Mira Virtanen

Julkaistu 16.2.2021