02-343, Alvar Aalto, Eino Mäkinen, A. Ahlström Oy:n Varkauden talotehtaan esivalmistaman tyyppitalon pystytys

Kirjallisuus

Arkkitehti 1939
s. 142-144, ”Sosiaaliministeriön omakotirakennusten tyyppipiirustuskilpailu”.
s. 145-148, Kaj Englund: ”Asuntonäyttely 1939”.
liites. 31-32, ”Maatalousministeriön asutusosaston omakotirakennusten tyyppipiirustuskilpailu”.

Arkkitehti 1940
liites. 11-12, ”Asuntonäyttely 40 ja rakennusmessut”.
liites. 13-14, Aarne Ervi ja Aarre Simonen: ”Tehdasmaisesti valmistettujen puutalorakennusosien tutkimuksissa saatuja tuloksia”.
liites. 15-16, ”S.A.F.A. Valmistava vaalikokous 1.11.40”.

Arkkitehti 1941
s. 20-32, ”Ruotsin lahjatalot” Puutalo Oy:n MKL:n ym. tyyppipiirustuksia.
s. 44-45, Gunnar Modeen: ”Sodan ja rauhansopimuksen vaikutus asuntotilanteeseemme”.
s. 75-80, Alvar Aalto: ”Euroopan jälleenrakentaminen tuo pinnalle aikamme rakennustaiteen keskeisimmän probleemin”.
s. 132-139, Alvar Aalto: ”Maaseudun rakennuskysymys”.
s. 153-154, ”Valtioneuvostolle”
liites. 6-8, ”Puutalo Oy:n kokoontantavien puutalojen rakenteita”, ”Ruotsin lahjatalojen rakenteita” ym.
liites. 35, ”S.A.F.A. Kokous 22.12.41”.

Arkkitehti 1942
s. 4-8, ”SAFA:n jälleenrakennuskokous 31.1.-1.2.1942”.
s. 33-36, ”Sotilashallinto-osaston rakennustoimisto ja rakennusvaurioiden korjaustyöt Karjalassa”.
s. 57-61, Aulis Blomstedt: ”Suunnitteluapu”; ”Asevelitaloja palautetulle alueelle”.
liites. 8, ”Suomen arkkitehtiliiton standardisoimislaitos perustettu”.

Arkkitehti 1943
s. 18-19, Esko Suhonen: ”Palautettujen alueiden jälleenrakennustoiminta”.
s. 41, Alvar Aalto: ”Suomen arkkitehtiliiton standardisoimistyö”.
s. 42-43, Viljo Rewell: ”Rakennustieto-kortisto”.
s. 44-46, Aarne Ervi: ”Rakennusalan standardisoimisesta”.
s. 46-47, Aulis Blomstedt: ”S.A.F.A:n standardisoimislaitoksen esittelytilaisuus”.
s. 48, V. Nygren: ”Suomen standardisoimislautakunta”.
liites. 7-9, Lauri Tolonen: ”Suomen arkkitehtiliiton Jälleenrakennustoimiston toimintakertomus v:lta 1942”.

Arkkitehti 1944
s. 64-74, Olavi Kivimaa: ”Uudet RT-kortit”, tyyppipiirustuksia.
s. 75-77, ”Omakotirakennustyyppejä asutuskeskuksia varten”.

Arkkitehti 1945
s. 69-70, Aulis Blomstedt: ”Rakennustieto-kortisto ja standardisoimislaitos. Katsaus alkuvaiheisiin”.

Arkkitehti 1946
s. 20-21, Erkki Koiso-Kanttila: ”Suunnitteluaputoiminta Lapin asutuskeskuksissa jälleenrakennuskautena 1945-46”.
s. 22-23, Claus Tandefelt: ”Jälleenrakennus maaseudullamme”.
s. 43-44, Ferd. Salokangas: ”Lapin jälleenrakennuksesta”.
s. 59-63, Kauko A. Tuominen: ”Pohjois-Suomen maaseudun jälleenrakennustyöstä”.
s. 95-96, Nils-Erik Wickberg: ”Quo vadis architectura”.

