Uusi Kaupunki -kollektiivi avaa kuusi ikkunaa tulevaisuuden asumiseen Arkkitehtuurimuseon Studiossa  

Millainen maailma on 80 vuoden kuluttua? Entä jos tulevaisuus onkin valoisa? Palkitun Uusi Kaupunki -kollektiivin EXPO2100 – Koti ja kaupunki tulevaisuudessa -näyttely avaa kuusi ikkunaa kotien ja kaupunkien tulevaisuuteen kollektiivin tekemän tutkimuksen pohjalta Arkkitehtuurimuseon Studiossa 25.11.2022–2.4.2023.
 
EXPO2100 on puheenvuoro myönteisen tulevaisuuskuvan puolesta. Näyttely muistuttaa lempeästi, että huominen riippuu siitä, mitä päätämme tänään. Rakennetussa ympäristössä on aika tehdä kestäviä ja pitkälle kantavia valintoja, luonnon kantokyky ja muiden lajien tarpeet huomioiden.  
 
Nimensä mukaisesti EXPO2100 esittää ja tutkii isoja kysymyksiä. Se katsoo tulevaisuuden maailmaa niin arjen esineiden kuin kokonaisten seutujen näkökulmasta, monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Perinteisistä maailmannäyttelyistä poiketen EXPO2100 kutsuu museovieraan intiimiin tilaan Arkkitehtuurimuseon Studioon – kuin kapseliin, jonka ikkunoista tulevaisuutta on turvallista tutkia.  
 
Kestävään tulevaisuuteen on onneksi monia reittejä. Uusi Kaupunki -kollektiivin kuusi tiimiä kutsuu kävijän punnitsemaan erilaisia näkökulmia parempien valintojen tekemiseksi. 

”Näyttely on ajankohtainen keskustelunavaus aikamme epävarmuuden keskellä. Tutkimustyön avulla haluamme hahmottaa myönteisiä polkuja tulevaisuuteen ja keskustella mahdollisuuksista, joita ensituntumalta negatiivisetkin kehityskulut voivat tarjota”, kertoo arkkitehti Miia-Liina Tommila Uusi Kaupunki -kollektiivista.  
 
Arkkitehtitoimisto JADA visioi ikkunasta avautuvassa videossaan tulevaisuuden rakentamislakia, joka kieltää rakennusten purkamisen ja varmistaa niukkojen materiaalien, resurssien ja sosiaalisen pääoman hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla. VdV hahmottelee reseptiä hyvään asumiseen ympäristön kantokyvyn ehdoilla. AOR ehdottaa periferian renessanssia kaupunkien ja maaseudun rajapintaan väestönkasvun seurauksena nousevien uudenlaisten kasvukeskusten myötä. Avarrus arkkitehtien videolla paikallinen tulevaisuus syrjäyttää monilla elämänalueilla globalismin. MUUAN visioi asunto elämäntavan mukaan -videolla, että asumisen ratkaisuja kohdennetaan tulevaisuudessa keskivertoihmisen sijaan erilaisille elämäntavoille. Kaleidoscopen ja Tommilan luomassa Ikuinen kierto -visiossa jätettä ei ole enää omassa, vaan esineet ovat osa eläviä järjestelmiä, jotka muuntavat elinympäristöämme ja sen materiaaleja päättymättömissä sykleissä. 

Uusi Kaupunki -kollektiivi: EXPO2100 – Koti ja kaupunki tulevaisuudessa on esillä Arkkitehtuurimuseon Studiossa 25.11.2022–2.4.2023. Näyttelyä täydentävät artikkelit ja podcastit julkaistaan expo2100.fi-sivustolla näyttelyn avajaispäivänä. Näyttelyyn on vapaa pääsy.  

Uusi Kaupunki -kollektiivi

Uusi Kaupunki -kollektiivi on 9 arkkitehtitoimiston yhteisyritys, joka tunnetaan osallistavien menetelmien pioneerina ja kaupunkisuunnittelun demokratisoijana. Suurelle yleisölle kollektiivi on tullut tutuksi lukuisista eri puolilla Suomea ja Eurooppaa järjestetyistä avoimista työpajoista ja tapahtumista sekä Ylellä vuonna 2015 esitetystä Kaupunki uusiksi -televisiosarjasta, joka seurasi kollektiivin työskentelyä. 

Uusi Kaupunki -kollektiiville myönnettiin arvostettu Pietilä-palkinto vuonna 2016 ja Yhdyskuntasuunnittelun Ruusu vuonna 2014. 
 


EXPO2100 -näyttely perustuu kollektiivin viimeisimpään tutkimushankkeeseen, jota on mahdollistanut Askon säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Pohjoismainen Kulttuurirahasto, Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto sekä Norjalais-suomalainen kulttuurirahasto. Näyttelyn toteutukseen osallistuu kuusi Uusi Kaupunki -kollektiiviin kuuluvaa arkkitehtitoimistoa: AOR, Avarrus, JADA, Kaleidoscope & Arkkitehdit Tommila, MUUAN ja Virkkala de Vocht.   

Lehdistökuvat

Ilona Hildén / Arkkitehtuurimuseo
ilona.hilden@mfa.fi

Visiot kokonaisuudessaan

www.expo2100.fi

Mediatiedustelut  

Katja Lindroos / Urban Practice 
katja@urbanpractice.fi 

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy:n yhteyshenkilöt 

Tiina Teräs

tiina.teras@arktom.fi 

Miia-Liina Tommila 
miia-liina.tommila@arktom.fi

Jussi Vuori  
jussi.vuori@jada.fi

Tiedote julkaistu 17.11.2022