Opi pienoismalleista

Pienoismallit ovat helposti lähestyttävä arkkitehtuurin esittämisen tapa. Kukapa ei olisi joskus ollut tekemisissä pienoismaailmojen kanssa – tavalla tai toisella. Kolmiosaisessa videoopastussarjassa arkkitehtuurikasvattaja ja arkkitehti Jere Keskinen kertoo olennaisen pienoismalleista. Materiaali sisältää neljä tehtävää, jotka voi toteuttaa yksin tai pienryhmissä. Aikaa video-opastusten katsomiseen ja tehtävien toteuttamiseen kuluu noin 1–2 tuntia. Oppimateriaali pohjautuu Arkkitehtuurimuseon kesän 2021 päänäyttely Skaalassa – pienoismallien maailma. Lue lisää näyttelystä tästä.

suositeltu kohderyhmä: koululais-, lukiolais-, ammattikouluryhmät 
oppiaineet: kuvataide (KU2, KU4), historia (HI1, HI3, HI6), filosofia (FI3), yhteiskuntaoppi (YH1), maantiede (GE3), elämänkatsomustieto (ET1, ET2)
avainsanat: pienoismallit, mittakaava, skaala

Tutustu myös Arkkitehtuurimuseon maksullisiin oppimis- ja ryhmäpalveluihin. Lue lisää ja tee varaus.

Mikä on pienoismalli?

Mikä on pienoismalli? Millainen on pienoismallien historia? Mihin niitä käytetään?

Tehtävä 1

Katsokaa sarjan ensimmäinen osa yhdessä. Keskustelkaa tämä jälkeen hetki ryhmässä tai pienryhmissä sen pohjalta. Voitte halutessanne käyttää seuraavia kysymyksiä keskustelun tukena:

Mitä ajatuksia tai tunteita video-opastus herätti?
Onko mittakaava sinulle uusi asia?
Minkälaisia pienoismalleja sinä olet nähnyt?
Minkälaisia pienoismalleja sinä olet rakentanut?

Kirjatkaa keskustelussanne esiin nousseita asioita muistiin.

Vaihtoehtoiset todellisuudet

Pienoismallit toimivat työkaluina vaihtoehtoisten todellisuuksien kuvaamiseen. Osaatko kuvitella Temppeliaukion kirkon paikalle aivan toisennäköisen rakennuksen?

Tehtävä 2

Katsokaa sarjan toinen osa yhdessä. Keskustelkaa tämä jälkeen hetki ryhmässä tai pienryhmissä sen pohjalta. Voitte käyttää seuraavia kysymyksiä keskustelun tukena:

Mitä ajatuksia tai tunteita video-opastus herätti?
Minkälaisessa rakennuksessa, paikassa tai tilassa olette tällä hetkellä?
Minkälainen rakennus, paikka tai tila olisi voinut olla? Mitä muuttaisitte siinä?
Mitä luulette, suunniteltaisiinko tismalleen samanlainen rakennus, paikka tai tila nyt uudelleen? Mitkä asiat tähän vaikuttavat?

Kirjatkaa keskustelussanne esiin nousseita asioita muistiin.

Mallien materiaalisuus ja käsityö

Mihin pienoismalleja käytetään? Miten pienoismalleja tehdään ja minkälaisia materiaaleja niissä käytetään?

Tehtävä 3

Katsokaa sarjan viimeinen osa yhdessä. Keskustelkaa tämä jälkeen hetki ryhmässä tai pienryhmissä sen pohjalta. Voitte käyttää seuraavia kysymyksiä keskustelun tukena:

Mitä ajatuksia tai tunteita video-opastus herätti?
Mistä rakennuksesta, paikasta tai tilasta haluaisit rakentaa pienoismallin?
Mitä materiaaleja tai tekniikoita haluaisit käyttää tai kokeilla?
Minkälaisia käyttötarkoituksia keksit pienoismallille?

Kirjatkaa keskustelussanne esiin nousseita asioita muistiin.

 

PIENOISMALLIN RAKENTAMINEN

Tehtävä 4

Suunnitelkaa ja rakentakaa (riippuen käytettävissä olevasta ajasta) katsomanne, kuulemanne ja keskustelemanne pohjalta pienoismalli yksin tai pienryhmässä. Voitte käyttää suunnittelun ja rakentamisen tukena seuraavia kysymyksiä:

Valitkaa yksi asia tai esine pienoismallin rakentamisen inspiraatioksi. Minkälaista tunnelmaa tai muotoa haluatte jäljitellä? Minkälaista rakennusta, paikkaa tai tilaa olette mallintamassa, ja kenelle? 

Valitkaa materiaalit ja tekniikka mallin toteuttamiseen. Miten ja missä mittakaavassa toteutatte mallin?

Piirtäkää yhdessä luonnos tai suunnitelma pienoismallin toteuttamiseksi. Mitä työvaiheita tunnistatte? Miten jaatte työtehtävät?

Rakentakaa pienoismalli suunnitelmanne pohjalta. Valmistautukaa esittelemään se muille. 

Esitelkää pienoismallisuunnitelmanne tai valmiit pienoismallit muille ryhmäläisille vuorotellen. Kommentoikaa toistenne suunnitelmia ja pienoismalleja.