Arkkitehti 1949
s. 94-105, Kaj Englund: ”Omakotitaloja”, ”Pienasuntotaloja”, ”Mäntylä, Karihaara”
s. 106-109, Hilding Ekelund: ”Kunnallisia pulakauden asuntoja Helsingissä”.
s. 110-112, Viljo Revell: ”Maunulan puutalot”.

Arkkitehti 1951 s. 61-69

Arkkitehti 1/1953 s. 1, Egil Nicklin: ”Kymmenen vuotta rakennusalan standardisointia”.

10 vuotta suomalaista puutaloteollisuutta, Puutalo Oy, Helsinki, 1950.

Bostadsföreningen för Svenska Finland 1938-1969.

Rakennustaide ja standardi. Jälleenrakentamisen ydinkysymyksiä , Suomen arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimisto, SAFA, SKS:n kirjapaino Oy, 1942.

Warkauden tehtaan omakotitoiminta, 1944.

Anttila, T. (1957) ”Asutustoiminta ja maaseudun rakentaminen” teoksessa Asutushallinto 1917-1957, Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki, s. 40-51.

Helamaa, Erkki (1983) 40-luku, korsujen ja jälleenrakentamisen vuosikymmen, SRM näyttelyluettelo, Martinpaino, Helsinki.

Horo, Anne (2003) Korsutieltä Näätäkujalle. Helsingin jälleenrakennuskauden pientaloalueet. Osa II, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 2003:12.

Hotakainen, Kari (2002) Juoksuhaudantie, WSOY, Helsinki.

Juntto, Anneli (1990) Asuntokysymys Suomessa. Topeliuksesta tulopolitiikkaan. Suomen sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 50, Valtion painatuskeskus, Asuntohallitus, Helsinki.

Kairamo, Kirsti (1980) Pientalojen rakenteet ja tyyppisuunnittelu vuoteen 1948. Jälleenrakennuskauden kohdealue, perusparannusesimerkkejä , TKK Arkkitehtiosasto, diplomityö.

Kairamo, Maija (1998) ”Suomalainen modernismi, aatteita ja arjen karuutta”, teoksessa Wedebrunn Ola (edit.): Modern Movement Scandinavia, vision and reality, DOCOMOMO Scandinavia, Linde Tryk, Århus, s. 56-67.

Korvenmaa, Pekka
(1989) Kauttua, tuotanto ja ympäristö 1689-1989 , Uudenkaupungin Kirjapaino Oy, Uusikaupunki.
(1996) ”Talotehtailusta universaalijärjestelmiin. Teollinen valmistus, modernismin utopiat ja puukulttuurin ehdot”, teoksessa Norri Marja-Riitta ja Paatero Kristiina (toim.): Rakennettu puusta, SRM, Frenckelin Kirjapaino Oy, Espoo, s. 163-170.
(1997) ”The Finnish Wooden House Transformed: American pre-fabrication, war-time housing and Alvar Aalto”, teoksessa Soukka Sirkka (toim.): Alvar Aalto. Modernisti, yhdyskuntasuunnittelija, standardisoinnin kehittäjä, Kotkan kaupunki, Kirjapaino Jahkonen Oy, s. 157-171.
(2000) ”Destruction, Scarcity and a New Rise. Finnish Architecture in the 1940s”, teoksessa Norri Marja-Riitta ym. (toim.): 20th Century Architecture Finland, SRM ja Deutsches Architektur-Museum, Art-Print, Helsinki, s. 70-81.

Meurman, Petri (1991) Pirkkola 50 vuotta. Pirkkolan omakotiyhdistyksen historiikki, SA-KOS Oy, Helsinki.

Mäkelä, Leena (1988) Jälleenrakennuskauden pientaloalueet Tampereella, TTKK Arkkitehtuurin osasto diplomityö.

Nikula, Riitta (1991) ”Erik Bryggmanista ja hänen arkkitehtuuristaan” teoksessa Nikula Riitta (toim.): Erik Bryggman 1891-1955, SRM monografiasarja, Kyriiri Oy, Helsinki, s. 9-58.

Niskanen, Riitta (2000) Selvitys Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista, Lahden kaupunginmuseo, Salpausselän kirjapaino, Kukkila.

Pesu, Minna (2002) ”Turun jälleenrakennuskauden alueet”, Museovirasto, rakennushistorian osasto.

