FIX: Huolla ja korjaa

Avoimen haun kautta näyttelyyn kutsutut taiteilijat

Huhtikuussa 2024 Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon näyttelysalit valtaa kunnostaminen, huoltaminen ja siivoaminen. FIX: Huolla ja korjaa -näyttely tuo yhteen arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta. Avoimen haun pohjalta valitut teokset antoivat kimmokkeen muiden sisältöjen kuratoinnille. FIX-näyttelyyn avoimen haun kautta mukaan valitut taiteilijat ovat:

Jessica Andrey Bogush

Taiteilija Jessica Andrey Bogush (s. 1987) asuu ja työskentelee Helsingissä ja Berliinissä. Hänen kuvissaan ja installaatioissaan mielikuvituksellinen ja tuttu sulautuvat erottamattomasti toisiinsa. Käyttäen kierrätettäviä materiaaleja ja irtonaisia sommitelmia Bogush tarkastelee kuvien ja esineiden nykytilaa tarjoten tekoja monilajisen arvostuksen lisäämiseksi. Bogushin lähestymistavassa yllätys ja groteski yhdistyvät huolellisuuteen ja harkintaan. Hän keskittyy elämän ja kuoleman risteyskohtaan, erityisesti queer-yhteisön ja muiden elollisten, ei-pelkästään ihmisten piirissä.

FIX-näyttelyyn Jessica Andrey Bogush on kutsunut koolle installaation, eräänlaisen vaihtoehtoisen arkiston, joka kehottaa tarkastelemaan museokokoelmia hoivan, ulossulkemisen ja näkymättömyyden teemojen kautta. Kuraattorin ja tutkijan Max Hannuksen ja taiteilija Ville Laurinkosken töiden kautta Bogush pohtii, miten arkistoa voidaan tehdä queer-näkökulmasta monimuotoisemmaksi, ja miten yhden kokoelman hoitaminen usein johtaa toisen kuolemaan. 
 

Sini Henttu

Taiteilija Sini Henttu (s. 1988) työskentelee pääasiassa videoteosten, installaatioiden ja performanssin parissa. Teoksissaan Henttu käsittelee yhteiskunnallisen ja subjektiivisen risteymiä monimateriaalisuuden kautta. Teosten keskiössä ovat usein keho ja koskettamisen erilaiset ulottuvuudet. Taiteilijaa kiehtoo erityisesti kysymys siitä, miten materiaalit vaikuttavat meihin ja miltä esineiden tuottamat affektiiviset kokemukset tuntuvat kehossa. Taiteensa avulla hän pyrkii luomaan tiloja, jotka tarkastelevat erilaisia kokemisen tapoja. 

Sini Hentun FIX-näyttelyn teoksissa taide ja muotoilu kietoutuvat saumattomasti yhteen. Videoteossarja Fantasman sylissä houkuttelee uppoutumaan erilaisten maailmojen ja tilanteiden kuvitteluun yhdessä klassikkoistuimien kanssa. Istuinvalintojen lähtökohtana ovat toimineet museoiden työtiloista sekä käyttökokoelmista löytyvät tuolit. Teosten keskiöön nousevat esineiden ohella niistä syntyvät äänet ja ruumiilliset tuntemukset. 

Sini Henttu on valmistunut vuonna 2022 Aalto-yliopistosta taiteen maisteriksi pääaineenaan Contemporary Design. Taiteilija on osallistunut useisiin yksityis- ja ryhmänäyttelyihin, residenssitoimintaan sekä yhteisölliseen ja vuorovaikutukselliseen performanssityöskentelyyn. Lisäksi hän on esiintynyt videotaiteilijana erilaisissa tapahtumissa muun muassa Zodiakilla, Kiasmassa, Ateneumissa ja festivaaleilla.

Liisa Ryynänen

Liisa Ryynänen (s. 1994) on arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan suuntautunut arkkitehti, joka työskentelee myös kuvataiteen parissa. Hän tutkii ja työstää arkkitehtuurin kokeellisia esitystapoja ja on kiinnostunut siitä, miten ne voivat auttaa käsitteellistämään ja aistimaan ympäristöä uusin tavoin. Ryynänen myös opettaa arkkitehtuuria Aalto-yliopistossa ja on aiemmin työskennellyt rakennushistoriallisten tutkimustöiden parissa arkkitehtitoimistoissa. Ryynänen on valmistunut arkkitehdiksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2020. Tällä hetkellä hän opiskelee käytännöllisen filosofian maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa.

Fix-näyttelyssä Liisa Ryynäsen teos Inventaario haastaa pohtimaan suhdettamme arkiseen toimistoestetiikkaan, nuhjuisuuteen ja kuluneisuuteen. Ryynänen kysyy, miten osaisimme suhtautua hyväksyvästi laskettuihin alakattoihin tai heikkolaatuisiin kokolattiamattoihin, joita käyttäjät ovat itse tiloihinsa lisänneet.

Helmi Kajaste ja Petra Vallila 

Kuva: Anni Koponen

Arkkitehti ja muusikko Helmi Kajaste (s. 1986) toimii tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa. Kajasteen arkkitehtuurin teorian väitöskirja tutkii rajan käsitettä lähestyen aihetta elokuvien kautta. Aiemmin Kajaste on käsitellyt arkkitehtuuria ja elokuvaa sekä artikkeleissa että vuonna 2020 ilmestyneessä kirjassaan Rakenna, kärsi ja unhoita. Muusikkona Helmi Kajaste tunnetaan nimellä Draama-Helmi. Vuonna 2023 Kajaste voitti Teosto-palkinnon levystään Draama-Helmi kuistilla. 

FIX-näyttelyssä Helmi Kajaste ja runoilija Petra Vallila tuottavat museotilaan paikkasidonnaisen Siivousmusiikkia-ääni-installaation, joka yhdistää puhuttua runoutta ja (siivous)musiikkia. Teos tunnustelee, minkälaiset äänet mielletään häiriöksi ja mitkä kuuluvaksi tilaan.

Kuva: Laura Malmivaara

Petra Vallila (s. 1983) on runoilija, kirjoittaja ja korporaatioviestijä. Vallilalle runous on tutkimusmenetelmä, jolla tavoitella kokemuksia ja merkityksellisyyksiä, jotka eivät ole vielä sanallistuneet asiateksteihin. Hän tavoittelee runoudella vapautta sopia sopimuksenvaraisia asioita toisin. Vallilan esikoisteos ehkä (Poesia) oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokkaana vuonna 2022. Teos muovaa runoutta yrityksessä olemisesta ja yrityskielen varaan rakentuvasta hiukan epävakaaksi horjahtaneesta katseesta. Vallila on valmistunut taiteen maisteriksi Taideyliopistosta vuonna 2021. Varhemman valtiotieteiden maisterin tutkintonsa turvin Vallila on työskennellyt pitkään viestinnän asiantuntijatehtävissä monikansallisissa yrityksissä Suomessa ja ulkomailla. 

FIX: Huolla ja korjaa on avoinna Arkkitehtuurimuseossa ja Designmuseossa 26.4.–31.12.2024. Näyttelyn kuratoinnista vastaa Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon työryhmä.