Varattavat työpajat kouluille ja oppilaitoksille

Tällä sivulla esittelemme kaksi Garden Futures -näyttelyyn liittyvää varattavaa työpajaa. Yksi työpajoista on suunniteltu varhais-, esiopetus- ja alakouluryhmille ja toinen yläkoulu-, toisen asteen opiskelija-, korkeakouluopiskelijaryhmille. Molemmat työpajat ovat maksullisia ja ne täytyy varata etukäteen.

Garden Futures: Puutarhaseikkailu

Varhais-, esiopetus- ja alakouluryhmille suunniteltu työpaja järjestetään Designmuseon Studio-tilassa.

Työpajassa tehdään moniaistillinen ja toiminnallinen seikkailu puutarhojen maailmaan. Minkälaisia paikkoja puutarhat ovat? Miltä ne näyttävät, tuoksuvat, tuntuvat, kuulostavat ja maistuvat? Entä miten erilaiset puutarhat syntyvät ja miten minä voin osallistua niiden tekemiseen? Työpajan alussa tutustutaan Garden Futures: Suunnittelua luonnon kanssa -näyttelyn Designmuseossa esillä olevaan kokonaisuuteen työpajaohjaajan kanssa keskustellen ja kehollisia harjoituksia hyödyntäen. Lyhyen opastuksen jälkeen jokainen osallistuja saa tehdä oman siemenpommin vapaavalintaisista siemenistä ja piirtää haavekuvan siemenpommista kasvavista kasveista. Työpajan päätteeksi järjestetään siemenpomminäyttely, jossa kaikki osallistujat pääsevät esittelemään oman siemenpomminsa ja piirustuksensa. Opettaja tai ohjaaja voi ilmoittaa ryhmän tarpeista ja toiveista varauksen yhteydessä.

Lisätietoja ja huomioitavaa 

Osallistujat saavat siemenpommit mukaansa ja vievät ne kuivumaan esimerkiksi koulun tiloihin tai kotiin. Siemenpommin voi heittää joutomaalle tai muuhun sopivaan paikkaan myöhemmin keväällä!

Työpajassa käytetään mahdollisuuksien mukaan materiaalina kierrätettyjä munakennoja. Varmistathan ryhmältäsi mahdolliset riskitekijät (esim. allergiat) ennen työpajan varaamista.

Työpajan linkittyminen perusopetukseen:

Perusopetuksen aikana oppilaille tarjotaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurisisältöihin ja –tapahtumiin. Kulttuurikäynnillä tuetaan laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Vierailulla voi linkittyä Helsingin Perusopetuksen kulttuuripolkuun (5 lk), mutta sopii myös muille luokka-asteille. Kulttuuripolku / sisällöt

Työpaja soveltuu hyvin osaksi laaja-alainen osaaminen kokonaisuutta: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys, L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

kesto: 90 min
kielet: suomi, englanti, ruotsi ja venäjä
kohderyhmä: varhaiskasvatus-, esiopetus- ja alakouluryhmät
ryhmäkoko: 25 hlö
toteutustapa: paikan päällä Designmuseossa (studio, 0. kerros)
hinta opetusryhmille arkena: 85 €

Suurin mahdollinen ryhmäkoko paikan päällä on 25 henkilöä. Varaa kaksi palvelua, jos ryhmäkoko ylittää 25 henkilöä. Opetusryhmät ohjaajineen voivat osallistua yhtenä ryhmänä, vaikka ryhmäkoko ylittyisi parilla osallistujalla.

Varaa tästä

Garden Futures: Koekenttänä puutarha

Yläkoulu-, toisen asteen opiskelija-, korkeakouluopiskelija- ja aikuisryhmille suunniteltu työpaja järjestetään Arkkitehtuurimuseon Siirtolapuutarha-tilassa.

Työpajassa käsitellään puutarhaa toivon ja parempien tulevaisuuksien kuvittelun paikkana. Minkälainen unelmoinnin ja visioinnin paikka puutarha voi olla? Minkälaisia historiallisia ja poliittisia näkökulmia niiden kautta on mahdollista tarkastella? Miten ne muovaavat suhdettamme lähiympäristöömme ja minkälainen rooli aktivismilla voi tässä olla?

Työpajan alussa tutustutaan Garden Futures: Suunnittelua luonnon kanssa -näyttelyn Arkkitehtuurimuseossa esillä olevaan kokonaisuuteen työpajaohjaajan kanssa keskustellen ja näyttelyn sanastoa hyödyntäen. Lyhyen opastuksen jälkeen näyttelyn teemoihin ja materiaaleihin syvennytään kehollisten harjoitusten, pienryhmäkeskustelun sekä piirustus- ja kirjoitustehtävien avulla. Työpajan päätteeksi jokainen osallistuja saa tehdä oman siemenpommin vapaavalintaisista siemenistä. Opettaja tai ohjaaja voi ilmoittaa ryhmän tarpeista ja toiveista varauksen yhteydessä.

Huom! Osallistujat saavat siemenpommit mukaansa ja vievät ne kuivumaan esimerkiksi koulun tiloihin tai kotiin. Siemenpommin voi heittää joutomaalle tai muuhun sopivaan paikkaan myöhemmin keväällä!

Huom! Työpajassa käytetään mahdollisuuksien mukaan materiaalina kierrätettyjä munakennoja. Varmistathan ryhmältäsi mahdolliset riskitekijät (esim. allergiat) ennen työpajan varaamista.

