Kaj Englund

13.03.1905, Oulu - 26.06.1976, Helsinki

Kaj Gustaf Georg Englund kirjoitti ylioppilaaksi 1923 ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1931. Hän työskenteli valmistuttuaan Kaarlo Borgin toimistossa sekä yhdessä nuoremman veljensä Dagin kanssa. Kaj Englund perusti vuonna 1944 oman toimiston, joka keskittyi erityisesti asuntosuunnitteluun. Hän toimi opettajana Taideteollisuuskeskuskoulussa 1930-36 ja vuosina 1954-67 erityisopettajana Teknillisessä korkeakoulussa. Englundin opintomatkat suuntautuivat Saksaan, Englantiin, Italiaan ja Yhdysvaltoihin.

Kaj Englundin ura sai menestyksellisen alun hänen voittaessaan arkkitehtiylioppilaille järjestetyn teekkariasuntolan suunnittelukilpailun vuonna 1929. Talo valmistui 1931 samoihin aikoihin, kun Englund valmistui arkkitehdiksi. Jo tässä työssä hän siis paneutui koko uraansa leimanneeseen asuntoarkkitehtuuriin.

Englund piirsi sekä pientaloja että asuinkerrostaloja ja edisti asumiskulttuuria myös muussa toiminnassaan. Helsingin vuoden 1939 Asuntonäyttelyn komissaarina hänellä oli mahdollisuus propagoida laajalle yleisölle hyviä asuntoratkaisuja ja tarkoituksenmukaista sisustamista, ja hän kirjoitti ahkerasti asumiseen liittyvistä kysymyksistä.

Kaj Englundin ura ajoittuu kauteen, jolloin asuntoarkkitehtuurissa tapahtui merkittävää kehitystä. 1930-luvulla hän pyrki muiden nuorten kollegoittensa tavoin ratkaisemaan pienasuntoon liittyviä kysymyksiä ja rationalisoimaan asuntotuotantoa. Sodan jälkeen näitä ideoita pääsi toteuttamaan käytännössä, kun maata jälleenrakennettiin. Näihin toimiin liittyi Englundin toiminta Suomen Arkkitehtiliiton Standardisoimislaitoksen johtajana 1945-50.

Kaj Englund suunnitteli asuinkerrostaloja Helsingin lähiöihin – Herttoniemeen, Pohjois-Haagaan ja Maunulaan sekä muualle Suomeen erityisesti Vaasaan ja Pietarsaareen. Dag ja Kaj Englund rakensivat yhteisen asuinrakennuksen Helsingin Lauttasaareen vuonna 1938; Villa Bjerges huolella sisustettuine asuntoineen esiteltiin Arkkitehti-lehdessä samana vuonna.

Kaj Englundin suunnittelema Villa Bjergesin kalliopuutarha esiteltiin Arkkitehti-lehdessä 1946. Artikkelin taitavat piirroskuvat ovat Englundin vaimon, taiteilija Li (Lyyli Inkeri) Englundin käsialaa. Englundin arkkitehtitoimiston avustajana toimineen Li Englundin kädenjälki näkyy toimiston muidenkin piirustusten viimeistellyissä yksityiskohdissa. Li Englund tuli tunnetuksi painettujen sisustustekstiilien ja tapettien suunnittelijana, ja aikanaan hänen itselleen suunnittelemansa puvut ja hatut olivat Helsingin puhuttelevinta ”haute couturea”.

Kaj Englundin piirustusarkisto on saatu Arkkitehtuurimuseon (ent. Suomen rakennustaiteen museo) kokoelmaan lahjoituksena vuosina 1997 ja 2001. Laaja kokoelma tarjoaa materiaalia monipuoliseen tutkimustyöhön. (TK)