Opetusryhmät

Varaa opetusryhmällesi työpaja ajankohtaisiin näyttelyihimme. Työpajoja on tarjolla sekä paikan päällä, museossa että verkossa. Työpajamme sopivat päiväkodeille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukioille ja toisen asteen kouluille. Ryhmä kohdataan ikätasoisesti. Ilmoitathan toiveenne ja tarpeenne varaustiedustelun lisätiedoissa.

Museo on monipuolinen oppimisympäristö, jonka tarjoamia mahdollisuuksia opetussuunnitelmat kannustavat hyödyntämään. Arkkitehtuuri ja muotoilu sopivat moneen oppiaineeseen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppiainerajat ylittävään ilmiöoppimiseen.

Toteutamme työpajoja opetusryhmille suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Työpajaryhmän maksimikoko on 25 henkilöä. Opetusryhmät ohjaajineen voivat kuitenkin osallistua yhtenä ryhmänä, vaikka ryhmäkoko ylittyisi parilla osallistujalla.

 

Ihmettele ja leiki Siivouskomero-tilassa

Mitä siivouskomerosta löytyykään? Valtava kirjo eri värisiä, muotoisia, kokoisia, tuoksuisia ja tuntuisia siivousvälineitä tarkasti omilla paikoillaan. Mihin muuhun siivousvälineitä voisi käyttää kuin siivoamiseen? Työpajan alussa tutustutaan FIX: Huolla ja korjaa -näyttelyn Arkkitehtuurimuseossa esillä olevaan kokonaisuuteen työpajaohjaajan kanssa keskustellen ja hauskoja kehollisia harjoituksia hyödyntäen. Lyhyen opastuksen jälkeen työpajassa rakennetaan asetelmia erilaisista siivousvälineistä. Työpajan päätteeksi kaikki osallistujat pääsevät esittelemään omat asetelmansa. Opettaja tai ohjaaja voi ilmoittaa ryhmän tarpeista ja toiveista varaustiedustelun yhteydessä.

Lisätietoja ja huomioitavaa 

Asetelmat on mahdollista kuvata työpajan aikana. Ottakaa halutessanne kamera tai omat mobiililaitteet mukaan. Valokuvia on mahdollista hyödyntää osana opetusta myös työpajan jälkeen.

Työpajassa käsitellään eri materiaaleista valmistettuja siivousvälineitä, jotka voivat olla allergisoivia. Varmistathan ryhmältäsi mahdolliset riskitekijät (esim. allergiat) ennen työpajan varaamista. Siivousvälineiden tarkemmat materiaalitiedot ovat saatavilla näyttelytilassa.

kesto: 90 min
kohderyhmä: varhaiskasvatus-, esiopetus- ja alakouluryhmät
toteutustapa: paikan päällä Arkkitehtuurimuseossa (toiminnallinen ”Siivouskomero”-tila, 2. kerros)
hinta opetusryhmille arkena: 85 €

Varaa tästä

Tutki ja kokeile Siivouskomero-tilassa

Siivoaminen on keskeinen osa muotoilun ja arkkitehtuurin maailmaa ja kiinteässä yhteydessä käytettävyyteen, kestävyyteen ja kauneuskäsityksiin. Mistä siivousvälineet arjessasi löytyvät? Minkälaiset siivousvälineet saavat sinut tarttumaan toimeen? Mihin ja miten siivousvälineitä voisi käyttää siivoamisen lisäksi?

Työpajan alussa tutustutaan FIX: Huolla ja korjaa -näyttelyn Arkkitehtuurimuseossa esillä olevaan kokonaisuuteen työpajaohjaajan kanssa keskustellen ja hauskoja kehollisia harjoituksia hyödyntäen. Lyhyen opastuksen jälkeen työpajassa rakennetaan asetelmia erilaisista siivousvälineistä ohjekorttien avulla. Opettaja tai ohjaaja voi ilmoittaa ryhmän tarpeista ja toiveista varaustiedustelun yhteydessä.

