Ilmaispäivän yleisöopastus viittomakielelle tulkattuna

Paikka: iso näyttelysali

Tervetuloa retkelle 1970-luvun Suomeen!  

Avoin yleisöopastus viittomakielelle tulkattuna museon ilmaisen sisäänpääsyn päivinä 7.7. ja 26.9.2023. 

Tutustu Betoniunelmia-näyttelyyn asiantuntevan oppaan seurassa ja suomalaiselle viittomakielelle tulkattuna! Miten tavallisten ihmisten kodit muuttuivat kiihtyvän kaupungistumisen myötä? Olivatko uudet asuinympäristöt viihtyisiä? Minkälaisia julkisia merkkirakennuksia rakennettiin samaan aikaan kuin vanhaa rakennuskantaa purettiin? Miten muuttuvat trendit, tekniikat ja filosofiat vaikuttivat arkkitehdin luovaan työhön? Tule ottamaan selvää! 

Ilmaispäivien avoimet yleisöopastukset ovat maksuttomia. 

Viittomakielelle tulkatut yleisöopastukset

Perjantai 7.7.2023 | klo 16.30 
Kieli: suomi, suomalainen viittomakieli | Osallistuminen: maksuton 

Tiistai 26.9.2023 | klo 16.30 
Kieli: suomi, suomalainen viittomakieli| Osallistuminen: maksuton 

Betoniunelmia ja muita näkymiä 1970-luvun arkkitehtuuriin 

17.5.–15.10.2023 pieni ja iso näyttelysali  

1970-luvulla unelmoitiin talouskasvusta, hyvinvoinnista ja tasa-arvosta. Lähiö oli monen töiden perässä kaupunkiin muuttaneen uusi kotipaikka. Nykyaikaisissa olohuoneissa nautittiin lisääntyvästä vapaa-ajasta televisiota katsellen. Arkkitehtien työhuoneissa yhteiskunnallisille unelmille annettiin konkreettinen muoto – tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin.  
    
Näyttely avaa näkymiä 1970-luvun arkkitehtuuriin ja ajan ilmiöihin. Se kertoo aatteista ja yhteiskunnallisista edistysaskelista, jotka ohjasivat arkkitehtien työtä aikana, jolloin hyvinvointivaltiota rakennettiin, kaupungit kasvoivat ja asuntorakentaminen oli vilkkaimmillaan. Paljon vanhaa sai väistyä suurempien talojen ja tehokkaampien liikenneväylien tieltä. Teollinen, toistoa ja samankaltaisuutta korostanut järjestelmäarkkitehtuuri ja eri suuntiin laajeneva ruutukaava sopivat aikakauden yleispätevyyden eetokseen.   
    
Betoniunelmia kutsuu aistimaan 1970-luvun henkeä. Se houkuttelee kuvittelemaan, miltä hyvin varusteltu, betonielementeistä rakennettu lähiökoti leikkipihoineen tuntui ensimmäisistä asukkaistaan. Esille nousevat 1970-luvun helmet eri rakennustyypeistä – teatterit, kaupungintalot, yliopistorakennukset, kirkot, tehtaat ja vesitornit. Näyttely haastaa pohtimaan, mikä on tämän peruskorjausikään ehtineen rakennuskannan arvo ympäristössämme nyt. Sen kautta avautuvat ajan arkkitehtuurin moninaisuus ja moniarvoisuus.   
    
Betoniunelmia jatkaa Arkkitehtuurimuseossa menneiden vuosikymmenien arkkitehtuuria käsittelevien näyttelyjen sarjaa, jossa on nyt saavuttu 1970-luvulle asti. Sen ovat kuratoineet Arkkitehtuurimuseon tutkimuspäällikkö Petteri Kummala, näyttelyamanuenssi Jutta Tynkkynen ja tekniikan tohtori ja Aalto-yliopiston arkkitehtuurin vanhempi lehtori Anni Vartola.  

Saavutettavuus 

Lisätietoja Arkkitehtuurimuseon saavutettavuudesta:  
https://www.mfa.fi/tule-meille/saavutettavuus/  

Lisätietoja Arkkitehtuurimuseon turvallisemman tilan periaatteista:  
https://www.mfa.fi/tule-meille/arkkitehtuurimuseon-turvallisemman-tilan-periaatteet/  

Lisätietoja 

Kaura Raudaskoski 
Yleisötyön tuottaja 
Arkkitehtuurimuseo  
kaura.raudaskoski@mfa.fi 
+3584577310479 (ma-ke)