Arkkitehtuurimuseon kirjasto on julkinen, kaikkien käytettävissä oleva arkkitehtuurikirjasto.
Lainaoikeuden saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan annettuja käyttösääntöjä.

LAINAUS

 • Lainausoikeuden saa jokainen 16 vuotta täyttänyt esittämällä kuvallisen henkilötunnuksella varustetun henkilöllisyystodistuksensa ja täyttämällä lainaajakaavakkeen.
 • Ulkomaalainen asiakas saa vastaavat oikeudet esittämällä passinsa ja täyttämällä lainaajakaavakkeen.
 • Laitokset ja yhteisöt tarvitsevat takaajan vastaamaan lainatusta aineistosta.
 • Lainaajan on ilmoitettava viipymättä kirjastoon osoite- tai nimitietojen muutoksesta.

LAINA-AIKA JA LAINAN UUSIMINEN

 • Laina-aika on 30 päivää. Lainan voi uusia 11 kertaa mikäli siitä ei ole varauksia. Uutuuksia ei ole mahdollista uusia.
 • Uusinnan voi tehdä sähköpostitse, puhelimitse, käymällä kirjastossa tai verkossa. Verkossa uusiminen on mahdollista osoitteessa kirjasto.mfa.fi tai Finnassa. Käyttäjätunnuksen ja salasanan saa kirjaston asiakaspalvelusta.
 • Kirjasto voi rajoittaa kerralla lainassa olevan aineiston määrää.

MYÖHÄSTYMISMAKSUT JA LAINAOIKEUDEN MENETTÄMINEN

 • Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään muistutuskirje (ensisijaisesti sähköpostilla) kaksi viikkoa lainan erä päivän jälkeen. Maksu on 4 euroa.
 • Sakkomaksut suoritetaan asiakaspalvelupisteellä käteisellä tai kortilla. Suoraan museon tilille maksaminen on myös mahdollista.
 • Kolmen huomautuskirjeen jälkeen, tai kun maksuja on 12 euroa, asiakas on lainakiellossa.
 • Lainoja on mahdollista uusia vasta, kun maksut on maksettu. Tämän jälkeen asiakkaalle lähetetään kirjaston laatima lasku, jossa on eritelty kirjojen korvaushinnat (vähintään 50 euroa) ja perintäkulut 14 euroa.
 • Jos laskua ei makseta, lasku siirtyy Lowellille. Lowell lähettää yhden maksuhuomautuksen museon nimissä ja perii muistutusmaksun.
 • Jos asiakas ei vieläkään ole palauttanut lainoja, asia siirtyy perintään Lowellilla. Perintäkirjeessä mainitaan mahdollisuudesta palauttaa lainat kirjastoon. Jos lainat palautetaan tässä valheessa, perintätoimiston kulut jäävät asiakkaan maksettavakasi.
 • Lainaoikeuden saa takaisin korjaamalla laiminlyöntinsä.
 • Kirjaston sääntöjä toistuvasti rikkova asiakas määrätään lainakieltoon vuodeksi.

AINEISTON VAHINGOITTUMINEN JA KORVAAMINEN

 • Jos asiakas vaurioittaa tai kadottaa kirjaston aineistoa, on kirjastolla oikeus vaatia korvaus aiheutuneesta vahingosta.

AINEISTON VARAAMINEN

 • Aineistoa voidaan varata sekä lainattavaksi että lukusalikäyttöön. Varaaminen on maksutonta. Varaus on voimassa yhden viikon ilmoituksesta.

KAUKOLAINAUS

 • Kirjasto ei tilaa kaukolainoja muista kirjastoista, mutta kaukolainoja välitetään pyynnöstä Suomessa paikallisten kirjastojen kautta.
 • Lähetyksistä veloitetaan postimaksu.

MAKSUT

 • Käytössä olevista maksuista on kirjastossa saatavana erillinen luettelo.

TIETOSUOJA KIRJASTOSSA

Kirjaston rekistereiden henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun (asiakkuus tai sopimus). Henkilötietoja käytetään lainaustoiminnassa ja asiakasviestinnässä.

Kirjaston järjestelmään tallennetaan:

• Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
• Rekisteröidyn osoite;
• Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
• Rekisteröidyn puhelinnumero;
• Rekisteröidyn syntymäaika;

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Asiakasliittymässä on mahdollisuus rekisteröityä itse asiakkaaksi.

Henkilöllisyytensä todistettuaan lainaaja voi tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen poistoa. Omia tietojaan voi tarkastella ja korjata kirjaston asiakasliittymässä kirjasto.mfa.fi.

Asiakas voi itse määritellä, haluaako lainahistorian tallentuvan. Lainausta koskeva tieto häviää kirjastojärjestelmästä, kun laina on palautettu, jos lainahistoriaa ei halua tallentaa.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Arkkitehtuurimuseon järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Kaikki lainaajan tiedot ovat luottamuksellisia. Kirjasto ei luovuta niitä ulkopuolisille.

Kirjaston asiakkaiden tiedot poistetaan kaksi vuotta viimeisen lainauksen jälkeen edellyttäen, että kaikki lainat on palautettu.

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Päivitetty 25.11.2021