Veikko Malmio

22.06.1918, Noormarkku - 23.05.2000, Helsinki

Veikko Bruno Malmio kirjoitti ylioppilaaksi 1936 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1943. Hän teki valmistumisensa jälkeen opintomatkoja muualle Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Hän työskenteli yhdessä arkkitehti Martta Martikainen-Ypyän ja Ragnar Ypyän kanssa vuosina 1945-51 ja tämän jälkeen Kööpenhaminan lääninhallituksessa Glostrupin sairaala-arkkitehtina 1952-55. Malmio perusti oman toimiston 1954.

Arkkitehdit Martikainen, Ypyä, Malmio suunnitteli 1950-luvun alussa Lahteen Starckjohannin liikerakennuksen, Lauritsalaan kirjaston ja Lappeenrantaan Kaukaan kansakoulun. Valkeakoskelle he suunnittelivat Säterin tehtaan asuntoja. Suuri Glostrupin sairaalakompleksi kuuluu samaan, Ypyöiden kanssa tehtyyn suunnittelujaksoon.

Oravannahkatorin ympäristön liike- ja rivitalorakennukset Espoon Tapiolassa ovat Malmion suunnittelemat, samoin vuonna 1963 niinikään Tapiolaan noussut Kaskenkaatajan rivitaloalue. Pohjois-Tapiolan asuinkerrostalot ajoittuvat 1960-luvun loppupuolelle.

Veikko Malmio suunnitteli Pohjoismaiden Yhdyspankin (sittemmin Merita-Nordbanken) toimitiloja ja niiden kunnostuksia eri puolille Suomea. Tampereen postitalo sekä Helsingin Etelä-Haagaan 1969 valmistunut Sibelius-Akatemian opiskelija-asuntola Clavis ovat nekin hänen suunnittelemiaan.

Malmion päätyöksi luetaan Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Espoossa. Keskus valmistui 1975.

Arkkitehtuurimuseolla ei ole Veikko Malmion piirustuskokoelmaa.