RAKENTEET – (värähtelevä) interventioviikonloppu

Paikka: Muualla

Punaruskealla pinnalla on keltaisia juovia sekä vihreitä, violetteja ja pinkkejä ympyränmuotoisia kuvioita.

Yleisölle avoin Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden järjestämä interventioviikonloppu Arkkitehtuurimuseossa.

Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat kutsuvat sinut pohtimaan, miten eheä, viimeistelty ja hiljainen ympäristö vaikuttaa rauhoittumisen, kuuluvuuden ja kotoisuuden tunteisiin. Yhdessä opiskelijoiden kanssa mietitään, millainen rooli arkkitehtuurilla ja toisaalta Arkkitehtuurimuseolla on tässä.

RAKENTEET – (värähtelevän) interventioviikonlopun Arkkitehtuurimuseolla toteuttaa joukko kuvataidekasvatuksen opiskelijoita Aalto-yliopiston Taiteen ja median laitokselta. Projekti liittyy Instituutiot, yhteisöt ja yleisötyö -kurssiin, jonka puitteissa opiskelijat tutustuvat suomalaiseen museo- ja näyttelypedagogiikkaan, sekä ajankohtaisiin keskusteluihin museo- ja kulttuurilaitosten sisällöistä, merkityksistä ja inklusiivisista käytännöistä. Lisäksi kurssilla perehdytään yhteisötaidekasvatuksen toimintatapoihin keinoihin, joilla voi tarkastella yhteisön normien merkityksiä. Kriittisen tarkastelun kautta etsitään näkökulmia, jotka eivät rajoitu inhimilliseen näkökulmaan.

Tervetuloa!

Kudokset – Pehmeät materiaalit museossa -kokeilu

Arkkitehtuurimuseo (1.–3.krs)
1.–2.4.2023 klo 11–18 (non-stop)
Kieli: suomi & englanti
Osallistuminen: 10/5/0 € / Museokortti (museon ensimmäinen kerros on ilmainen kaikille)

Oli kyse sitten mummon kutomista villasukista, isän vanhasta T-paidasta, pehmolelusta, tyynyliinasta tai lapsuudenkodin matosta, niiden tuntumalla on syvempi merkitys meille. Pehmeät materiaalit taiteessa ovat universaaleja ja ne herättävät monessa lämmön ja turvan tunnetta. Ne kutoutuvat meidän tarinoihimme. Museon kävijät muuttuvat osaksi kudosta. Museon kirjastoon ja toisen kerroksen saliin saa rakentaa oman pesän tai majan. Voit myös ottaa lämmikkeeksi, superviitaksi tai turvaksi näyttelyyn ja museon muihin tiloihin pehmeitä materiaaleja. Välineet sijaitsevat kirjastossa ja toisen kerroksen salissa. Kokeilun ohjaa Netta Alarto.

Netta Alarto on varhaiskasvatuksen opettajaksi valmistunut kuvataidekasvatuksen opiskelija. Häntä kiehtoo analogisen ja digitaalisen taiteen yhteiselo sosioemotionaalisista näkökumista. Netta tutkii empatiaa ja kosketusta taiteessaan.

Meidän kaupunki -työpaja

Arkkitehtuurimuseo (iso neuvotteluhuone, 3.krs)
Lauantai 1.4.2023 klo 12–14.30 ja 15.30–17.30
Sunnuntai 2.4.2023 klo 12–14.30 ja 15.30–17.30
Kieli: suomi & englanti
Osallistuminen: maksuton

Askarrellaan oma pienoismalli rakennus, talo, koti, maja, yms. Rakennetuista pienoismalleista tehdään yhteinen kaupunki, johon mukaan pääsee jokaisen oma rakennus. Pienoismallit tulevat näytille museoon pajan jälkeen. Aiempaa kokemusta pienoismallien tekemisestä et tarvitse, sillä pajassa on apuna ohjaaja. Pajasta löytyy kaikki tarvittavat materiaalit ja välineet. Työpajat ohjaa Charlotta Syren.

Charlotta Syren on kuvataide- ja käsityökasvatuksen opiskelija. Hänen taiteellinen tuottamisensa on enimmäkseen kohdistunut kirjojen kuvittamiseen sekä logojen suunnittelun. Vapaa-ajalla hän työstää omaa graafista novellia.

