Kausittain vaihtuvat työpajat

Arkkitehtuurimuseon kausittain vaihtuvat työpajat avaavat elämyksellisesti Arkkitehtuurimuseon ajankohtaisten näyttelyiden teemoja eri ikäisille oppijoille. Eläköön Wivi Lönn! -näyttely tarkastelee arkkitehtuurin naishistoriaa Wivi Lönnin (1872–1966) esikuvalliseen elämäntyöhön tarkentaen. Wivi Lönn oli ensimmäinen itsenäisesti omaa arkkitehtitoimistoaan johtanut naisarkkitehti Suomessa. Näyttely nostaa lasikattoja rikkoneen arkkitehdin uran ja elämän osaksi laajempaa yhteiskunnallista kehystä ja sukupuolitietoista arkkitehtuurin historiankirjoitusta.

Feministinen arkkitehti ja yhdenvertainen arkkitehtuuri

Työpajassa käsitellään arkkitehtuurin naishistoriaa sekä laajemmin sukupuolta ja yhdenvertaisuutta suhteessa suunnitteluun, arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön.​ Työpajassa tutustutaan arkkitehti Wivi Lönnin elämään ja uraan sekä naishistoriaan arkkitehtuurin alalla ja laajemmin yhteiskunnassa.​ Työpajassa käydään läpi siirtymää naisasiasta intersektionaaliseen feminismiin ja pohditaan, minkälainen on feministinen arkkitehti ja mitä on yhdenvertainen arkkitehtuuri.

Työpaja soveltuu hyvin esimerkiksi lukion kuvataiteen (KU2, KU4), historian (HI1, HI3, HI6), filosofian (FI3), yhteiskuntaopin (YH1), maantieteen (GE3) ja elämänkatsomustiedon (ET1, ET2) opetuksen osaksi.

Verkkototeutuksessa osallistujien verkon nopeuden tulisi olla vähintään 10 Mbit/s tai 4G-yhteys. Jokaisen osallistujan suositellaan osallistuvan työpajaan omalta tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoita asiasta varauksen yhteydessä. Työpajatyöskentely toteutetaan verkossa Miro-alustalla.

kesto: 90 min
kielet: suomi ja englanti
suositeltu kohderyhmä: koululais-, lukiolais-, ammattikoulu-, ja aikuisryhmät
toteutustapa: paikan päällä museossa tai Zoomissa
hinta: 65 € paikan päällä tai 55 € Zoomissa

Varaa tästä

Wivi Lönnin tarina

Oletko kuullut Wivi Lönnistä? Minkälainen tyyppi hän oli? Minkälaisia rakennuksia hän suunnitteli? Työpajassa tutustutaan arkkitehti Wivi Lönnin tarinaan. Näyttelyn teemoihin syvennytään keskustelevan tarinatuokion muodossa, jonka jälkeen teemme yhdessä pieniä arkkitehtuuriaiheisia tehtäviä Wivi Lönnin inspiroimana.

Työpaja soveltuu hyvin esimerkiksi kuvataiteen, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon opetuksen osaksi.

Verkkototeuksessa ryhmän verkon nopeuden tulisi olla vähintään 10 Mbit/s tai 4G-yhteys. Ryhmän suositellaan osallistuvan työpajaan yhdeltä tietokoneelta tai mobiililaitteelta. Työpajatyöskentelyä varten tulostettavat materiaalit toimitetaan ryhmälle etukäteen.

kesto: 45 min
kielet: suomi ja englanti
suositeltu kohderyhmä:
päiväkoti- ja koululaisryhmät
toteutustapa: paikan päällä museossa tai Zoomissa
hinta: 55 € paikan päällä tai 45 € Zoomissa

Varaa tästä

Jatkuvasti tarjolla olevat työpajat

Arkkitehtuurimuseon jatkuvasti tarjolla olevat työpajat avaavat elämyksellisesti arkkitehtuurin peruskäsitteistöä, ajankohtaisia ilmiöitä ja Arkkitehtuurimuseon kokoelmia eri ikäisille oppijoille.

Ilmastokriisi ja utopiat arkkitehtuurissa

Työpajassa pohditaan ilmastokriisin sekä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön suhdetta museon kokoelmia ja näyttelyitä hyödyntäen. Pajassa tartutaan utopian käsitteen historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen sekä keskitytään kuvittelemaan toisenlaisia, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä todellisuuksia. Tarpeista ja toiveista keskustellaan opettajan tai ryhmän ohjaajan kanssa etukäteen.

Työpaja soveltuu hyvin esimerkiksi lukion kuvataiteen (Muotoillut ja rakennetut ympäristöt KU2), filosofian (Etiikka FI2 ja Yhteiskuntafilosofia FI3), ympäristöopin (Ekologia ja ympäristö BI2), elämänkatsomustiedon, biologian (Ekologia ja ympäristö BI2) ja maantiedon (Maailma muutoksessa GE1) opetuksen osaksi.

Verkkototeutuksessa osallistujien verkon nopeuden tulisi olla vähintään 10 Mbit/s tai 4G-yhteys. Jokaisen osallistujan suositellaan osallistuvan työpajaan omalta tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoita asiasta varauksen yhteydessä. Työpajatyöskentely toteutetaan verkossa Miro-alustalla.

kesto: 90 min
kielet: suomi ja englanti
suositeltu kohderyhmä: 
koululais-, lukiolais-, ammattikoulu-, ja aikuisryhmät
toteutustapa: paikan päällä museossa tai Zoomissa
hinta: 65 € paikan päällä tai 55 € Zoomissa

Tee varaus

Ilmiömäistä

Työpajassa hyödynnetään museon kokoelmia ja henkilökunnan osaamista oppijoiden huomion kohteena olevan ilmiön tutkimisessa. Tarpeista ja toiveista keskustellaan opettajan tai ryhmän ohjaajan kanssa etukäteen.

kesto: 45 min (päiväkotiryhmät) tai 90 min (koululais-, lukio-, ja ammattikouluryhmät)
kielet: suomi ja englanti
suositeltu kohderyhmä: 
päiväkoti-, koululais-, lukiolais-, ja ammattikouluryhmät
toteutustapa: paikan päällä museossa
hinta: 45 € / 45 min tai 65 € / 90 min

Varaa tästä

Arkkitehtuurietsivät

Työpajassa tutkitaan Arkkitehtuurimuseon uusrenessanssirakennusta moniaistisesti ja harjaannutaan tarkastelemaan ja vertailemaan erilaisia rakennuksia. Toiminta lähtee lasten kokemismaailmasta, leikillisyydestä ja iloisten oivallusten tuottamisesta. Miten rakennusta voi havainnoida? Työpajassa pohditaan myös mittasuhteita. Rakennukset on suunniteltu niiden käyttäjiä varten. Mutta millainen ihminen arkkitehdeilla on ollut mittatikkuna? Tervetuloa etsimään arkkitehtuuria!

kesto: 45 min
kielet: suomi ja englanti
suositeltu kohderyhmä: päiväkotiryhmät
toteutustapa: paikan päällä museossa
hinta: 45 €

Varaa tästä

Varausehto

Varaa työpaja hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen mieleistäsi ajankohtaa. Peruuta varauksesi viimeistään kolme vuorokautta (72 tuntia) ennen sovittua ajankohtaa. Peruuttamattomasta tai liian myöhään perutusta varauksesta peritään työpajan hinta. Siirrä varaamasi työpaja viimeistään kolme vuorokautta (72 tuntia) ennen sovittua ajankohtaa.