Puheenvuoroja: Suunnittelijat ja positiot – Aino Aallosta feministiseen suunnitteluun

Paikka: pieni näyttelysali

Millaisia suunnittelijoita Aino Marsio-Aalto (1894–1949) ja Elissa Aalto (1922–1994) olivat, ja miksi heistä tiedetään niin vähän? Millaista oli olla naisarkkitehti viime vuosisadan Suomessa? Entä mitä on feministinen kaupunkisuunnittelu?

Naistenpäivän viikolla Arkkitehtuurimuseossa keskustellaan moninäkökulmaisesti arkkitehtien ja suunnittelijoiden työnkuvan historiasta ja nykypäivästä. Tapahtuman keskiössä ovat arkkitehtien ja suunnittelijoiden työn muuttuva suhde sukupuoleen ja siihen liittyviin merkityksiin. Historiallisen sukupuoli- ja naiserityisen näkökulman lisäksi tapahtumassa pohditaan, miten suunnittelijan työtä on mahdollista toteuttaa feministisistä lähtökohdista käsin, miten yhteiskunnan valtarakenteet heijastuvat suunnittelualaan ja miten suunnittelija voi haastaa vakiintuneita työskentelytapoja.

Tapahtuman tavoitteena on syventää ymmärrystä ja lisätä keskustelua arkkitehtien ja suunnittelijoiden työhön liittyvistä positioista ja niiden muutoksesta. Miten ympäröivä yhteiskunta ja siinä vallitsevat valtasuhteet vaikuttavat suunnittelijan positioihin? Miten suunnittelijat määrittelevät omat positionsa suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja sen jäseniin?

Aiheesta keskustelemassa ovat Alvar Aalto -säätiön intendentti Mia Hipeli, väitöskirjatutkija Hanna Tyvelä sekä feministisen kaupunkisuunnittelutoimisto FEMMA Planningin edustajat FM Efe Ogbeide ja FM Milla Kallio. Puhujien tarkemmat esittelyt löydät alta.

/

FM, taidehistorioitsija, intendentti Mia Hipeli / Alvar Aalto -säätiö:
Aino Marsio-Aalto 1894–1949: arkkitehti ja muotoilija


Millainen suunnittelija Aino Marsio-Aalto (1894–1949) oli, ja miksi hänestä tiedetään niin vähän?

Mia Hipeli on vastannut Alvar Aalto -säätiön arkkitehtuuripiirustuskokoelmasta sekä työskennellyt säätiön opiskelija- ja tutkijapalveluissa. Tällä hetkellä Hipeli vastaa säätiön julkaisutoiminnasta.

/

Väitöskirjatutkija Hanna Tyvelä / Tampereen yliopisto:
Historialliset naisarkkitehdit – tasa-arvokehityksen ikonit


Suomalaiset naiset ovat etujoukoissa rikkoneet arkkitehtuurin lasikattoja 1800-luvulta lähtien. Minkälaisia näkökulmia tasa-arvokehityksen esikuvien työ avaa arkkitehtuuriin?

Hanna Tyvelä on sosiaalisista ilmiöistä kiinnostunut arkkitehtuurin tutkija, joka tekee väitöskirjaa arkkitehdin työnkuvasta ja sukupuolesta 1960–1970-lukujen yhteiskunnallisessa murroksessa.

/

FM Efe Ogbeide ja FM Milla Kallio / FEMMA Planning:
Feminismi kaupunkisuunnittelun työkaluna

Mitä on feministinen kaupunkisuunnittelu? Millainen kaupunkisuunnittelun työkalu feminismi on?

FEMMA Planning on kahden kaupunkimaantieteilijän perustama feministiseen ja osallistavaan kaupunkisuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto. FEMMA Planning työskentelee inklusiivisemman kaupunkisuunnittelun puolesta, haluten työnsä kautta edistää osallistavaa kaupunkisuunnittelua, jossa ihmisten kokemukset ja tarpeet otetaan huomioon. Feminismi on toimistolle työkalu, jolla tutkia kaupunkitilassa vallitsevia rakenteita ja niiden vaikutuksia eri käyttäjäryhmiin. Monet kaupunkisuunnitteluratkaisut ovat toimiston mukaan asiantuntijalähtöisiä, eivätkä huomioi kaupunkitilakokemusten moninaisuutta. Feminististen menetelmien avulla FEMMA nostaa esille kokemuksia ja ääniä jotka usein jäävät huomioimatta osallisuus- ja vuorovaikutusprojekteissa.

Tapahtuma on suomenkielinen. Lisätietoja Arkkitehtuurimuseon esteettömyydestä: https://www.mfa.fi/tule-meille/saavutettavuus/

Museon pääsymaksun hinnalla: 10/5/0 € / Museokortti

Lisätietoja:
Jemina Lindholm, tapahtumatuottaja
Arkkitehtuurimuseo
+3584577310476
jemina.lindholm@mfa.fi