NÄYTTELYT TULOSSA

Kuinka Suomi modernisoitiin – 200 piirustuksen tarina
Iso näyttelysali 1.3.–27.8.2017
 
Itsenäisyyden juhlavuosi 2017 alkaa Arkkitehtuurimuseossa poikkeuksellisen laajalla kokoelmanäyttelyllä, joka esittelee modernin Suomen syntyvaiheita 200 arkkitehtuuripiirustuksen kautta. Temaattisesti näyttely yhdistyy HAM Helsingin taidemuseossa avautuvaan, viiden museon yhteiseen Modernia elämää! -näyttelyyn. Näyttely on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
 
Modernin yhteiskunnan syntymiseen johtanut teollinen vallankumous kiihtyi Euroopassa 1800-luvun lopussa. Suomi oli tiiviisti mukana kehityksessä. Näyttelyssä seurataan yhteiskunnallisen, taloudellisen ja teknologisen muutoksen vaikutuksia suomalaiseen arkkitehtuuriin 1800-luvun lopulta nykypäivään.
 
Suomen itsenäistyttyä kansakunnalla oli tietoinen pyrkimys esiintyä vireänä modernina valtiona. Suomalaiset arkkitehdit toimivat uudistusten eturintamassa. He omaksuivat nopeasti funktionalismin ideologian ja suhtautuivat avoimesti uuden betonirakennustekniikan suomiin mahdollisuuksiin. Tämä näkyi muun muassa osuuskauppaliikkeen rakennuksissa, bensa-asemissa, elokuvateatterien ja hotellien arkkitehtuurissa.
 
Sotien jälkeen, sotakorvausten toimittamisen luomassa paineessa, uudistettiin kaupan ja teollisuuden arkkitehtuuria. Ympäri maata pystytettiin tyylikkäitä ostoskeskuksia. Tehtaita ja voimalaitoksia rakennettiin Neuvostoliiton puolelle jääneiden rakennusten tilalle. Hyvinvointia ja terveyttä palvelemaan rakennettiin uimahalleja ja maauimaloita.


Viiva, tila ja väri
Sakari Laitisen konstruktioita
Pieni näyttelysali 1.3.–28.5.2017

Arkkitehtuurimuseon pienessä salissa juhlavuosi alkaa arkkitehti Sakari Laitisen (1937–2015) kuvataiteellista tuotantoa esittelevällä näyttelyllä. Sakari Laitinen kuului 1950-luvun jälkipuoliskolla arkkitehtuuriopintonsa aloittaneeseen sukupolveen. Hän oli taitava piirtäjä, joka kuljetti kuvataidetta suunnittelutyönsä rinnalla opiskeluajoista lähtien. Lopetettuaan suunnittelutyön vuonna 1997 Laitinen omistautui täysin kuvataiteelliseen työskentelyyn. Hän teki piirroksia, kollaaseja ja pahvista leikattuja kolmiulotteisia rakennelmia.
 
Pahvimateriaali ja sen leikkaustekniikka antavat Laitisen teoksille pienoismallin kaltaisen geometrian ja rakennetun luonteen. Siinä missä arkkitehtien pienoismallit ovat yleensä valkoisia, Laitisen teoksissa väri sai yhä tärkeämmän roolin. Teoksilla on arkkitehtoninen olemus: ne on helppo kuvitella suurempaan kokoon toteutettuina.
 
Näyttelyn on kuratoinut työryhmä Mikael Merenmies, Sara Nuortie ja Juhani Pallasmaa.
 
 
Modernia elämää!
HAM Helsingin taidemuseo, Tennispalatsi
3.3.2017–30.7.2017
 
Viisi suomalaista museota juhlistaa Suomen itsenäisyyden merkkivuotta 2017 yhteisellä suurhankkeella. Modernia elämää! -näyttely esittelee tuokiokuvia suomalaisesta modernismista, sen kotimaisista ja kansainvälisistä saavutuksista vuosina 1917–1968.
 
Näyttely tuo esille modernismin vahvan tulevaisuuden uskon sekä innostuksen tieteen ja teknologian kehitykseen. Suomessa ajanjakso merkitsi nopeaa yhteiskunnan muutosta: kaupungistumista, teollistumista ja hyvinvointivaltion rakentamista sekä kansainvälistymistä. Modernismi loi ja vahvisti suomalaista identiteettiä. Taiteessa, muotoilussa ja arkkitehtuurissa hylättiin menneisyys ja etsittiin uusia ilmaisutapoja.
 
Modernia elämää! yhdistää uudella ja yllättävällä tavalla arkkitehtuuria, muotoilua, valokuvaa ja kuvataidetta. Samalla näyttely kertoo siitä, miten monimuotoinen modernismi vaikutti suomalaiseen yhteiskuntaan ja taiteisiin. Näyttely ammentaa viiden suomalaisen museon – HAM Helsingin taidemuseon, Designmuseon, Suomen valokuvataiteen museon, Arkkitehtuurimuseon ja Alvar Aalto -museon – kokoelmista ja tutkimuksista ja se tässä mittakaavassaan on ainutlaatuinen yhteistyöhanke.
 
Modernia elämää! järjestetään HAMin tiloissa Tennispalatsissa. Näyttelyn aikana kaikissa osallistuvissa museoissa esitellään teemaa syventäviä näyttelyitä.
 
 
Perspektiivejä
Arkkitehtitoimisto Heikkinen–Komonen
Pieni näyttelysali 7.6.–27.8.2017

“Näkymiä, näkökulmia ja oikeita mittasuhteita”.
 
Arkkitehdin ääni -näyttelysarja jatkuu arkkitehtitoimisto Heikkinen-Komonen -näyttelyllä museon pienessä näyttelysalissa. Tämän päivän arkkitehtien työtä esittelevä näyttelysarja rakentuu yhteistyössä mukaan valittujen arkkitehtitoimistojen kanssa. Sarja antaa kuratoriaalisen äänen toimistolle itselleen: toimiston päätettävissä on, miten se haluaa avata omaa tuotantoaan yleisölle.
 
Arkkitehtitoimisto Heikkinen-Komonen rakentaa näyttelyn installaation omaiseksi kokonaisuudeksi. Yksinkertaisesta arkkitehtuurista projisoidut perspektiivikaleidoskoopit luovat palladiolaisen näyttämölabyrintin, elokuvanomaisen muistijäljen ja tulkinnan alkuperäisestä arkkitehtuurista.
 
Näyttelysarjassa on aikaisemmin esitelty arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki vuonna 2015. Tuolloin näyttely esitteli toimiston tuotantoa kilpailutöiden kautta.