Rafael Blomstedt

14.09.1885, Helsinki - 21.03.1950, Helsinki

Arno Rafael Blomstedt kirjoitti ylioppilaaksi 1903 ja valmistui arkkitehdiksi Polyteknillisestä opistosta (nyk. Teknillinen korkeakoulu) 1908. Kiinnostus taideteollisuuteen ja ystävyys Armas Lindgrenin kanssa veivät hänet jo varhaisessa vaiheessa käytännöllisestä arkkitehdintyöstä opetustehtäviin. Hän toimi Taideteollisuuskeskuskoulun (nyk. Taideteollinen korkeakoulu) opettajana 1912–43 sekä taiteellisena johtajana ja rehtorina vuosina 1943–49. Blomstedt teki valmistuttuaan useita opintomatkoja Eurooppaan. Hän työskenteli mm. Wienissä Josef Hoffmannin toimistossa.

Blomstedt osallistui ahkerasti arkkitehtuurikilpailuihin ja piirsi monia asuintaloja ja huviloita. Pääasiallisesti hänen tuotantonsa kuitenkin keskittyy sakraalirakennuksiin. Hän suunnitteli seurakuntataloja, pappiloita ja sankarihautoja. Hänen viimeisin työnsä oli keskeneräiseksi jäänyt Iisalmen siunauskappeli. 1930-luvulla Blomstedt suunnitteli useita kirkkojen korjauksia.

Kun Arkkitehtuurimuseon kokoelmista yhdistetään Rafael Blomstedtin, K.S. Kallion, Carolus Lindbergin ja Karl-Ruben Lindgrénin piirustukset, saa melkoisen kattavan kuvan Suomen kirkkoihin tehdyistä korjaustöistä. Parhaat esimerkit Blomstedtin suunnittelemista korjauksista on tehty Nurmijärven ja Hausjärven kirkkoihin. Näistä ovat säilyneet elävästi väritetyt sisäperspektiivipiirustukset yksityiskohtaisine työselityksineen. Muita merkittäviä kohteita ovat Mäntyharjun, Mikkelin maaseurakunnan ja Iisalmen maaseurakunnan kirkkojen korjaukset.

Blomstedt suunnitteli myös sisustuksia ja huonekaluja, mm. Suomen Pankkiin ja Eduskuntataloon. Lisäksi hän piirsi tekstiilejä sekä hopeaesineitä ja harrasti grafiikkaa.