NÄYTTELYT TULOSSA
 
Suomen Arkkitehtuuria
Kaksivuotiskatsaus 2016
iso näyttelysali 15.6.2016–2.10.2016

Vuonna 2016 arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaus nostaa esille rohkeaa ajattelua ja kokeilevaa arkkitehtuuria. Mukaan on valikoitu useita kiinnostavia avauksia asuntorakentamisen puolelta. Myös kotimainen osaaminen korjausrakentamisessa on edustettuna ajankohtaisessa valikoimassa.
 
Juryn muodostivat puheenjohtajana toimiva kansainvälisesti tunnettu hollantilainen arkkitehtuurikuraattori ja poleeminen kommentoija, Shekoun Designmuseon johtaja Ole Bouman, yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen ja arkkitehti Hilla Rudanko. Neuvoa-antavana asiantuntijana oli toimitusjohtaja Helena Soimakallio Suomen Rakennusinsinöörien Liitosta.
 

Le Carré Bleu:
Legendaarinen pieni arkkitehtuurilehti Helsingistä, 1958–1961
pieni näyttelysali 15.6.2016–2.10.2016

Arkkitehtuurimuseon pienessä salissa esillä oleva näyttely avaa legendaarisen Le Carré Bleu -lehden varhaisia vuosia Helsingissä, jolloin arkkitehtuuriteoriaan keskittynyt julkaisu kokosi samanmieliset ystävät ja kollegat vaihtamaan ajatuksia arkkitehtuurista yli kansallisten rajojen.
 
 
Kokoon / HUOM! Rakennusaikataulussa on tapahtunut viivästyksiä. Kokoon avautuu yleisölle vasta ilmoitetun päivän jälkeen. Vahvistamme uuden päivän mahdollisimman pian.
Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon piha (12.6.)–11.9.2016 /
Aalto-yliopiston Puustudio toteuttaa Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon väliselle pihalle Kaartinkaupunkiin väliaikaisen, etukäteen valmistetuista modulaarisista puurakenteista muodostuvan Kokoon-asuinrakennuksen. Joustavalla, siirrettävällä ja erilaisiin tilantarpeisiin mukautuvalla rakenteella Puustudion vuosikurssi etsii ratkaisuja pääkaupunkiseudun ajankohtaiseen asuntopulaan.


Pienoismalli museopihalle nousevasta asuinrakennuksesta / kuva: Aalto-yliopiston Puustudio
 

Värikkäämpi, iloisempi, hienostuneempi
1960-luvun suomalaista arkkitehtuuria

iso ja pieni näyttelysali 12.10.2016–22.1.2017

Muistatko ne värit? Entä mustavalkoisen arkkitehtuurin? Arkkitehtuurimuseon syysnäyttely tempaa kävijän arkkitehtuurimatkalle 1960-luvun Suomeen.
 
1960-lukua leimasivat suuret yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset. Suomessa elettiin kaupungistumisen aikaa. Maata rakennettiin vauhdilla. Teollinen massatuotanto uudisti modernistista arkkitehtuuria. Hallintokeskukset, kulttuurirakennukset, betonikirkot, koulut, yliopistot ja muut julkiset rakennukset antoivat konkreettisen muodon uudelle hyvinvointivaltiolle. Autoistuminen mahdollisti mittavan lähiörakentamisen ostoskeskuksineen.
 
Näyttely avaa 1960-luvun arkkitehtuurin teemoja, visuaalisia erityispiirteitä ja estetiikkaa yleistajuisesti. Samalla se kutsuu tarkastelemaan aikakauden yhteiskunnallisia näkökulmia ja esittelee arkkitehtuurin keskeiset tekijät. "Rakentamisen hulluina vuosina" luotiin arkkitehtuuria, joka ei jätä ketään kylmäksi. 
 

Tapiolan kirkko