Työpajan linkittyminen opetukseen

Perusopetukseen: Perusopetuksen aikana oppilaille tarjotaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurisisältöihin ja –tapahtumiin. Kulttuurikäynnillä tuetaan laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Vierailulla voi linkittyä Helsingin Perusopetuksen kulttuuripolkuun (5 lk), mutta sopii myös muille luokka-asteille. Kulttuuripolku / sisällöt

Työpaja soveltuu hyvin osaksi laaja-alaisen osaamisen kokonaisuutta: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys, L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Lukio-opetukseen: Työpaja soveltuu hyvin esimerkiksi lukion kuvataiteen (Muotoillut ja rakennetut ympäristöt KU2), filosofian (Etiikka FI2 ja Yhteiskuntafilosofia FI3), elämänkatsomustiedon, biologian (BI2 Ekologian perusteet ja BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin), maantieteen (Maailma muutoksessa GE1, GE3 Yhteinen maailma ja GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta), historian (HI4 Eurooppalainen ihminen ja HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat) ja yhteiskuntaopin (YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma) lukio-opetuksen osaksi.

Ammatilliseen koulutukseen: Työpaja soveltuu hyvin esimerkiksi puutarha-alan ja rakennusalan ammatillisen opetuksen osaksi.

kesto: 90 min
kielet: suomi, englanti, ruotsi ja venäjä
kohderyhmä: yläkoulu-, toisen asteen opiskelija-, korkeakouluopiskelija- ja aikuisryhmät
ryhmäkoko: 25 hlö
toteutustapa: paikan päällä Arkkitehtuurimuseossa (toiminnallinen tila, 2.kerros)
hinta arkena: 250 € + pääsyliput
hinta sunnuntaisin: 400 € + pääsyliput
hinta opetusryhmille arkena: 85 €

Suurin mahdollinen ryhmäkoko paikan päällä on 25 henkilöä. Varaa kaksi palvelua, jos ryhmäkoko ylittää 25 henkilöä. Opetusryhmät ohjaajineen voivat osallistua yhtenä ryhmänä, vaikka ryhmäkoko ylittyisi parilla osallistujalla.

Varaa tästä

Muut työpajat

Ilmastokriisi ja utopiat

Työpajassa pohditaan ilmastokriisin sekä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön suhdetta museon kokoelmia ja näyttelyitä hyödyntäen. Pajassa tartutaan utopian käsitteen historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen sekä keskitytään kuvittelemaan toisenlaisia, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä todellisuuksia. Tarpeista ja toiveista keskustellaan opettajan tai ryhmän ohjaajan kanssa etukäteen.

Työpaja soveltuu hyvin esimerkiksi lukion kuvataiteen (Muotoillut ja rakennetut ympäristöt KU2), filosofian (Etiikka FI2 ja Yhteiskuntafilosofia FI3), ympäristöopin (Ekologia ja ympäristö BI2), elämänkatsomustiedon, biologian (Ekologia ja ympäristö BI2) ja maantiedon (Maailma muutoksessa GE1) opetuksen osaksi.

Verkkototeutuksessa osallistujien verkon nopeuden tulisi olla vähintään 10 Mbit/s tai 4G-yhteys. Jokaisen osallistujan suositellaan osallistuvan työpajaan omalta tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoita asiasta varauksen yhteydessä. Työpajatyöskentely toteutetaan verkossa Miro-alustalla.

kesto: 90 min
kielet: suomi ja englanti
kohderyhmä: koululais-, lukiolais-, ammattikoulu-, ja aikuisryhmät
toteutustapa: Arkkitehtuurimuseossa tai Zoomissa

hinta Arkkitehtuurimuseossa
arkisin: 250 € + pääsyliput
sunnuntaisin: 400 € + pääsyliput
opetusryhmille arkena: 85 €

hinta Zoomissa
arkisin: 250 €
sunnuntaisin: 400 €
opetusryhmille arkena: 85 €

Varaa tästä

Ilmiömäistä

Työpajassa hyödynnämme Arkkitehtuurimuseon kokoelmia ja henkilökuntamme asiantuntemusta tutkiaksemme ilmiötä, joka herättää oppijoiden kiinnostuksen. Opettaja tai ohjaaja voi ilmoittaa ryhmän tarpeista ja toiveista varauksen yhteydessä.

kesto: 90 minuuttia
kielet: suomi ja englanti
kohderyhmä: päiväkoti-, koulu-, lukio- ja ammattikouluryhmät
toteutus: paikan päällä Arkkitehtuurimuseossa
hinta: tiistaista perjantaihin, 85 euroa

Varaa tästä

Arkkitehtuurietsivät

Työpajassa tutkimme Arkkitehtuurimuseon uusrenessanssityylistä rakennusta moniaistisesti ja kehitämme taitoa havainnoida ja vertailla erilaisia rakennuksia. Toiminta lähtee liikkeelle lapsen kokemusmaailmasta, leikistä ja löytämisen riemusta. Miten rakennusta voi havainnoida? Yhdessä pohdimme myös mittakaavan käsitettä. Rakennukset suunnitellaan käyttäjiensä tarpeisiin, mutta millainen henkilö toimii arkkitehdin mallina?

kesto: 45 minuuttia
kielet: suomi ja englanti
kohderyhmä: päiväkotiryhmät
toteutus: museossa paikan päällä
hinta: tiistaista perjantaihin, 85 euroa

Varaa tästä

Varausehto

Varaa työpaja hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen mieleistäsi ajankohtaa. Peruuta varauksesi viimeistään kolme vuorokautta (72 tuntia) ennen sovittua ajankohtaa. Peruuttamattomasta tai liian myöhään perutusta varauksesta peritään työpajan hinta. Siirrä varaamasi työpaja viimeistään kolme vuorokautta (72 tuntia) ennen sovittua ajankohtaa.