Heli Lehtonen mukaan AD-museo Oy:n hallitukseen   

Metsähallituksen talousjohtaja, KTM Heli Lehtonen on valittu Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon toimintaa ylläpitävän AD-museo Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi 18.4.2024. AD-museo Oy:n hallituksen jäsenten valinnasta päättää Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallitus.   

Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon taustasäätiöt sulautuivat 1.1.2024 uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota varten perustettuun Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiöön. Säätiön perustama museoyhtiö AD-museo Oy ylläpitää Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon toimintaa.  

AD-museo Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa emosäätiön toimitusjohtaja Kaarina Gould ja varapuheenjohtajana Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen. Museoyhtiön hallituksen muut jäsenet ovat viestintäjohtaja Laura Aalto Aalto-yliopistosta, Metsähallituksen talousjohtaja Heli Lehtonen, professori ja arkkitehti SAFA Jenni Reuter, muotoilija ja yrittäjä Mikael Silvanto, liiketoimintajohtaja Petri Tervonen Berneriltä, yleisötyövastaava Jemina Vainikka Lindholm Arkkitehtuurimuseosta ja Designmuseosta sekä toimitusjohtaja Katri Viippola Suomalaisen työn liitosta.   

2.5.2024