Toivoa puusta -blogi

Toivoa puusta -blogissa Arkkitehtuurimuseon yleisölle avoimen keskustelusarjan alustajat kirjoittavat ajankohtaisista näkökulmista puuarkkitehtuuriin.


Toivoa puusta -keskustelusarja

Aikamme päällekkäiset ympäristökriisit vaativat valtavaa muutosta yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Viisiosainen Toivoa puusta -keskustelusarja asettaa puun osaksi laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja pohtii, millaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja puu voi näihin tarjota – ei vain rakennusmateriaalina, vaan myös osana luontoa ja muiden lajien elinympäristöä, osana teollisuutta ja asuntotuotannon kysymyksiä, osana kaupunkikuvaa ja arjen estetiikkaa. Keskustelusarjan läpileikkaava mittakaava XL–XS auttaa hahmottamaan muutoksen mahdollisuutta eri kokoluokissa. 

Miten puurakentaminen eroaa nykyisestä rakennusteollisuudesta? Mitä erityisominaisuuksia puulla materiaalina on? Mitä ja miten puusta tulisi rakentaa? Millaista on puinen täydennysrakentaminen ja rakennusten laajentaminen?
 Millaisia vaihtoehtoja puurakentaminen tuo korjaamiseen ja ylläpitoon? Mitä mahdollisuuksia puu tarjoaa kiertotalouteen ja pitkiin elinkaariin liittyen? 

Arkkitehtuurimuseon ja ympäristöministeriön komissioiman Toivoa puusta -keskustelusarjan on kuratoinut arkkitehtuuriopiskelijoiden ja nuorten arkkitehtien muodostama You Tell Me -kollektiivi, jonka tavoitteena on edistää ajattelutavan muutosta rakentamisen alalla vertaisoppimisen keinoin. Keskustelua alustaa kuratoitu ryhmä alan asiantuntijoita. 

XL – Metsä

Toivoa vai nopeita voittoja metsästä?

”Markkinataloudessa olisi keskeistä, että metsien hiilinielut ja monimuotoisuus tulisivat markkinoille, joilla ratkaistaan, kannattaako puusta tehdä sellua, kartonkia, WC-paperia, arkkitehtuuria vaiko hiilinielu tai monimuotoisuusreservi”, kirjoittaa taiteilija ja väitöskirjatutkija Antti Majava blogin ensimmäisessä osassa. Teksti pohjaa  14.10.2021 käytyyn keskusteluun Toivoa puusta – Metsä XL.

Lue lisää

L – Building

What can we do right here, right now?

”Enää ei riitä, että vastaamme nuoremmille sukupolville, että emme ymmärtäneet tai että meillä ei ollut riittävästi tietoa. Meidän on toimittava. On kysyttävä itseltämme päivittäin, mitä voimme tehdä tässä ja nyt”, kirjoittaa Kjellander Sjöberg -arkkitehtitoimiston perustaja Stefan Sjöberg.  Teksti on englanniksi, ja se perustuu 11.11.2021 käytyyn keskusteluun: Toivoa puusta: L – Building.

Lue lisää

M – Laajennus

Korjaaminen empaattisena tekona

”Karviaistien hankkeessa on mahdollista tehdä suunnanmuutos kohti kestävämpää rakentamista, vähempää aineellista kulutusta ja samalla parempaa asumista”, kirjoittaa Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin perustaja Minna Lukander. Teksti perustuu 9.12.2021 käytyyn keskusteluun ”Toivoa puusta: M– Laajennus”.

Lue lisää

S - Kunnostaminen

”Havahtuminen historiallisten puukaupunkien merkitykseen 1960- ja 1970-luvuilla mahdollisti viimeisten puukaupunginosien säilymisen, mutta viitoitti samalla koko suomalaisen rakennussuojelun kehitystä.  Nykyään puurakentaminen liitetään koko rakennusalaa puhuttaviin ilmiöihin, kuten terveelliseen asumiseen, ekologiseen rakentamiseen ja yksinkertaisten, massiivirakenteiden paluuseen”, kirjoittaa Arkkitehtuurin historian ja rakennusperinnön hoidon yliopisto-opettaja ja tutkija Iida Kalakoski Tampereen yliopistosta. Teksti perustuu 17.2.2022 käytyyn keskusteluun ”Toivoa puusta: S – Kunnostaminen”.

Lue lisää

XS - Rakennusosat

Hope from Reuse

”Rakennusten lisäksi myös prosessit, ja sitä kautta työtehtävät ja ammatit muuttuvat. Toimistossamme työskentelee ’komponenttimetsästäjiä’ ja kierrätysystävällisen rakntamisen rakennuspäälliköitä. Lisäksi olemme tulleet uudelleenkäytön asiantuntijoiksi ja toimitusketjun johtajiksi.”, kirjoittaa Charlotte Bofinger Zirkularista. Teksti perustuu 17.3.2022 käytyyn keskusteluun ”Toivoa puusta: XS – Rakennusosat”.

Lue lisää