W. G. Palmqvist

16.01.1882, Kalajoki - 14.06.1964, Helsinki

Wäinö Gustaf Palmqvist kirjoitti ylioppilaaksi 1900 ja valmistui arkkitehdiksi Polyteknillisestä opistosta (nyk. Teknillinen korkeakoulu) 1905. Hän työskenteli opiskeluaikanaan ja valmistumisensa jälkeen Gustaf Nyströmin toimistossa 1903—07. Vuosina 1906—07 hän työskenteli Birger Brunilan kanssa, ja vuosina 1908—09 hän avusti lyhyitä jaksoja Armas Lindgreniä sekä Lars Sonckia.

1907 Palmqvist sai valtion arkkitehtistipendin, jonka turvin hän teki yhdeksän kuukautta kestäneen opintomatkan Saksaan, Baijerin ja Ruhrin asutuskeskuksiin sekä Lontooseen ja sen ympäristöön ja tutki tehdastyöväestön asunto-oloja. Matkan aikana hän kävi myös Pietarissa, Varsovassa, Budapestissa ja Pohjois-Italiassa.

1910-19 Palmqvistilla oli toimisto Einar Sjöströmin kanssa. Kymmenluvulla he osallistuivat useihin arkkitehtuurikilpailuihin. Näiden pohjalta toteutettiin mm. Pohjalaisten ylioppilastalo Ostrobotnia Museokatu 10, Lackmannin liiketalo Mikonkatu 11 ja Tampereen hautausmaan kappeli. Toimisto suunnitteli lisäksi asuintaloja ja huviloita maaseudulle.

Vuodesta 1919 lähtien W.G. Palmqvistilla oli oma arkkitehtitoimisto. Hän oli äärimmäisen tuottelias ja piirsi kaiken tyyppisiä rakennuksia. Palmqvistin arkkitehtuuri edustaa massiivista, barokkivaikutteista klassisismia. Hänen rakennussuunnitelmansa poikkesivat aikakaudelle ominaisesta kevyestä ja pelkistetystä ”asplundilaisuudesta”. Palmqvistin edustama rakennustyyli soveltui hyvin liike- ja teollisuusrakennuksiin, joista hänet pääasiassa tunnetaan.

Tehdasyhdyskuntien suunnittelu oli tähän aikaan kokonaisvaltaista. Tuotantolaitosten lisäksi arkkitehti suunnitteli alueen asemakaavan, koulut, urheilurakennukset, yhdistystalot ja sairaalat. Palmqvistin suunnittelemia merkittäviä kokonaisuuksia ovat Kaukaan Tehdas Oy Lauritsalassa, Serlachius Oy:n rakennukset Mäntässä, Kankaan paperitehdas Jyväskylässä, Yhtyneiden paperitehtaiden tehdasalue Myllykoskella, Outokumpu Oy Outokummussa jne. Palmqvist suunnitteli kirkon mm. Kalajoelle, Jämsänkoskelle, Mänttään ja Myllykoskelle.

1920- ja 30-luvuilla hän suunnitteli useita asuin- ja liiketaloja Helsinkiin. Esimerkkeinä mainittakoon Bulevardi 5, Mikonkatu 13, Tilgmannin kirjapaino, sairaala Mehiläinen ja Hufvudstadsbladetin toimitalo. Palmqvist oli Amos Andersonin nuoruuden ystävä ja sai tältä tehtäväkseen suunnitella lehtitalon kortteliin myös Mercatorin kirjapainon sekä liike- ja asuintalon.

Arkkitehtuurimuseo (ent. Suomen rakennustaiteen museo) sai lahjoituksena sukulaisilta W.G. Palmqvistin laajan piirustuskokoelman vuonna 2009. Museolla on myös aiemmin saatuja Palmqvistin koulutöitä.