Aarno Raveala

16.08.1911, Helsinki - 15.07.1983, Helsinki

Aarno Brynolf Raveala (ent. Reimann) kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1932 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1943. Lähes koko opiskeluaikansa hän toimi SOK:n rakennusosaston piirtäjänä ja valmistuttuaan toimistoarkkitehtina vuosina 1944—52. Tämän jälkeen hän perusti arkkitehtuuri- ja insinööritoimiston vaimonsa Terttu Ravealan kanssa. 1954 Aarno Raveala siirtyi Uudenmaan läänin lääninrakennustoimiston lääninarkkitehdin viransijaiseksi. Vuoden 1968 alusta eläkkeelle jäämiseensä saakka 1974 hän toimi Uudenmaan läänin kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastajana. Aarno Raveala sai yliarkkitehdin arvonimen vuonna 1974.

Ravealan opintomatka suuntautui Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan ja Ranskaan sekä Itävaltaan ja Hollantiin. 1950-luvun alussa Raveala osallistui Tammen kustantaman ”Joka Kodin tietokirjan” ja Kirjamiehen kustantaman ”Talonrakennustekniikan käsikirjan” toimitustyöhön. Lisäksi hän laati Keskuskirjeopistolle useita kursseja rakennusopin eri aloilta.

Arkkitehtuurimuseossa oleva Ravealan kokoelma käsittää hänen diplomityönsä sekä muutamia kansioita omakotitalojen piirustuksia 1940- ja 50-luvuilta. Diplomityö vuodelta 1943 on otsikoitu ”Urheilukeskus Eläintarhanlahden rannalle”. Aihe kuuluu funktionalismin mieliteemoihin. Kaupunkikuvallisesti keskeisen paikan valinta kertoo suomalaisesta urheilun arvostuksesta.

Sodan jälkeen jälleenrakennuskaudella Raveala suunnitteli muiden tavoin puolitoistakerroksisia omakotitaloja. Esimerkkinä mainittakoon Inkeroisissa sijaitsevan Talo Mänttärin piirustukset vuodelta 1947. Ravealan piirtämät omakotitalot ovat yksityiskohtia myöten huolellisesti suunniteltuja, ja piirustuksiin kuuluivat myös lujuus- ja materiaalimenekkilaskelmat, jotka teki dipl.ins. Terttu Raveala. Yleensä laskelmat teki paikallinen rakennusmestari, sillä vallinneen materiaalisäännöstelyn aikana rakennustarvikkeita sai vain myönnetyn ostoluvan perusteella. Tästä käytännöstä on mahdollisesti syntynyt käsitys rakennusmestarityylistä. Todellisuudessa tyyppitalosuunnittelua johdettiin täysin arkkitehtitasolta. Siihen osallistuivat SAFA:n jälleenrakennustoimisto, KYMRO:n ja muiden ministeriöiden julkinen suunnittelu, puoliviralliset neuvontajärjestöt kuten talotehtaat ja kaupunkien omat talosuunnitteluosastot. Ravealan kokoelma on hyvä esimerkki tästä arkkitehtien harrastamasta laajasta toiminnasta.