Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1900–1970

Pysyvä näyttely

Arkkitehtuurimuseon pysyvä näyttely tarkastelee 1900-luvun rakentamisen historiaa yhteiskunnallista taustaa vasten ottaen huomioon taloudessa, politiikassa ja tekniikassa tapahtuneen kehityksen. Nämä tekijät ovat aina vaikuttaneet paitsi rakentamisen määrään, myös arkkitehtuurin muotokieleen.
 
Eri kausien tyylipiirteitä, teknisiä ratkaisuja, materiaaleja ja sisustuksia seurataan vuosikymmenittäin. Rakentamiseen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan laajasta näkökulmasta, edeten suuremmasta pienempään; kaupunkisuunnittelusta julkisivumateriaaleihin ja sisustuksiin.
 
Näyttelyä täydentää Elina Standertskjöldin kolmiosainen kirjasarja Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1900–1920, 1930–1950 ja 1960–1980.