Instagram Live / Arkkitehtuuri ja esteettömyys

Paikka: Muualla

Ihmisiä Helsingin keskustakirjasto Oodin 3. kerroksessa

Ympäristöministeriön esteettömyysasiantuntija, yliarkkitehti Niina Kilpelä ja Arkkitehtuurimuseon näyttelyassistentti Jutta Tynkkynen keskustelevat rakennusten esteettömyydestä Suomen arkkitehtuuria – Katsaus 2020-näyttelyn äärellä. 

Mitä esteettömyys oikeastaan on? Keskustelu suuntaa ajatukset esteettömyyden vähimmäisvaatimuksista kohti laajempia yhdenvertaisuuden teemoja. Millaisia taustaoletuksia meillä on siitä, kenelle yhteiset ympäristömme kuuluvat? Miten esteettömyys on nähty eri aikoina? Miten se peilaa ajatuksia ihmisoikeuksista laajemmin? 

Toinen tapa puhua esteettömyydestä on käsite Design for all, jolla tarkoitetaan suunnittelua kaikille. Siinä yhdenvartaisuus ja osallisuus nousevat suunnittelun keskiöön. Sen sijaan, että esteettömyyttä ajateltaisiin yksiulotteisesti esteiden poistamisena, moninaisuus nähdään suunnittelun hedelmällisenä lähtökohtana.  

Niina Kilpelä työskentelee ympäristöministeriössä yliarkkitehtina, vastuualueenaan rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyvät asiat. Aiemmin Kilpelä on työskennellyt esteettömyysasiantuntijana vammais- ja ihmisoikeusjärjestöissä. Kilpelä on valmistunut arkkitehdiksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2005. Hän on kirjoittanut esteettömyysoppaita ja raportteja esteettömyyden tilasta Suomessa.

Instagram Live järjestetään suomeksi ja tallennetaan IGTV:seen, josta sen voi katson myös myöhemmin. Keskustelu pohjaa Finnish Architecture – Review 2020 -kirjassa julkaistuun tekstiin. Kirjan voit ostaa Arkkitehtuurimuseon museokaupasta tai verkkokaupasta. 

Lisätietoja Suomen arkkitehtuuria – Katsaus 2020 -näyttelystä:
https://www.mfa.fi/nayttelyt/suomen-arkkitehtuuria-katsaus-2020/

Kuinka Liveen pääsee? Ohjeet löydät täältä:
https://www.facebook.com/help/instagram/699289326902954?helpref=uf_permalink

Lisätietoja:
Jemina Lindholm
tuottaja, Arkkitehtuurimuseo
jemina.lindholm@mfa.fi
+3584577310476

Tapahtuma on osa Suomen arkkitehtuuria – Katsaus 2020 -näyttelyn ohjelmistoa.