KIRJALLISUUS

Arkkitehti, professori Erik Kråkströmille Artium Cultori –palkinto 2007. Taiteen keskustoimikunta. Lehdistötiedote 20.9.2007.

Gestrin, Henrik & al.: Drumsö svenska samskola. Drumsö svenska skolförening. Helsingfors, 1960.

Korhonen, Teppo: Rakennustaiteen seuran ensimmäinen puurakennuspalkinto Alfred Kolehmaiselle. Rakennustaiteen seuran jäsentiedote 4/2001, s. 17-19.

Koulu rakentuu. Näyttelyjulkaisu. Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki, 1972.

Kråkström, Erik & Korhonen, Ahti: Hyvinkää : Keskusalueen asemakaava. Hyvinkään kaupunki, 1958.

Kråkström, Erik; Korhonen, Ahti & Korhonen, Esko: Raahe, keskustan asemakaavakilpailu. Raahen kaupunki, 1964.

Kråkström, Erik & al.: Kuopion korkeakoulu: vertailevat alueselvitykset. S.l., 1968.

Kråkström, Erik: Vastuu ympäristöstä. Arkkitehti 1977, nro 1, s. 24.

Kråkström, Erik: Oy Wärtsilä ab: Kone ja sillan alueen järjestelyehdotus. Helsinki, 1966.

Kråkström, Erik: Itäsuomen korkeakouluehdotus. Lappeenrannan kaupunki, 1964.

Kråkström, Erik: Lappeenranta – Linnanmäen järjestelyehdotus. Lappeenrannan kaupunki, 1964.

Kråkström, Erik: Mietteitä Helsingin keskustasta. Arkkitehti 1955, nro 7-8.

Lindegren, Yrjö & Kråkström, Erik: Helsingin keskus. Keskusalueen Asemakaavaehdotus 1954. Helsingin kaupungin julkaisuja 3/1955.

Merikasarmi : ulkoasiainministeriön virastotalo. Arkkitehtiryhmä Kråkström Oy. Pienpainate. 1990.

Pallasmaa, Juhani: Professori Erik Kråkström. Uusimaa 31.1.2009.

Pallasmaa, Juhani: Arkkitehdin jälki näkyy kirkoista ydinvoimalaan. Helsingin Sanomat. 30.1.2009, s. C9.

Ristolainen, Kari & Favorin, Martti: Merikasarmi. Helsinki, 1992.

Sanaksenaho, Pirjo: Uudenmaan taidetoimikunnan Artium Cultori –palkinto 2007 arkkitehti, professori Erik Kråkströmille. Toim. Uudenmaan taidetoimikunta. Taidetiedote 2007, s. 32-33.

Vaasan keskikaupungin asemakaavan uusimista varten ehdotettujen suunnitteluohjeiden perustelut: 4.6.1962. Toim. Arkkitehtitoimisto Kråkström & Korhonen. 1962.

Kohde-esittelyt:

Arkkitehdin omat kohde-esittelyt:
Merikasarmi. Arkkitehti 1990, nro 7, s. 26–32.
Kolme pankkia ja liikerakennus. Arkkitehti 1987, nro 4–5, s. 95–99.
Loviisan voimalaitos. Arkkitehti 1977, nro 6, s. 22–23.
Kårkullan hoitokodin henkilökunnan asunnot. Arkkitehti 1966, nro 7–8, s. 108–111.
Oy Kaukas Ab. Arkkitehti 1959, nro 6–7, s. 86–91.
Sulvan kansakoulu. Arkkitehti 1955, nro 11.
Huvila Stenman. Arkkitehti 1952, nro 3–4.

Blomstedt, Severi: Erik Kråkström. MFA kesä–syksy 2009.
Pakkala, Pekka: Vapaasta geometriseen – suomalaisen asuinaluesuunnittelun vaihtuvat ihanteet.
Arkkitehti 1991, nro 7–8. Finnish Architecture. Toim. Paavo Mänttäri. SRM 1975.
Suomi rakentaa 4. Toim. Jarmo Maunula. SRM 1970.
Suomi rakentaa 5. Toim. Jarmo Maunula. SRM 1976.

Suomen rakennustaiteen museon arkkitehtuuritietokanta.
Useiden Kaukaan kohteiden projektipäälliköltä Christer Finneltä saadut tiedot.