Päivärinne, Satu (1998) ”Ruotsinkadun ja Suomenkadun lahjataloalue 1941-42”, teoksessa Lahtea jälleenrakentamassa, Etelä-Hämeen arkkitehdit SAFA, Markprint Oy, Lahti, s. 12-13.

Ripatti, Reetta (1994) ”Ensimmäisest Arava-talot”, teoksessa Jetsonen Sirkkaliisa (toim.): Jälleenrakentamisen aika. Näkökulmia 1940- ja 1950-luvun arkkitehtuuriin , TKK:n arkkitehtiosaston julkaisuja, Helsinki, s. 151-166.

Saarikangas, Kirsi
(1993) Model Houses for Model Families. Gender, Ideology and the Modern Dwelling. The Type-Planned Houses of the 1940s in Finland, Suomen Historiallinen Seura, Vammalan kirjapaino, Vammala, s. 229-323.
(1994) ”’Arkipäivän arvokkuus’ – 1950-luvun arkkitehtuurista”, teoksessa Nikula, Riitta (toim.): Sankaruus ja arki. Suomen 50-luvun miljöö, SRM, Kajoprint, Vantaa, s. 132-151.
(1997) ”Koti, asuminen ja standardi. Alvar Aallon AA-järjestelmä”, teoksessa Soukka Sirkka (toim.): Alvar Aalto. Modernisti, yhdyskuntasuunnittelija, standardisoinnin kehittäjä , Kotkan kaupunki, Kirjapaino Jahkonen Oy, s. 112-134.
(2004) ”Omakotitalon synty”, teoksessa Halme Anna-Maija (toim.): Oma koti. Omakotiasuminen Suomessa, Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:10, Forssan Kirjapaino Oy, s. 14-23.

Salokorpi, Asko
(1971) Suomen arkkitehtuuri 1900-luvulla. Tammi, Helsinki.
(1990) ”Arkkitehtuuri vuoden 1940 jälkeen”, teoksessa Sarajas-Korte Salme (toim.): ARS Suomen taide 6, s. 14-75.

Sarjakoski, Helena (2003) Aulis Blomstedt, suhteiden taide. Rationalismi, runollisuus, Rakennustieto Oy, Tammer-Paino, Tampere, s. 24-27.

Savolainen, Mervi (1993) Tehtaan huoneista omaan kotiin. Teollisuuden asuntoarkkitehtuuria Varkaudessa 1910-1940-luvuilla, TKK Arkkitehtiosasto, Diplomityö.

Schildt, Göran
(1990) Inhimillinen tekijä. Alvar Aalto 1939-1976, Otavan painolaitokset, Keuruu.
(1994) Alvar Aalto. Complete Catalogue of Architecture, Design and Art, Academy Editions, Otava Printing Works, Keuruu, s. 224-245.

Soininvaara, Mikko (1994) ”Puurakentamisen kulta-aikaa, pakostakin” teoksessa Jetsonen Sirkkaliisa (toim.): Jälleenrakentamisen aika. Näkökulmia 1940- ja 1950-luvun arkkitehtuuriin, TKK:n arkkitehtiosaston julkaisuja, Helsinki, s. 114-131.

Sädevirta, Sirkka (2003) Salastie Riitta (toim.): Korsutieltä Näätäkujalle. Helsingin jälleenrakennuskauden pientaloalueet. Osa I, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 2003:11.

Tuomi, Timo (1992) ”Lahden kaupunkikuvan ja arkkitehtuurin kehityspiirteitä”, teoksessa Heinonen Jouko ja Siikaniemi Päivi (toim.): Lahden historia 2, Lahden kaupunki, Painokumppanit Savonlinna, s. 15-116.

Vanhakoski, Erkki (1977) ”Pientalosuunnittelun vaiheita”, Tiili 1/1977, Helsinki, s. 38-45.

Vierto, Mira (2001) ”Tyyppitalovaltaiset pienalueet”, Museovirasto, rakennushistorian osasto.

Ålander, Kyösti (1954) Rakennustaide renessanssista funktionalismiin, WSOY Porvoo / Helsinki.

02-343, Alvar Aalto, Eino Mäkinen, A. Ahlström Oy:n Varkauden talotehtaan esivalmistaman tyyppitalon pystytys