Lisätietoja ja huomioitavaa  

Asetelmia valokuvataan työpajan aikana. Ottakaa kamera tai omat mobiililaitteet mukaan. Valokuvia on mahdollista hyödyntää osana opetusta myös työpajan jälkeen.

Työpajassa käsitellään eri materiaaleista valmistettuja siivousvälineitä, jotka voivat olla allergisoivia. Varmistathan ryhmältäsi mahdolliset riskitekijät (esim. allergiat) ennen työpajan varaamista. Siivousvälineiden tarkemmat materiaalitiedot ovat saatavilla näyttelytilassa.

kesto: 90 min
kohderyhmä: yläkoulu-, toisen asteen opiskelija-, ja korkeakouluopiskelijaryhmät
toteutustapa: paikan päällä Arkkitehtuurimuseossa (toiminnallinen ”Siivouskomero”-tila, 2. kerros)
hinta opetusryhmille arkena: 85 €

Varaa tästä

Ilmastokriisi ja utopiat

Työpajassa pohditaan ilmastokriisin sekä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön suhdetta museon kokoelmia ja näyttelyitä hyödyntäen. Pajassa tartutaan utopian käsitteen historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen sekä keskitytään kuvittelemaan toisenlaisia, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä todellisuuksia. Tarpeista ja toiveista keskustellaan opettajan tai ryhmän ohjaajan kanssa etukäteen.

Työpaja soveltuu hyvin esimerkiksi lukion kuvataiteen (Muotoillut ja rakennetut ympäristöt KU2), filosofian (Etiikka FI2 ja Yhteiskuntafilosofia FI3), ympäristöopin (Ekologia ja ympäristö BI2), elämänkatsomustiedon, biologian (Ekologia ja ympäristö BI2) ja maantiedon (Maailma muutoksessa GE1) opetuksen osaksi.

Verkkototeutuksessa osallistujien verkon nopeuden tulisi olla vähintään 10 Mbit/s tai 4G-yhteys. Jokaisen osallistujan suositellaan osallistuvan työpajaan omalta tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoita asiasta varauksen yhteydessä. Työpajatyöskentely toteutetaan verkossa Miro-alustalla.

kesto: 90 min
kielet: suomi ja englanti
kohderyhmä: koululais-, lukiolais-, ja ammattikouluryhmät
toteutustapa: Arkkitehtuurimuseossa tai Zoomissa

hinta Arkkitehtuurimuseossa
opetusryhmille arkena: 85 €

hinta Zoomissa
opetusryhmille arkena: 85 €

Varaa tästä

Arkkitehtuurietsivät

Työpajassa tutkimme Arkkitehtuurimuseon uusrenessanssityylistä rakennusta moniaistisesti ja kehitämme taitoa havainnoida ja vertailla erilaisia rakennuksia. Toiminta lähtee liikkeelle lapsen kokemusmaailmasta, leikistä ja löytämisen riemusta. Miten rakennusta voi havainnoida? Yhdessä pohdimme myös mittakaavan käsitettä. Rakennukset suunnitellaan käyttäjiensä tarpeisiin, mutta millainen henkilö toimii arkkitehdin mallina?

kesto: 45 minuuttia
kielet: suomi ja englanti
kohderyhmä: päiväkotiryhmät
toteutus: museossa paikan päällä
hinta: tiistaista perjantaihin, 85 euroa

Varaa tästä

Muut ryhmät

Varaa ryhmällesi työpaja ajankohtaisiin näyttelyihimme. Työpajoja on tarjolla sekä paikan päällä, museossa että verkossa. Työpajamme sopivat myös aikuisryhmille. Ilmoitathan toiveenne ja tarpeenne varaustiedustelun lisätiedoissa.

Toteutamme työpajoja opetusryhmille suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Työpajaryhmän maksimikoko on 25 henkilöä.

