Leena Iisakkila

1927

Leena lisakklla (s. 1927, Suomi) on vaikuttanut merkittävästi suomalaisen maisema- arkkitehtuurin kehitykseen sekä suunnittelijana että opettajana. Hänen panoksensa yliopisto-tasoisen malsemasuunnittelukoulutuksen syntyyn Suomessa oli ratkaiseva ja hän toimikin alan ensimmäisenä akateemisena opettajana.

Vuonna 2019 hänet nimitettiin Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin kunniatohtoriksi. Leena llsakkila toimi pitkään myös itsenäisenä suunnit-telijana, sen lisäksi hän oli tuottelias kirjoittaja. 1970-luvulla llsakkila toimi maisema-arkkitehtina useissa lähiöhankkeissa, joista keskeisimpiä olivat Helsingin Itä-Pasila ja Espoon Matinkylä.

Kirjoittaja: Anna Autio
Julkaistu: 06.3.2024