Mitä arkkitehtuuri? Arkkitehtuurikäsitystemme tallentamistilaisuus

Arkkitehtuurimuseo (1.–3.krs)
1.–2.4.2023 klo 11–18 (non-stop)
Kieli: suomi & englanti
Osallistuminen: 10/5/0 € / Museokortti (museon ensimmäinen kerros on ilmainen kaikille)

’Tallentamistilaisuudessa’ museossa on käynnissä kaksi kokeilua, joissa suuntaamme huomiotamme omaan ja ihmisten kulttuurien arkkitehtuurikäsitykseen tutkailemalla ja koettelemalla arkkitehtuurin käsitettä vapaasti yksin ja suhteessa muihin. Itsenäisessä kokeilussa museokävijä kutsutaan kuuntelemaan omaa arkkitehtuurisuhdettaan muistiinpanojen tekemisen kautta. Toisessa kokeilussa kävijä voi osallistua kertomaan museossa kiertävälle “arkkitehtuuritarinoiden tallentajalle” omia muistoja, tarinoita ja ajatuksia arkkitehtuurista. Tallentamistilaisuuden järjestää Lotta Aulamo.

Lotta Aulamo on arkkitehti, arkkitehtuurikasvatusaktiivi ja kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelija. Hänen tekemistään kuvaavat monialaisuus ja asioidenvälisyys sekä veto rakennetun ympäristön emansipoivia, nautintoa ja muutosta tarjoavia mahdollisuuksia kohti. Lotan ajatteluun ovat vaikuttaneet mm. työ asemakaavoittajana sekä toimiminen Tampereen arkkitehtuurikasvatus ry:n yhteisössä (Arkkitehtuurikoulu Tiili).

RROPT JUURRAKKO -live-performanssi

Arkkitehtuurimuseo (portaikko)
Lauantai 1.4.2023 klo 16–17.30
Sunnuntai 2.4.2023 klo 16–17.30
Kieli: suomi & englanti
Osallistuminen: maksuton

Minkä päälle rakennus on rakennettu, ja mitä sen alle on jäänyt? Tiia Roivanen ja Saban Ramadani tutkivat tasoja, tilaa ja kerrostumia, niiden sekoittumista yhteisellä performanssilla arkkitehtuurimuseolla. Teoksessa tutkitaan portaikon ja äänien mahdollista kuljetusta synkronointia toistensa kanssa. Teoksessa kuullaan juurrakon, sienistön ääniä ja miltä ne esimerkiksi voisivat kuullostaa jos ne kasvaisivat rakennuksen läpi portaikkoon. Ääniteos on koettavissa portaikossa myös ennen performanssia.

Saban Ramadani on helsinkiläinen monitieteinen taiteilija ja esiintyjä. Hän käyttää työssään piirustuksia, animaatioita, tavaraa ja ääntä luoden tilan, jossa on mahdollisimman paljon virikkeitä ylikuormituksen kokemusten luomisen kiehtovuuden vuoksi. Heidän näkemänsä teokset ovat seurausta pakkomielteisyydestä ja hyper keskittymisestä.

Tiia Roivanen työskentelee laaja-alaisesti taiteen parissa mm. tekstin, melodioiden ja tunne muotoutumien parissa. Hän on kiinnostunut tarinoiden kerroksellisuudesta, materiaali herkkyyksistä, symboliikasta ja sävyistä. Hänen pohdinnat kulkeutuu kysymyksiin haavoittuvaisuuden ja rehellisyyden tematiikkoihin.

Saavutettavuus

Arkkitehtuurimuseossa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet, joihin sitoudutaan kaikessa museon toiminnassa. Lisätietoja löydät: https://www.mfa.fi/tule-meille/arkkitehtuurimuseon-turvallisemman-tilan-periaatteet/ (linkki avautuu uudessa ikkunassa). Lisätietoja Arkkitehtuurimuseon saavutettavuudesta löydät: https://www.mfa.fi/tule-meille/saavutettavuus/ (linkki avautuu uudessa ikkunassa). Lisätietoja terveysturvallisesta museovierailusta löydät: https://www.mfa.fi/tule-meille/tervetuloa-arkkitehtuurimuseoon/ (linkki avautuu uudessa ikkunassa).

Lisätietoja

Jemina Lindholm
Yleisötyövastaava
Arkkitehtuurimuseo
+358 45 7731 0476
jemina.lindholm@mfa.fi