Tutki ja kokeile Siivouskomero-tilassa

Siivoaminen on keskeinen osa muotoilun ja arkkitehtuurin maailmaa ja kiinteässä yhteydessä käytettävyyteen, kestävyyteen ja kauneuskäsityksiin. Mistä siivousvälineet arjessasi löytyvät? Minkälaiset siivousvälineet saavat sinut tarttumaan toimeen? Mihin ja miten siivousvälineitä voisi käyttää siivoamisen lisäksi?

Työpajan alussa tutustutaan FIX: Huolla ja korjaa -näyttelyn Arkkitehtuurimuseossa esillä olevaan kokonaisuuteen työpajaohjaajan kanssa keskustellen ja hauskoja kehollisia harjoituksia hyödyntäen. Lyhyen opastuksen jälkeen työpajassa rakennetaan asetelmia erilaisista siivousvälineistä ohjekorttien avulla. Ryhmän yhteyshenkilö voi ilmoittaa ryhmän tarpeista ja toiveista varaustiedustelun yhteydessä.

Lisätietoja ja huomioitavaa  

Asetelmia valokuvataan työpajan aikana. Ottakaa kamera tai omat mobiililaitteet mukaan.

Työpajassa käsitellään eri materiaaleista valmistettuja siivousvälineitä, jotka voivat olla allergisoivia. Varmistathan ryhmältäsi mahdolliset riskitekijät (esim. allergiat) ennen työpajan varaamista. Siivousvälineiden tarkemmat materiaalitiedot ovat saatavilla näyttelytilassa.

kesto: 90 min
kohderyhmä: aikuisryhmät
toteutustapa: paikan päällä Arkkitehtuurimuseossa (toiminnallinen ”Siivouskomero”-tila, 2. kerros)
hinta arkisin: 250 € + pääsyliput
hinta sunnuntaisin: 400 € + pääsyliput

Varaa tästä

Ilmastokriisi ja utopiat

Työpajassa pohditaan ilmastokriisin sekä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön suhdetta museon kokoelmia ja näyttelyitä hyödyntäen. Pajassa tartutaan utopian käsitteen historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen sekä keskitytään kuvittelemaan toisenlaisia, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä todellisuuksia. Ryhmän yhteyshenkilö voi ilmoittaa ryhmän tarpeista ja toiveista varaustiedustelun yhteydessä.

Verkkototeutuksessa osallistujien verkon nopeuden tulisi olla vähintään 10 Mbit/s tai 4G-yhteys. Jokaisen osallistujan suositellaan osallistuvan työpajaan omalta tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoita asiasta varauksen yhteydessä. Työpajatyöskentely toteutetaan verkossa Miro-alustalla.

kesto: 90 min
kielet: suomi ja englanti
kohderyhmä: aikuisryhmät
toteutustapa: Arkkitehtuurimuseossa tai Zoomissa

hinta Arkkitehtuurimuseossa
arkisin: 250 € + pääsyliput
sunnuntaisin: 400 € + pääsyliput

hinta Zoomissa
arkisin: 250 €
sunnuntaisin: 400 €

Varaa tästä

Varausehto

Varausehto: Varaa palvelu hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen mieleistäsi ajankohtaa. Peruuta varauksesi viimeistään kolme vuorokautta (72 tuntia) ennen sovittua ajankohtaa. Peruuttamattomasta tai liian myöhään perutusta varauksesta peritään palvelun täysi hinta. Varattua palvelua on mahdollista siirtää viimeistään kolme vuorokautta (72 tuntia) ennen vahvistettua ajankohtaa.

Varaus on alustava, kunnes se vahvistetaan. Kiinnitämme varaukselle työntekijän, minkä jälkeen vahvistamme varauksen aina erikseen sähköpostitse varausvahvistuksella. Tarkista myös roskapostikansio!

Jos sinulla on kysymyksiä tekemästäsi varauksesta, ole yhteydessä info@designmuseum.fi. Voit myös soittaa palveluvarauksen puhelinnumeroon +358 50 360 3795, tiistaisin klo 9-12.