Alusta-paviljonki

Museopihalle rakentuu Alusta-paviljonki monilajilisille kohtaamisille


Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon väliselle museopihalle keväällä 2022 rakentuva Alusta-paviljonki tarkastelee luonnon ja kulttuurin yhteen kietoutuvaa luonnetta. Alusta tarjoaa tilan ihmisen ja muunlajisten eliöiden kohtaamisille. Paviljonki on avoinna yleisölle kesäkuusta 2022 lokakuuhun 2023.

Alusta-paviljonki rakentuu savesta sen erilaisissa muodoissa: poltettuina ja polttamattomina tiilinä sekä massiivisavimuurina. Se tarjoaa kasvualustan pölyttäjäystävälliselle niitylle sekä tapahtumapaikan ympäristökeskustelulle kaikenikäisen ihmisyleisön kanssa. Paviljonki syntyy monialaisen työryhmän voimin Suomi/Koivisto arkkitehtien luotsaamana.

Paviljonki luodaan mahdollisimman ekologisin keinoin ja sen rakennusmateriaaleina käytetään savea ja puuta. Rakenteet tarjoavat elintilaa ihmisille, kasveille ja hyönteisille. Kasvillisuus muovaa osaltaan tilaa ja vastaa samalla pölyttäjähyönteisten ravinnon ja suojan tarpeisiin. Hajottajasienet osallistuvat luonnon kiertokulun ylläpitämiseen ja osaltaan luovat koteja ja ravintoa hyönteisille. Projekti tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston ekologian tutkijoiden kanssa ja sen tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä. Projektissa tuodaan esiin maaperän ja sen eliöiden olennaista merkitystä ekosysteemin hyvinvoinnille.

Alusta tarjoaa tilan pohdiskella paikkaamme osana ihmistä laajempaa yhteisöä. Paviljonki muovautuu yhteistyössä kasvien, ihmisvieraiden, luonnonprosessien ja ajankulun kanssa. Yleisö pääsee mukaan rakentamaan paviljonkia sekä hoitamaan maata ja kasveja. Kesäkaudella 2022 Alusta-paviljongissa järjestetään savityöpajoja lapsiperheille, helsinkiläisen Tölöläbin konserttisarja, arkkitehtuurin kesäkoulu nuorille sekä keskusteluohjelmaa aikuiselle yleisölle rakentamisen ja luonnon monimuotoisuuden teemojen äärellä. 

Alusta on osa arkkitehti Maiju Suomen taiteellista väitöskirjatutkimusta Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksella. Samalla se toimii koelaboratoriona arkkitehti Elina Koiviston luonnonmateriaalien rakennuskäyttöä tarkastelevassa tutkimuksessa. Kokonaisuus on osa Suomen Akatemian Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla (BIWE) -hanketta, jossa palautetaan kokein mikrobiologista monimuotoisuutta tiheästi asutuille alueille ja tutkitaan ekologista ja ihmisen hyvinvointia. Projekti toteutetaan yhteistyössä Raision seudun koulutuskuntayhtymän savirakentajalinjan sekä Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen opiskelijoiden kanssa. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Fiskars, Helsingin yliopisto, Hyötykasviyhdistys, Iki Carbon, Ilmarinen, Kekkilä Oy, Kääpä Biontech, Stark Suomi Oy j ja Wienerberger Oy. Hankkeen suunnittelu ja toteutus tapahtuu Kordelinin säätiön, Taiteen edistämiskeskuksen ja Greta ja William Lehtisen säätiön tuella.

Tutustu suomi/koivisto arkkitehtien verkkosivuihin
Tutustu Suomen Akatemian hankkeen sivuihin

Tapahtumat

Osallistu Alusta-paviljongin rakentamiseen ja tutustu saven eri olomuotoihin rakentamisessa! Paviljongin suunnittelijat Suomi/Koivisto arkkitehdit yhdessä Raision seudun koulutuskuntayhtymän savirakentajalinjan kanssa järjestävät kolme yleisölle avointa savirakentamiseen liittyvää työpajaa. Teoriaosuuden ja perehdytyksen jälkeen opit tekemällä itse. Voit osallistua myös paviljongin pölyttäjäystävällisten kasvien istuttamiseen.

Iskossavityöpaja | keskiviikko 27.4.2022 klo 10–15.30
Muuraustyöpaja | Keskiviikko 4.5.2022 ja keskiviikko 11.5. klo 10–15.30
Kasvien istutustyöpaja | 2.–4.5.2022 klo 10–15.30
Maksuton | Osaan työpajoista ennakkoilmoittautuminen 

Siirry tapahtumaan

Tervetuloa tutustumaan Alusta-paviljonkiin Arkkitehtuurimuseon ja Desigmuseon yhteiselle kesäpihalle Suomi/Koivisto arkkitehtien kanssa. Tapahtuma on osa Open House Helsinki 2022 -ohjelmaa.

Esittely: Alusta – Paviljonki ihmisen ja muunlajisten eläinten kohtaamisille | 15.05.2022 kello 13:00 – 15:00
Maksuton | Ennakkoilmoittautuminen

Siirry tapahtumaan

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus kutsuu kesäkaudella 2022 perheitä, lapsia ja nuoria käsittelemään ympäristötunteita arkkitehtuurin ja muotoilun keinoin. Työpajan teemoja kestävää elämäntapaa, kaupunkiluontoa ja hyvää lähiympäristö käsitellään ulkona museoiden kesäpihan paviljongissa yhdessä oppien. Työskentelymateriaalina on savi, joten osallistujan on hyvä varautua asiaankuuluvalla ja säänmukaisella vaatetuksella ja varustuksella.

Muutoksen tekijät – ympäristömyönteisen ajattelun savityöpaja
Lauantait 28.5., 18.6. ja 13.8.2022 klo 13 ja 14
Lauantai 23.7.2022 klo 13–15 non-stop 
Maksuton | Osaan työpajoista ennakkoilmoittautuminen

Siirry tapahtumaan

Tulevaisuus, toivo, puu ja musiikki. Musiikkia puusta -konserttisarja kutsuu mielikuvamatkalle puuarkkitehtuuriin pariin. Arkkitehtuurimuseon ja ympäristöministeriön yhteinen konserttisarja jatkuu kolmella Tölöläbin esiintymisellä Alusta-paviljongissa.

Musiikkia puusta: Tölöläb
Sunnuntait 12.6., 21.8. ja 28.8.2022 klo 15–17 
Maksuton | Ennakkoilmoittautuminen

Siirry tapahtumaan