70-759, Erik Kråkström, Ahti Korhonen, Jalmari Aarnio, Oy Kaukas Ab sulfaattiselluloosatehdas

Oy Kaukas Ab:n teollisuusrakennukset

Lauritsala, Lappeenranta 1955–91
Erik Kråkström, Ahti Korhonen (1950-l.)
Arkkitehtitoimisto Erik Kråkström Ky (vuodesta 1950)
Arkkitehtiryhmä Kråkström Oy (1980-luvun puolivälistä)

Erik Kråkströmin pitkä yhteistyö Oy Kaukas Ab:n kanssa alkoi 1950-luvulla, jolloin yhtiö siirsi sahatoimintansa silloiseen Lauritsalan kauppalaan siellä jo ennestään olleen tehdaskompleksinsa yhteyteen. 1990-luvun alkuun jatkuneen yhteistyön aikana Kråkströmin toimisto suunnitteli Kaukaan alueelle lukuisia tuotantolaitoksia sekä toimistoja ja asuintaloja.

Suunnittelukohteet ovat olleet sekä uudisrakennuksia että vanhojen rakennusten laajennuksia. Varhaisimpia töitä ovat saha, joka automatisoituna oli huomattavasti aiempaa tehokkaampi, ja vaneritehtaan laajennus. Suuri 1960-luvun kohde on sulfaattiselluloosatehdas (325 600 m3). 1970-luvulla suunniteltiin edelleen useita uusia tuotantolaitoksia, muun muassa paperitehtaan 1. linja, kaasuvoimalaitos ja kuorikattilalaitos. 1980-luvun ja 90-luvun alun töitä ovat esimerkiksi kuorimo, soodakattilalaitos (350 000 m3) sekä useiden tuotantolaitosten, konttorin ja tutkimusosaston laajennukset.

70-759, Erik Kråkström, Ahti Korhonen, Jalmari Aarnio, Oy Kaukas Ab sulfaattiselluloosatehdas
71-624, Erik Kråkström, Juhani Virtanen, Loviisan voimalaitos

Loviisan voimalaitos

Loviisa 1977
Erik Kråkström

Laitos sijaitsee Hästholmen-nimisellä saarella. Asemakaavoituksen yhteydessä jätettiin mahdollisuuksien mukaan rantavyöhykkeet luonnonvaraisiksi tai istutettaviksi puistoalueiksi. Saaren kalliot ja mäntyvaltainen metsä antavat osittaisen näkösuojan mereltä päin. Ympäristöön näkyvät lähinnä korkeat reaktorirakennukset.

Voimala on pyritty sopeuttamaan luontoon käyttämällä maisemaan liittyvää väriskaalaa. Laitoksen päätoiminnat on sijoitettu erillisiin rakennuksiin. Alueella on käytetty suunnittelukoordinaatistoa ja moduulimitoitusta.

Julkisivuissa on teräsbetonielementtejä, profiloituja teräspeltielementtejä, eristyslasielementtejä alumiinikarmeissa sekä laboratorio- ja konttorirakennuksessa julkisivulasielementtejä. Rakennusmassoja yhdistävät ja mittakaavaa antavat julkisivujen muotolistat rakennusten rajauskohdissa.

Loviisan ydinvoimalan tilasi aikoinaan Imatran Voima Oy. Yritysfuusioiden seurauksena se kuuluu nykyisin energiayhtiö Fortumille.

71-622, Erik Kråkström, Juhani Virtanen, Loviisan voimalaitos

Loviisan voimalaitoksen pienoismalli. (Kuva: SRM)

71-624, Erik Kråkström, Juhani Virtanen, Loviisan voimalaitos